Z

DATABÁZA ČASOPISOV AK LF UK

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  Ž


ZBIERKA ZÁKONOV ČSSR, ČSFR 
1956-1992 
ČSFR

ZBIERKA ZÁKONOV SR 
1993- 
Slovenská republika

ZBORNÍK LEKÁRSKEJ FAKULTY UNIVERZITY P.J. ŠAFÁRIKA, Košice vým. 
1976-1985 
ČSFR

ZDRAVIE 
1979- 
Slovenská republika

ZDRAVÍ 
1978-1981, 1984-1993, 1995- 
Česká republika

ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA
2003-
Slovenská republika

ZDRAVOTNÍCKE NOVINY 
2001- 
Slovenská republika

ZEITSCHRIFT FÜR GEBURTSHILFE UND PERINATOLOGIE 
1972-1988
NSR

ZEITSCHRIFT FÜR KARDIOLOGIE 
1973-2003 
(do r. 1972 Zeitschrift für Kreislaufforschung) 
Nemecko

ZEITSCHRIFT FÜR KLINISCHE CHEMIE UND KLINISCHE BIOCHEMIE 
1975 
(v r. 1976-1990 Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry, 
v r. 1991-1997 European Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry, 
od r. 1998 Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) 
NSR

ZEITSCHRIFT FÜR KREISLAUFFORSCHUNG 
1955-1972 
(od r. 1973 Zeitschrift für Kardiologie) 
NSR

ZOOLOGICKÉ LISTY 
1973-1976 
(od r. 1977 Folia zoologica) 
ČSFR

ZUBNÝ LEKÁR 
2001- 
Slovenská republika

ZVESTI MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SR A MINISTERSTVA KULTÚRY SR 
1995-2013 
Slovenská republika