Poďakovanie

Srdečne ďakujeme zboru Ad una corda a jeho dirigentovi Mariánovi Šipošovi za podporu, ktorú dlhodobo preukazujú Klinike detskej psychiatrie NÚDCH a LFUK v Bratislave.

Vďaka sérii benefičných koncertov "Cesty k sebe", ktorých výťažok je už niekoľko rokov venovaný deťom s psychickými poruchami si môžeme dovoliť skvalitniť starostlivosť o našich malých pacientov.

Ide o odbor v mnohom zostávajúci na pokraji záujmu verejnosti a je často opradený negatívnymi a rozpačitými postojmi, preto si veľmi vážime že touto cestou nám zbor nielen preukazuje finančnú podporu ale prispieva do veľkej miery aj k odtabuizovaniu a sprístupneniu informácií o tejto téme. Umožnením výstavky, ktorá nadväzovala na koncert a kde sme mohli prezentovať práce našich detí a osobne sa kontaktovať s verejnosťou sme mali možnosť pokytnúť im reálne poznatky o psychických poruchách.

Zároveň si dovoľujeme vyzdvihnúť, že podpora pezinského chrámového zboru je dlhodobá a prebieha práve umeleckou formou, atmosféra koncertov je skutočne krásna a dojímavá a zúčastňujú sa ich ako diváci aj naši bývalí pacienti.

Za vyzbieranú sumu zakupujeme najmä materiál na arteterapeutické aktivity ktorý sa u nás spotrebúva veľkou rýchlosťou, športový materiál a skvalitňujeme zariadenie komunitnej miestnosti.

Naša srdečná vďaka patrí zboru AUC, a v neposlednom rade štedrým srdciam Pezinčanov, ktorých podporu si veľmi vážime.

kolektív Kliniky detskej psychiatrie