08 Ján Šikuta

Kvantifikácia výsledkov imunohistochemického vyšetrenia dezmínu v srdcovom svale

MUDr. Ján Šikuta

Školiteľ: doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH

Pracovisko: Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava a Súdnolekárske pracovisko ÚDZS, Bratislava

Na spustenie prednášky sa prihláste prostredníctvom svojho univerzitného prihlasovacieho mena a hesla, ktorý používate do systému AIS. V prípade ak nie ste členom akademickej obce Univerzity Komenského postupujte podľa inštrukcií pre hostí konferencie.

Diskusné príspevky k prezentácii je možné zadať po zobrazení prednášky v programe Microsoft Stream. Pozrite si návod ako diskutovať na konferencii.