N

DATABÁZA ČASOPISOV AK LF UK

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  Ž


NAGOYA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE vým. 
1964-1987, 1989-2010 
Japonsko

NAGOYA MEDICAL JOURNAL vým. 
1990-
Japonsko

NÁRODNÍ KNIHOVNA 
1995-2004 
(od r. 2005 Knihovna)
Česká republika

NAŠA UNIVERZITA 
1994- 
Slovenská republika

NAŠE LIEČIVÉ RASTLINY 
1973-1992, 1994-1997 
(od r. 1998 Liečivé rastliny - Léčivé rostliny) 
Slovenská republika

NATURE 
1969-1975, 1992-2007 
Veľká Británia

NATURE MEDICINE 
1995-2005 
USA

NEINVAZÍVNA KARDIOLÓGIA 
1993-1996
(v r. 1997-2010 Kardiológia/Cardiology od r. 2011 Cardiology Letters)
Slovenská republika

NEJROFIZIOLOGIJA 
1982-1990 
ZSSR

NEONATOLOGICKÉ ZVESTI 
2004-2010 
Slovenská republika

NEOPLASMA 
1973- 
Slovenská republika

NEPHRON 
1969-1972, 1975-1983 
Švajčiarsko

NEURAL NETWORK WORLD vým.
1991-2013 
Česká republika

NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS 
2004-2008 
Švédsko

NEUROLÓGIA 
2007- 
Slovenská republika

NEUROLÓGIA PRE PRAX 
2006- 
Slovenská republika

NEUROLOGIE PRO PRAXI 
2004-2005 
Česká republika

The NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE vým. 
1976-2022
USA

NEWS IN PHYSIOLOGICAL SCIENCES
1988-2004 
(od r. 2004/č.8 Physiology)
USA

NOZOKOMIÁLNÍ NÁKAZY / NOZOKOMIÁLNE NÁKAZY
2003-2012
(do č. 1/2010 Nozokomiálne nákazy / Nozokomiální nákazy)
Česká republika