Odborné lekárske semináre

Odborné lekárske semináre sa konajú 1x mesačne, vo štvrtok o 13,30 hod v zasadacej miestnosti KDP

Seminárny referent: MUDr. Surovcová 

Zmena termínov a prednášok vyhradená

September

21.9.2023

Poradenstvo po novom

PhDr. K. Miková, Mgr. Monika Klapková – riaditeľka CPP Fedákova

Október

19.10.2023

12krokové svojpomocné skupiny a ich úloha pri liečbe závislostí u detí a adolescentov

MUDr. Paulínyová, PhD.

November

16.11.2023

Využitie existenciálnej analýzy a logoterapie v psychoterapii detí a adolescentov

MUDr. Matzová, PhD.

December
14.12.2023

 

Gender dysfória u detí a adolescentov

MUDr. Eva Katrlíková

Január

18.1.2024

Metódy a funkcie sebapoškodzovania u detí a adolescentov

Mgr. Nina Linderová, PhD.

Február 15.2.2024

Pohyb a jeho vplyv na duševné zdravie

MUDr. Petra Slášťanová

Marec

21.3.2024

Sebapoškodzovanie u detí a adolescentov

doc. MUDr. Trebatická, PhD., MUDr. Dorota Vášáryová

Apríl

18.4.2024

Hrová terapia

Mgr. Denisa Hoštáková

Máj

16.5.2024

Zneužívanie liekov u adolescentov s duševnými poruchami

MUDr. Romana Vidličková

Jún

27.6.2024

 

Vplyv výchovy na rozvoj sebaúcty dieťaťa

Mgr. Andrea Hinštová, Mgr. Miroslava Šimková, PhD.