Otázky na praktickú skúšku

Všeobecné lekárstvo - 5r.

Vyšetrovacie metódy v otorinolaryngológii

Otázky na praktickú časť skúšky z otorinolaryngológie

 

1. Ucho

1.1. Vyšetrenie ucha (inšpekcia, palpácia, otoskopia, otomikroskopia,  CT, MRI)

1.2. Výplach cerumenu, odstránenie cudzieho telesa z vonkajšieho zvukovodu, paracentéza

1.3. Orientačné vyšetrenie sluchu šepotom a hlasitou rečou, diferenciálna diagnostika porúch sluchu ladičkami (Weber, Rinné, Gellé)

1.4. Audiometria, slovná audiometria, nadprahová audiometria, vyšetrenie centrálnej poruchy sluchu

1.5. Tympanometria, meranie strmienkového reflexu

1.6. Vyšetrenie sluchu u malých detí (behaviorálne skúšky, otoakustické emisie – novorodenecký skríning sluchu, AABR, ASSR, pravidlo 1-3-6)

1.7 Fyzikálne vyšetrenie rovnovážneho ústrojenstva

1.8. Zobrazenie spánkovej kosti a ušných štruktúr

 2.  Nos a prínosové dutiny

2.1. Vyšetrenie nosa a prínosových dutín (inšpekcia a palpácia, predná a zadná rinoskopia, rigidná a flexibilná endoskopia)

2.2. Vyšetrenie dýchacej, čuchovej a čistiacej funkcie nosovej dutiny (výdych na Glatzelovu platňu, rinomanometria, skúška čuchu, olfaktometria, vyšetrenie mukociliárneho transportu)

2.3. Zobrazovacie metódy nosa a prínosových dutín (USG, RTG – AP a bočná projekcia, CT, MRI)

2.4. Predná a zadná tamponáda pri epistaxe

3. Hrtan, priedušnica a tracheobronchiálny strom

3.1. Vyšetrenie hrtana (inšpekcia, palpácia, nepriama laryngoskopia, flexibilná a rigidná endoskopia, CT, MRI)

3.2. Funkčné vyšetrenie hrtana (stroboskopia, vyšetrenie hlasu,  FEES)

3.3.Vyšetrenie priedušnice a tracheobronchiálneho stromu (flexibilná a rigidná endoskopia, CT, MRI)

3.4. Dyspnoe a indikácie na tracheotómiu, koniotómiu, technika výkonu

4. Hltan a pažerák

4.1. Vyšetrenie nosohltana (zadná epifaryngoskopia, flexibilná a rigidná endoskopia, CT, MRI, angiografia)

4.2. Vyšetrenie ústnej časti hltana (inšpekcia, palpácia, mezofaryngoskopia, CT, MRI)

4.3. Vyšetrenie hrtanovej časti hltana (nepriama hypofaryngoskopia, flexibilná a rigidná endoskopia, CT, MRI)

4.4. Vyšetrenie pažeráka (rigidná a flexibilná endoskopia, ezofagografia, CT, MRI, manometria, pH-metria)

4.5. Vyšetrenie prehĺtania, sťažené prehĺtanie, príčiny aspirácie

5. Krk

5.1. Vyšetrenie krku (inšpekcia, palpácia, USG, Doppler, RTG, angiografia, CT, MRI, punkcia tumorov krku)

6. Slinné žľazy

6.1. Vyšetrenie slinných žliaz (inšpekcia, palpácia, USG, CT, MRI, sialografia, sondovanie, biochémia sliny)