A

DATABÁZA ČASOPISOV AK LF UK

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  Ž


ACADEMIA 
1997-
Slovenská republika

ACTA ALLERGOLOGICA 
1955-1977 
(od r. 1978 Allergy) 
Dánsko

ACTA BIOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 
1974-1982 
(od r. 1983 Acta Biologica Hungarica)
Maďarsko

ACTA BIOLOGICA HUNGARICA 
1983-1990
(do r. 1982 Acta Biologica Academiae Scientiarum Hungaricae)
Maďarsko

ACTA BIO MEDICA ATENEI PARMENSIS vým.
2002-2009
(v r. 1965-1980 L`Ateneo Parmense-Acta Bio-Medica, 
v r. 1981-2001 Acta Bio-Medica de L´Ateneo Parmense)
Taliansko

ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA 
1956-1967, 1969, 1971, 1974-1981 
Švédsko

ACTA ENTOMOLOGICA BOHEMOSLOVACA 
1973-1992 
(od r. 1993 European Journal of Entomology) 
ČSFR

ACTA FACULTATIS MEDICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS MASARYKIANAE vým.
1967-1968, 1970-1985, 1987-1990, 1992-1993, 1997-2000
Česká republika

ACTA FACULTATIS PHARMACEUTICAE UNIVERSITATIS COMENIANAE vým. 
1968-1975, 1977-1979, 1981-1982, 1984-1992, 1994-1995, 1997, 2002-2010 
Slovenská republika

ACTA HYGIENICA EPIDEMIOLOGICA ET MICROBIOLOGICA vým. 
1972-1995, 1997-2006 
Česká republika

ACTA CHEMOTHERAPEUTICA 
1995-2006, 2020-2022
Slovenská republika

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSLOVACA 
1974-1997, 1999- 
Česká republika

ACTA CHIRURGIAE PLASTICAE (angl.) 
1973-
Česká republika

ACTA CHIRURGIAE PLASTICAE (rusky) 
1973-1991 
ČSFR

ACTA CHIRURGICA HUNGARICA 
1973-1990 
(do r. 1982 Acta Chirurgica Academiae Scientarum Hungaricae) 
Maďarsko

ACTA MEDICA Hradec Králové vým. 
1996- 
(do r. 1995 Sborník vědeckých prací LFUK v Hradci Králové) 
Česká republika

ACTA MEDICA ET BIOLOGICA vým. 
1970-2008
Japonsko

ACTA MEDICA MARTINIANA vým. 
2001-2020
od r. 2021 dostupný iba online
Slovenská republika

ACTA MEDICA ROMANA - UNIVERSITATIS CATHOLICAE SACRI CORDIS vým. 
1963-1970, 1972-2002 
Taliansko

ACTA NATURALIA DE L`ATENEO PARMENSE vým. 
1981-2003, 2005-2007 
Taliansko

ACTA OTO-RHINO-LARYNGOLOGICA BELGICA vým. 
1991-2003 
Belgicko

ACTA PAEDIATRICA HUNGARICA 
1973-1990 
Maďarsko

ACTA PHYSIOLOGICA HUNGARICA 
1972-1990 
(do r. 1982 Acta Physiologica Academiae Scientiarum Hungaricae) 
Maďarsko

ACTA PHYSIOLOGICA SCANDINAVICA 
1961-1967, 1969-1971, 1973-1978, 1980,1981, 1986, 1987 
Švédsko

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE Environmentalica vým. 
1992-2010 
Česká republika

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE Medica vým. 
1976-1994 
Česká republika

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE Medica - monographia vým. 
1980-1981, 1984, 1986-1990, 1992, 1993, 1998 
Česká republika

ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTATIS MEDICAE vým. 
1967-1974, 1976-1996, 1998-2000 
(od r. 2001 Biomedical Papers) 
Česká republika

ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS vým. 
1978-1981, 1983, 1985-2000
Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 
Švédsko

ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS vým. 
1987-1999 
Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Pharmacy 
Švédsko

ACTA VIROLOGICA (rusky) 
1973-1990 
ČSFR

ACTA VIROLOGICA (angl.) 
1980- 
Slovenská republika

ACTIVITAS NERVOSA SUPERIOR 
1973-1990, 2009-2020
(v r. 1991-1994 Homeostasis in Health and Disease) 
Česká republika

ACTIVITAS NERVOSA SUPERIOR REDIVIVA
2009- 
Slovenská republika

ADVANCES IN CARDIOLOGY 
1970-1982, 1985-1986, 1988, 1990 
Švajčiarsko

ADVANCES IN PARASITOLOGY 
1969-1985, 1987-1988, 1990-2002 
Veľká Británia

AKTUALITY V NEFROLOGII 
2005- 
Česká republika

AKTUALITY Z KLINICKEJ ONKOLÓGIE vým. 
1988-1994 
Slovenská republika

AKUŠERSTVO I GINEKOLOGIJA 
1975-1990 
ZSSR

ALERGIE 
2005- 
Česká republika

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 
1995- 
(do r. 1994 Protialkoholický obzor) 
Slovenská republika

