Odborné lekárske semináre

Odborné lekárske semináre sa konajú 1x mesačne, vo štvrtok o 13,30 hod v zasadacej miestnosti KDP

Seminárny referent: MUDr. Surovcová 

September 22.9.2022

    MUDr. Balážová Mariana, MUDr. Škanata Zuzana

       Aspergerov syndróm u dievčat

Október  3.11.2022

                                  MUDr. Rypáková  ( Polková ) Silvia

                                                    OCD deti

November 23.11.2022

MUDr. Böhmer František, MPH, MUDr. Trebulová Kristína

Katatónia

   Január      12.1.2023


Doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.

Príčiny suicidálneho konania

   Január     19.1.2023

                                     MUDr. Matzová Zuzana, PhD.

                  Využitie logoterapie a existenciálnej anylýzy v praxi

Február 16.2.2023

                       MUDr. Fuseková Ivana, Mgr. Belešová Petra

                 Špecifiká mentálnej bulímie u detí a adolescentov

Marec   16.3.2023

       PaeDr. Mučková Agnesa Úvod do problematiky

                      Špecifické poruchy učenia, kazuistika  -  dysgrafia

    Apríl      20.4.2023

MUDr. Činčurová Alena, Mgr. Putšková Ivana, Mgr. Šuranová Dagmar

Praktické skúsenosti s deťmi s PAS alebo s poruchami reči.

      Máj           18.5.2023

PhDr. Hradečná Zuzana, MUDr. Vášáryová Dorota

Akútna intervencia pri suicidálnom riziku

        Jún          22.6.2023

  MUDr. Vatrál Martin, MUDr. Jurík Juraj

   Psychogénne a sociálne rizikové faktory suicidálneho konania. 

Zmena termínov a prednášok vyhradená