41 Peter Budaváry

Chirurgický manažment pacientov s hyperkalcitonínemiou

Peter Budaváry

Školiteľ: MUDr. Róbert Králik, PhD.

Pracovisko: Klinika onkologickej chirurgie OÚSA a LF UK

Na spustenie prednášky sa prihláste prostredníctvom svojho univerzitného prihlasovacieho mena a hesla, ktorý používate do systému AIS. V prípade ak nie ste členom akademickej obce Univerzity Komenského postupujte podľa inštrukcií pre hostí konferencie.

Diskusné príspevky k prezentácii je možné zadať po zobrazení prednášky v programe Microsoft Stream. Pozrite si návod ako diskutovať na konferencii.