ALLERGY 
1978, 1980-2006 
(do r. 1977 Acta Allergologica) 
Dánsko

A.M.A. ARCHIVES OF NEUROLOGY AND PSYCHIATRY 
1952, 1953, 1955-1959 
USA

AMBULANTNÁ TERAPIA 
2004-2009
(v r. 2004/č.1-4 Terapia) 
Slovenská republika

AMERICAN HEART JOURNAL 
1969-1981 
USA

The AMERICAN JOURNAL OF ANATOMY 
1955-1981 
USA

The AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY 
1966, 1972-2015 
USA

AMERICAN JOURNAL OF DISEASES OF CHILDREN 
1960/vol.100-1985 
USA

AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 
1965-1982, 1991-1992 
(do r. 1964 American Journal of Hygiene) 
USA

The AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 
1963-1984 
USA

AMERICAN JOURNAL OF HYGIENE 
1955-1964 
(od r. 1965 American Journal of Epidemiology) 
USA

The AMERICAN JOURNAL OF THE MEDICAL SCIENCES 
1956-1966, 1969-1974, 1976-1984 
USA

The AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE 
1966, 1971-1981 
USA

AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 
1960-2018 
USA

The AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY 
1974-1984, 1998-2003 
USA

AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY 
1971-1981 
USA

The AMERICAN JOURNAL OF SURGERY 
1965, 1967, 1969, 1973-1981 
USA

The AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE 
1957, 1959-1990 
USA

ANESTÉZIOLÓGIA A INTENZÍVNA MEDICÍNA
2014-
Slovenská republika

ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA vým.
2003- 
(v r. 1992-2002 Anesteziologie a neodkladná péče)
Česká republika

ANESTEZIOLOGIE A NEODKLADNÁ PÉČE 
1992-2002
(od r. 2003 Anesteziologie a intenzivní medicína)
Česká republika

ANESTEZIOLOGIJA I REANIMATOLOGIJA 
1977-1990 
(do r. 1976 Eksperimentaľnaja chirurgija i anesteziologija) 
ZSSR

ANGIOLOGY 
1958, 1961, 1962, 1967-1981 
USA

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS vým. 
1992-2016
Poľsko

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS vým. 
(od r. 2015 Pomeranian Journal of Life Sciences)
1992-2014 
Poľsko

ANNALES MÉDICALES DE LORRAINE vým. 
1966-2000 
(do r. 1997 Annales Médicales de Nancy et de L´Est, 
v r. 1998-1999 Annales Médicales de Nancy et de Lorraine) 
Francúzsko

ANNALS OF TROPICAL MEDICINE AND PARASITOLOGY 
1966-1977, 1979-2000 
Veľká Británia

ANNUAL REVIEW OF BIOCHEMISTRY 
1990-2003 
(roky 1932-1956 uložené na Ústave lek. chémie, biochémie a klinickej biochémie) 
USA

ANNUAL REVIEW OF PHYSIOLOGY
(roky 1939-1955 uložené na Ústave lek. chémie, biochémie a klinickej biochémie)
1957-2003, 2013 
USA

ANTIBIOTIKÁ A REZISTENCIA 
2003, 2004, 2006-2011
Slovenská republika

ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU vým.
2013- 
Chorvátsko

ARCHIV ANATOMII, GISTOLOGII I EMBRIOLOGII 
1973-1990 
ZSSR

ARCHIV PATOLOGII 
1975-1990 
ZSSR

ARCHIVES DE L`INSTITUT PASTEUR DE TUNIS vým. 
1966-1999 
Tunis

ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY 
1959-2003 
USA

ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE 
1973-1981 
USA

ARCHIVES OF MEDICAL RESEARCH vým. 
1992-2002 
(do r. 1991 Archivos de Investigación Médica) 
Mexiko

ARCHIVES OF NEUROLOGY 
1960-2012 
(v r. 1960 A.M.A. Archives of Neurology
od r. 2013 JAMA Neurology) 
USA

ARCHIVES OF OTOLARYNGOLOGY 
1956-1985 
(od r. 1986 Archives of Otolaryngology - Head & Neck Surgery) 
USA

ARCHIVES OF OTOLARYNGOLOGY - HEAD & NECK SURGERY
1986-1990, 1992-2006
(do r. 1985 Archives of Otolaryngology) 
USA

ARCHIVES OF PATHOLOGY AND LABORATORY MEDICINE 
1976-1990 
USA

ARCHIVES OF SURGERY 
1955-1981 
USA

ARCHIVOS DE INVESTIGACIÓN MÉDICA vým. 
1970, 1973-1991 
(od r. 1992 Archives of Medical Research) 
Mexiko

ARCHIVOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE ZARAGOZA vým. 
1965-1978, 1988-2011 
Španielsko

L`ATENEO PARMENSE-ACTA BIO-MEDICA vým. 
1965-1980
(od r. 1981 Acta Bio-Medica de L´Ateneo Parmense,
od r. 2002 Acta Bio Medica Atenei Parmensis) 
Taliansko

ATEROSKLERÓZA 
2007- 
Slovenská republika

AULA 
1993-2015
Česká republika