Informácie pre študentov

Študentov v krúžku kontaktujeme cez e-mail, vždy pred začiatkom aktuálnych stáži s pokynmi ako sa prihlásiť do systému a ako bude prebiehať výučba. Štandardné údaje nájdete na tejto stránke LF UK a informácie ohľadom aktuálnej výučby posielame e-mailom. Výučbu vedieme online a materiály k výuke, úlohy na vypracovanie následne elektronicky zasielame. 


Výučbu vedieme prostredníctvom Microsoft Edge. Študent sa prihlási na univerzitný Hotmail.com a po prihlásení si otvorí aplikáciu Teams. Následne bude automaticky prihlásený do skupiny, ktorú vždy pred každou stážou vytvoríme. Druhou možnosťou je zadarmo si stiahnuť aplikáciu Teams a funguje to tak isto. Po prihlásení má študent deaktivovanú kameru a aktivovaný mikrofón. Po prihlásení skontrolujeme aj dochádzku prihlásených.

Priebeh stáži: prednášky vedené kolektívom DORLK kliniky - Dr. Šebová, Dr. Vyrvová, Dr. Paouris. Vyučujúci cez zdieľanú plochu prednáša a vysvetľuje a diskutuje so študentami. Obsahom výuky sú prednášky z Detskej otorinolaryngologie, kazuistiky, videá z operácii a simulácia vrámci simulačnej výúčby. Študenti po skončení prvého dňa vypracujú zadané úlohy alebo powerpoint prezentácie (témy praktickej skúšky). Do ďalších stáži by sme chceli spustiť aj priamy prenos z operačnej sály, ak sa nám s technikmi podarí všetko prepojiť.