42 Jaroslav Meluš

Antiepileptiká tretej generácie v prídavnej liečbe u nekontrolovanej fokálnej epilepsie

Jaroslav Meluš

Školiteľ: doc. MUDr. Gabriela Timárová, PhD

Pracovisko: II.neurologická klinika LFUK a UNB, Bratislava, pracovisko Nemocnica ak. L.Dérera, Limbová 5, 83305 Bratislava

Na spustenie prednášky sa prihláste prostredníctvom svojho univerzitného prihlasovacieho mena a hesla, ktorý používate do systému AIS. V prípade ak nie ste členom akademickej obce Univerzity Komenského postupujte podľa inštrukcií pre hostí konferencie.

Diskusné príspevky k prezentácii je možné zadať po zobrazení prednášky v programe Microsoft Stream. Pozrite si návod ako diskutovať na konferencii.