Kontakt

RNDr. Eva Kráľová, PhD.

 

Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK v Bratislave LF UK v Bratislave,
Sasinkova 2, 813 72 Bratislava, SR;


e-mail: eva.kralovafmed.uniba.sk