Grantove projekty a klinické štúdie

VEGA-1-0703-13: Vplyv podávania omega-3 a omega-6 mastných kyselín na sledované klinické a biochemické parametre v kontrolovanej štúdii u detí a adolescentov s úzkostnými a depresívnymi poruchami.

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Jana Trebatická, PhD.

 

R076477-PSZ-3003

 

F1J-MC-HMCK

 

B4Z-VI-B004

 

AGI08: Identifikácia a validizácia prediktorov rozvoja nezávislostí od psychoaktívnych látok (alkoholové a nealkoholové toxikománie) u detí a mládeže na Slovensku. 

Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Igor Škodáček, PhD.

 

VV úloha VEGA: Sociálne a psychické dôsledky u detí s hyperkinetickou poruchou a poruchou pozornosti. 

Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Igor Škodáček, PhD.