Vedenie LF UK

Dekan LF UK v Bratislave prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.

prof. MUDr. Juraj  Šteňo, DrSc.

dekan LF UK

Úradné hodiny - STREDA - 11:30 - 13:30 - miestnosť dekana

tel.: +421 2 90119 466 - sekretariát dekana na LF
tel.: +421 2 5954 25 32 - sekretariát Neurochirurgickej kliniky
e-mail: dekanfmed.uniba.sk

prof. MUDr. Juraj  Payer, PhD., FRCP.

prof. MUDr. Juraj  Payer, PhD., MPH, FRCP.

prvý prodekan pre zastupovanie dekana a pre spoluprácu fakulty so zdravotníckymi zariadeniami, zdravotnú starostlivosť a špecializačné štúdium

Úradné hodiny - STREDA - 12:00 - 13:30 - Referát pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu

tel.: +421 2 48234 138
e-mail: payerru.unb.sk

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.

prodekan pre vedu, výskum, grantovú problematiku, doktorandské štúdium, ŠVOČ  a pre zahraničné vzťahy

Úradné hodiny - UTOROK - 12:30 - 13:30, kancelária č. 25, 1. poschodie, vedľa zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK

tel.: +421 2 90119 547
e-mail: ivan.vargafmed.uniba.sk

Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, MPH.

prodekanka pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku a pre sociálnu starostlivosť o študentov

Úradné hodiny - UTOROK - 13:00 - 14:00 - Štúdijné oddelenie

tel.: +421 2 57290 270
e-mail: maria.simaljakovafmed.uniba.sk, maria.simaljakovasm.unb.sk

doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.

prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.

prodekan pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku

Úradné hodiny - STREDA - 13.30 - 14.30 - Referát pre zahraničných študentov

tel.: +421 2 90119 527
e-mail: boris.mravecfmed.uniba.sk

<output&

MUDr. Bohuslav Novák, PhD.

MUDr. Bohuslav Novák, PhD.

prodekan pre pedagogickú činnosť v študijnom programe zubné lekárstvo v slovenskom jazyku, anglickom jazyku a pre IIKS

Úradné hodiny - STREDA - 13.00 - 14.30 - Študijné oddelenie

tel.: +421 2 32249 766
e-mail: bohuslav.novakfmed.uniba.sk, bohuslav.novakousa.sk

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH

prodekan pre rozvoj fakulty, kvalitu a modernizáciu vzdelávania

Úradné hodiny - UTOROK - 13:00 - 14:30 - Referát pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu

tel.: +421 2 48 234 108
e-mail: peter.jackuliakfmed.uniba.sk

 

Tajomníčka fakulty:

Ing. Adela Kubíniová

Predseda Akademického Senátu LF UK:

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.

Vedúca personálneho oddelenia:

Mgr. Eva Bieliková

Zástupca študentov zvolený senátom

Jozef Jursa