Pre rodičov

Oddelenie

program
ranná komunita "koliesko"
dielňa
herňa - komunitná miestnosť
herňa - komunitná miestnosť
herňa - komunitná miestnosť
chodba
chodba
materská škola
materská škola
základná škola
základná škola

Arteterapia