História Kliniky detskej psychiatrie

- 1950 – rozdelenie Neuropsychiatrickej kliniky na dve samostatné kliniky Fakultnej nemocnice a dve samostatné katedry Lekárskej fakulty Univerzity Komenského

Detská neuropsychiatrická ambulancia v Detskej fakultnej nemocnici (prim. MUDr. Jozef Benko)

- po roku 1955 na Psychiatrickej klinike Fakultnej nemocnice vzniká samostatné 20 ložkové oddelenie pre deti

Odelenie pre deti vysunuté pracovisko na Bazovej ulici (doc. MUDr. Marta Škoricová, CSc.)

1.3.1982 – Odddelenie detskej psychiatrie  začlenené do štruktúry Detskej fakultnej nemocnice  (doc. MUDr. Marta Škoricová, CSc., prim. MUDr. Jana Blusková)  

1.9.1989 – oddelenie sa etablovalo ako Klinika detskej psychiatrie (doc. MUDr. Marta Škoricová, CSc.) 

September 1990 - odborný asistent MUDr. Ľudovít Polák, poverený vedením kliniky  

- Od roku 1991 zastupujúci prednosta odborný asistent MUDr. Ján Pečeňák

December 1991 - Klinika detskej psychiatrie sa presťahovala na Úprkovu ulicu

Apríl 1994 – vedením kliniky poverený MUDr. Igor Škodáček, CSc.

- September 2002 - primárom kliniky MUDr. Ján Šuba

- 2004 - Klinika detskej psychiatrie sa presťahovala do DFNsP na Limbovu ulicu

- Marec 2017 - prednostkou kliniky sa stala MUDr. Jana Trebatická, PhD.

Foto

2022
2019
2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010
2009
2008
2007
2004
2002
1996