2%

Vážení priatelia,

naše občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je podpora psychoterapeutických aktivít v liečebnom procese detí na Klinike detskej psychiatrie, Vás touto formou oslovuje a prosí o finančnú pomoc formou Vašich 2 %. Zdrojom našich financií sú sponzorské dary, granty, príspevky od individuálnych darcov ako aj percentá z dane fyzických osôb a firiem.

Myslite pri Vašich daňových priznaniach aj na deti, ktoré trpia psychickým ochorením. Za Vaše percentá venované nám, môžeme nakúpiť keramickú hlinu, (ktorej sa v priemere u nás ročne minie jedna tona), štetce, plátna, farby, spoločenské hry. Podporíte tak nielen arteterapiu, ergoterapiu ale aj iné voľnočasové aktivity spojené s liečbou psychických ochorení v detskom veku.

Vaša pomoc bude premenená na úsmev detí.

 

Ďakujeme

 

Členovia OZ Duševné zdravie detí