Príspevok k teórii vyučovania prírodovedných predmetov

 • Brucknerová, Ingrid et al.: Zdravé dieťa – priorita spoločnosti. Praha : Evropská asociace pro fototerapii , 2017, 1. Vyd., 168 s. 978-80-87861-12-7.

 • Kráľová, Eva; Ferencová, Elena: Etické a bezpečnostné otázky vznikajúce v súvislosti s elektronizáciou zdravotníctva. In: Ethical Aspects of Contemporary Scientific Research. Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2017, 379 s., s. 133-151. ISBN 978-961-6894-87-6.

 • Ferencová, Elena; Kráľová, Eva: Globalizácia v edukačnom procese pregraduálneho štúdia na lekárskych fakultách. In: Ethical Aspects of Contemporary Scientific Research. Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2017, 379 s., s. 114-132. ISBN 978-961-6894-87-6.

 • Ferencová, Elena; Kráľová, Eva: Didaktické a etické aspekty vo výučbe lekárskej fyziky a biofyziky na lekárskych fakultách. In: Edukacja przyrodnicza (ed. Piotr Bieniek), Krakow : Universitet Pedagogiczny v Krakowie, 2016, 255 s., s. 120-132. ISBN 978-83-8084-040-9.

 • Balázsiová, Zuzana: Kvantifikácia elementárnych vedomostí z informatiky u študentov humánnej medicíny. In: Edukacja przyrodnicza (ed. Piotr Bieniek), Krakow : Universitet Pedagogiczny v Krakowie, 2016, 255 s., s. 152-169. ISBN 978-83-8084-040-9.

 • Kráľová, Eva; Ferencová, Elena: Pripravenosť študentov medicíny na využívanie elektronických nástrojov so zameraním na ochranu elektronických dát. In: . DidSci PLUS – Research in Didactics of Science Plus 2018, Proceedings of International Conference, Prague : Charles University, Faculty of Science, Prague : Charles University, Faculty of Science, 2018, p. 227-232. ISBN 978-80-7444-065-6.
  http://www.didsciplus.cz/anglictina/DidSciPlus2018.pdf

 • Balázsiová, Zuzana: Identification of some factors affecting results of the solution of a simple medical-physical problem by medical students. US-China Education Review A, March 2018, Vol. 8, No. 3, 123-128. doi: 10.17265/2161-623X/2018.03.004.

 • Balazsiova, Zuzana; Kosnac, Daniel: What it is necessary to know to determine the basic range of physical knowledge of graduate students of general medicine study program. In: Physics – Applications and Innovations. PartI., Part II. Proceedings of Scientific works. Bilčík, M., Božiková, M., Kráľová, E. (Eds.), Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, 138 p., p. 107-111. ISBN 978-80-552-1915-8.

 • Kopani, Martin; Kosnac, Daniel; Varchola, Jaroslav:: Implementation of basic research results in the field of natural sciences for the education process in study programs: general medicine and dentistry, biomedical physics and medical biology. Demonstration on the example of the role of minerals in the human brain. In: Physics – Applications and Innovations. PartI., Part II. Proceedings of Scientific works. Bilčík, M., Božiková, M., Kráľová, E. (Eds.), Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, 138 p., p. 91-95. ISBN 978-80-552-1915-8.

 • Ferencova, Elena: Possibilities of using practical measurements from biophysics at secondary schools and universities. In: Physics – Applications and Innovations. PartI., Part II. Proceedings of Scientific works. Bilčík, M., Božiková, M., Kráľová, E. (Eds.), Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, 138 p., p. 86-90. ISBN 978-80-552-1915-8.

 • Trnka, Michal: Theoretical background for the creation of multimedia models for teaching of medical biophysics. In: Physics – Applications and Innovations. PartI., Part II. Proceedings of Scientific works. Bilčík, M., Božiková, M., Kráľová, E. (Eds.), Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, 138 p., p. 127-132. ISBN 978-80-552-1915-8.

 • Kralova, Eva; Balazsiova, Zuzana: Knowledge and habits of medical students on electronic data protection. In: Physics – Applications and Innovations. PartI., Part II. Proceedings of Scientific works. Bilčík, M., Božiková, M., Kráľová, E. (Eds.), Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, 138 p., p. 96-100. ISBN 978-80-552-1915-8.

