Odporúčaná študijná literatúra

Odporúčaná literatúra pre 5.ročník všeob.lekárstva, 4.ročník stomatológie


Profant M. a kol.: Otolaryngológia. Bratislava: ARM 333, 2000, 232 s., ISBN 80-967945-3-1

Klačanský I., Jakubíková J.: Detská otorinolaryngológia. Martin, Osveta 1992, 226s, ISBN 80-217-0334-2

Študijná literatúra pre študentov anglických výučbových programov 5.roč.

Ear, Nose and Throat Diseases With Head and Neck Surgery 

Founding authors: Becker W., Naumann HH.,Pfaltz CR. 3rd Edition. Georg Thieme Verlag 2009. 461 s. ISBN 978-3-13-671203-0