13 Martin Klein

Terminologia Histologica po 12 rokoch: nadbytočné, chýbajúce a diskutabilné termíny z pohľadu cytológie, zoológie a najnovších morfologických poznatkov

MUDr. Martin Klein

Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.

Pracovisko: Ústav histológie a embryológie LF UK

Na spustenie prednášky sa prihláste prostredníctvom svojho univerzitného prihlasovacieho mena a hesla, ktorý používate do systému AIS. V prípade ak nie ste členom akademickej obce Univerzity Komenského postupujte podľa inštrukcií pre hostí konferencie.

Diskusné príspevky k prezentácii je možné zadať po zobrazení prednášky v programe Microsoft Stream. Pozrite si návod ako diskutovať na konferencii.