Zoznam pracovníkov

Zoznam pracovníkov LF UK

doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika detskej psychiatrie
docent
+421259371410

MUDr. Dorota Vášáryová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika detskej psychiatrie
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Alžbeta Virdzeková

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika detskej psychiatrie
asistent vysokej školy, univerzity

Katarína Kovačovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika detskej psychiatrie
administratívny sekretár
[1]

Zoznam pracovníkov NÚDCH

Zástupca  prednostu pre liečebno-preventívnu činnosť:

MUDr. Ján Šuba, MPH

tel: +421 2 59371-476, fax: +421 2 54788-127, e-mail: jan.suba@nudch.eu

Vedúca sestra:

Mgr. Marta Jónásová 

tel. +421 2 59371-310, e-mail: marta.jonasova@nudch.eu

fax: +421 2 59371-160

Staničná sestra:

Ľuboslava Holbová  

tel. +421 2 59371-719, -718, e-mail: luboslava.holbova@nudch.eu 

Dokumentaristka:

PhDr. Sidónia Holanová

tel. +421 2 59371-310, e-mail: sidonia.holanova(at)nudch.eu

 

Pedopsychiatrická ambulancia:

MUDr. František Böhmer, MPH 

MUDr. Elena Činčurová

MUDr. Eva Katrlíková

MUDr. Anna Kováčová

MUDr. Martina Paulinyová, PhD.

MUDr. Silvia Polková

MUDr. Petra Slašťanová

Ambulancia klinického psychológa:

Mgr. Andrea Hinštová 

Mgr. Miroslava Šimková, PhD.  

Ambulancia liečebného pedagóga:

PaedDr. Agnesa Mučková

Mgr. Igor Tomášek

Ambulancia klinického logopéda:

Mgr. Ivana Putšková

Oddelenie:

MUDr. Jana Kristína Adamová

MUDr. Vivien Baginová

MUDr. Mariana Balážová                                      

Mgr. Petra Belešová - klinický psychológ 

MUDr. Ivana Fuseková

Mgr. Veronika Germanyiová - klinický psychológ    (MD)

MUDr. Romana Hanuštiaková

Mgr. Viktória Holocsyová - klinický psychológ

Mgr. Denisa Hoštáková - klinický psychológ         

MUDr. Juraj Jurík

Mgr. Nina Linderová, PhD. - klinický psychológ

MUDr. Simona Maierová (MD)

MUDr. Rebecca Melegová

PhDr. Katarína Miková - sociálny pracovník 

MUDr. Eva Ondrejková    

MUDr. Anna Solárová

MUDr. Zuzana Škanata (MD) 

MUDr. Kristína Trebulová    

Mgr. Ivana Vašková 

MUDr. Martin Vatrál