R

DATABÁZA ČASOPISOV AK LF UK

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  Ž


RADIOBIOLOGIJA 
1974-1990 
ZSSR

RADIOISOTOPY vým. 
1973-1991 
ČSFR

RADIOLOGY 
1961-1964, 1966-1981 
USA

RÉALITÉS CARDIOLOGIQUES vým. 
1990-2006 
Francúzsko

REHABILITACE A FYZIKÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ 
1997- 
Česká republika

REHABILITÁCIA 
1973- 
Slovenská republika

REMEDIA 
1991- 
Česká republika

REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA vým. 
1991-2013
Brazília

REVISTA MÉDICA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL vým. 
1993-2013
Mexiko

REVMATOLOGIJA 
1983-1990 
(do r. 1982 Voprosy revmatizma) 
ZSSR

REVUE MEDICÍNY V PRAXI 
2003- 
Slovenská republika

REVUE OŠETROVATEĽSTVA, SOCIÁLNEJ PRÁCE A LABORATÓRNYCH METODÍK 
2004-2009
Slovenská republika

RHEUMATOLOGIA 
1987- 
Slovenská republika

ROZHLEDY V CHIRURGII 
1963, 1973- 
Česká republika