05/2008 Excelentná univerzita

Dňa 15.5.2008 sa uskutočnil workshop

„Praktické škály v pedopsychiatrii“

s účasťou popredných českých odborníkov v sekcii detská a dorastová psychiatria

miesto konania: prednášková sála DFNsP, Limbová 1, Bratislava

Program

10.00-11.45

Prof. MUDr. I. Drtílková - Použití kvantifikačných škál psychopatologie u detské a adolescentní schizofrenie behem lečby

12.00-13.45

Prof. MUDr.M. Hrdlička, CSc. - Užití škály ADI-R v diagnostike detského autismu

14.00-15.45

doc.MUDr. Eva Malá, CSc. - Sourozenci pacientu se schizofrenii

16.00-18.00

Doc. MUDr. I.Paclt, CSc. - Praktické aspekty škálování v detské a dorostové psychiatrii

Foto