44 Natália Macejová

Abscesy u detí v oblasti hltana a krku

Natália Macejová

Školiteľ: MUDr. Ivana Matejová MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH

Pracovisko: Detská ORL klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave

Na spustenie prednášky sa prihláste prostredníctvom svojho univerzitného prihlasovacieho mena a hesla, ktorý používate do systému AIS. V prípade ak nie ste členom akademickej obce Univerzity Komenského postupujte podľa inštrukcií pre hostí konferencie.

Diskusné príspevky k prezentácii je možné zadať po zobrazení prednášky v programe Microsoft Stream. Pozrite si návod ako diskutovať na konferencii.