Motivácia

 

Kráľová, Eva: Podpora motivácie študentov medicíny pre nadobudnutie vedomostí z lekárskej fyziky a biofyziky využiteľných v medicínskej praxi. In: Edukacja przyrodnicza (ed. Piotr Bieniek), Krakow : Universitet Pedagogiczny v Krakowie, 2016, 255 s., s. 133-152. ISBN 978-83-8084-040-9.

 

Kralova, Eva; Svetlikova-Martauzova, Lenka: Motivation of Medical Students to Study Sciences. In: New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences [online]. In: New Trends and Issues. Proceedings on Humanities and Social Sciences. Vol. 4, No. 8 (2017), p. 103-108. [online] ISSN 2547-8818. https://sproc.org/ojs/index.php/pntsbs/article/view/2983

 

Kralova, Eva: Motivation and attitudes of medical students towards teaching and learning natural sciences. In: Science and Technology Education: Engaging the new generation. Proceedings of the 2nd International Baltic Symposium on Science and Technology Education, BalticSTE2017 (Ed. Vincentas Lamanauskas), Šiauliai : The Scientia Socialis Press, 144 p., 2017, p. 69-71. ISBN 978-609-99513-4-0.

 

Kralova, Eva: Motivation of medical students to study physical, chemical and biological sciences – survey results. In: EDULEARN 17,  9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Conference proceedings [elektronický zdroj]. Valencia : IATED Academy, 2017, p. 9220-9223 [USB kľúč]. ISBN 978-84-697-3777-4.

https://library.iated.org/view/KRALOVA2017MOT

 

Kralova, Eva; Martauzova, Lenka: Feed-back from medical students about their motivation to study sciences. In: Physics – Applications and Innovations. PartI., Part II. Proceedings of Scientific works. Bilčík, M., Božiková, M., Kráľová, E. (Eds.), Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, 138 p., p. 118-122. ISBN 978-80-552-1915-8.

 

Kralova, Eva; Martauzova, Lenka: Long-term monitoring of students´motivation to study sciences. In: EDULEARN18 Proceedings, L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (Eds.), Valencia : IATED Academy, 2018, p. 4145-4148. ISBN 978-84-09-02709-5.

https://library.iated.org/view/KRALOVA2018LON