H

DATABÁZA ČASOPISOV AK LF UK

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  Ž


HEART 
1996-2015
(do r. 1995 British Heart Journal)
Veľká Británia

HELMINTHOLOGIA vým. 
1973/74, 1979- 
Slovenská republika

HEMATOLÓGIA A TRANSFUZIOLÓGIA 
1995-2002
Slovenská republika

HISTOCHEMICAL JOURNAL 
1968-1977, 1979-1981 
Veľká Británia

HOMEOSTASIS IN HEALTH AND DISEASE
1991-1994 
(v r. 1973-1990, od r. 2009 Activitas Nervosa Superior)
Česká republika

HYGIENA 
1994-2003, 2006- 
(do r. 1993 Československá hygiena,
v r. 2004-2005 Česká a slovenská hygiena) 
Česká republika