 • Balázsiová, Zuzana: Knowledge on health protection in the use of information and communications technologies (ICT) - a condition of the students´motivation and optimization of physical curriculum. In: Proceedings DidSci 2016. (Eds. Ciesla, P., Kopek-Putala, W., Baprowska, A.). Krakow : Pedagogical University of Krakow, 2016.  p. 12-14. ISBN 978-73-8084-037-9.

 • Balazsiova, Zuzana: How much do nurses remember from school physics? Some results of comparing analysis. In: Science and Technology Education: Engaging the new generation. Proceedings of the 2nd International Baltic Symposium on Science and Technology Education, BalticSTE2017 (Ed. Vincentas Lamanauskas), Šiauliai : The Scientia Socialis Press, 144 p., 2017, p. 18-21. ISBN 978-609-99513-4-0.

 • Balázsiová, Zuzana: Physical functional literacy of students in the beginning of medical study in concent of physical knowledge necessary for medical practice. In: EDULEARN18 Proceedings, L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (Eds.), Valencia : IATED Academy, 2018, p. 6285-6288. ISBN 978-84-09-02709-5.
  https://library.iated.org/view/BALAZSIOVA2018PHY

 • Kralova, Eva: The readiness of medical students to the electronic data protection. Conference Proceedings ICERI 2018 (11th international Conference of Education, Research and Innovation). Valencia : IATED Academy, 2018, p. 8768-8771. ISBN 978-84-09-05948-5. https://library.iated.org/view/KRALOVA2018REA

 • Trnka, Michal: Continuous control of students preparation for teaching using the voting equipment. Conference Proceedings ICERI 2018 (11th international Conference of Education, Research and Innovation). Valencia : IATED Academy, 2018, p. 9604-9607. ISBN 978-84-09-05948-5. https://library.iated.org/view/TRNKA2018CON

 • Trnka, Michal: Theoretical bacground for the creation of multimedia models and animations for the university teaching of medical biophysics. Conference Proceedings ICERI 2018 (11th international Conference of Education, Research and Innovation). Valencia : IATED Academy, 2018, p. 9613-9616. ISBN 978-84-09-05948-5. https://library.iated.org/view/TRNKA2018ORE

 • Balázsiová, Zuzana; Kosnáč, Daniel, Trnka, Michal: Platform for updating the biophysical curriculum in the general medicine study program. Conference Proceedings ICERI 2018 (11th international Conference of Education, Research and Innovation). Valencia : IATED Academy, 2018, p. 2073-2078. ISBN 978-84-09-05948-5.
  https://library.iated.org/view/BALAZSIOVA2018PLA

 • Kráľová, Eva; Ferencová, Elena: Význam objektívnej informovanosti študentov medicíny o interakcii vysokofrekvenčných elektromagnetických polí s ľudským organizmom. In: Fyzika a etika X : Perspektívy dialógu medzi fyzikou a etikou. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. S. 82-87. ISBN 978-80-558-0794-2.

 • Ferencová, Elena; Kráľová, Eva: Formovanie environmentálneho povedomia študentov medicíny v pregraduálnom štúdiu. In: Fyzika a etika X : Perspektívy dialógu medzi fyzikou a etikou. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. S. 75-81. ISBN 978-80-558-0794-2.

 • Kráľová, Eva: Excelentne splnené ciele projektu KEGA na LF UK. Naša univerzita Roč. 63, č.4 (2016), s. 30. ISSN 1338-4163.
  https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ovv/2016/161208_Decembrove_cislo_Nasej_univerzity.pdf

 • Kráľová, Eva; Trnka, Michal: Zborník abstraktov 39. Dni lekárskej biofyziky, 82 s., 2016. ISBN 978-80-223-4105-9.
  https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/sucasti/Teoreticke_ustavy/Ustav_lekarskej_fyziky__biofyziky__informatiky_a/DLB_2016/Zbornik_Abstraktov.pdf

 • Bilčík, Matúš, Božiková, Monika, Kráľová, Eva: Physics – Applications and Innovations. Part I., Part II. Proceedings of Scientific Works. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, 138 p. ISBN 978-80-552-1915-8.