Harmonogram výučby a rozvrh hodín

Harmonogram výučby

Študenti čakajú vyučujúceho o 08:30 h pred hlavnými dverami oddelenia, kde si po nich príde asistent. 

začiatok výučby

    08:30 h

začiatok cvičení

    08:30 h

trvanie stáží

    08:30 - 13:20 h

Ak nie je v rozvrhu hodín pre príslušný rok  štúdia a program uvedené inak. V semestri je 14 výučbových týždňov (všeobecné lekárstvo 5. rok štúdia LS - 15 výučbových týždňov).
Výučbová hodina trvá 50 minút, po nej nasleduje 10 minútová prestávka.

AKTUÁLNE 2021: Počas distančnej výučby: Študenti sa pripoja cez MS Teams do vopred vytvorenej skupiny a výučba trvá od 08:30 - 13:20. 

Harmonogram výučby a rozvrh hodín - AKTUÁLNE 2021

LETNÝ SEMESTER 2020/2021
Detská ORL marec/april 29-2 april 5-9 april 12-16 april 19-23 april 26-30 maj 3-7 maj 10-14 maj 17-21 maj 24-28 maj/jun 31-4 jun 7-11 jun 14-18
LS 2021                        
Po-Ut SK 17 ENG 9 SK 19 SK 21 ENG 10 - SK 26 SK 25 SK 23 ENG 8 SK 16 SK 15
Str.-Štv. ENG 7 SK 24 SK 20 ENG 6 SK 22 SK 27 - - - - ENG 11 SK 18

Harmonogram stáži na klinike (v prípade prezenčnej výučby)

Harmonogram stáži na klinike - vyučujúci:
MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH; MUDr. Ivana Vyrvová, MUDr. Dimitrios Paouris
Deň8:30-9:209:30-10:2010:30-11:2011:30-12:2012:30-13:20
Deň 1SeminárA- Op. sály
B- Oddelenie
A- Op. sály
B- Endoskopia
A- Ambulancia
B- Audiometria
Seminár
Deň 2A- Oddelenie
B- Op. sály
A- Endoskopia
B- Op. sály
A- Audiometria
B- Ambulancia
SeminárPraktická skúška