Grantove projekty a klinické štúdie

VEGA-1-0703-13: Vplyv podávania omega-3 a omega-6 mastných kyselín na sledované klinické a biochemické parametre v kontrolovanej štúdii u detí a adolescentov s úzkostnými a depresívnymi poruchami.

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Jana Trebatická, PhD.