16 Rami Saade

Optimalizácia postupu bioinformatického spracovania sekvenačných dát pre spoľahlivejšie neinvazívne prenatálne testovanie na prítomnosť chromozómových porúch

Mgr. Rami Saade

Školiteľ: prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.

Pracovisko: Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava

Na spustenie prednášky sa prihláste prostredníctvom svojho univerzitného prihlasovacieho mena a hesla, ktorý používate do systému AIS. V prípade ak nie ste členom akademickej obce Univerzity Komenského postupujte podľa inštrukcií pre hostí konferencie.

Diskusné príspevky k prezentácii je možné zadať po zobrazení prednášky v programe Microsoft Stream. Pozrite si návod ako diskutovať na konferencii.