ARCHÍV SPRÁV

 • Aktuálne výzvy v oblasti Zdravie, demografické zmeny a kvalita života, ERC a MSCA v Horizonte 2020
 • Granty EHP a Nórska: Možnosť uchádzať sa o podporu realizácie bilaterálnych aktivít prostredníctvom bilaterálneho fordu na národnej úrovni pre rok 2014 stále otvorená - Národný bilaterálny fond je otvorený do 31.1.2015, resp. do vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov pre jednotlivé tematické komponenty v roku 2014.
 • Odborný seminár – COST Action sa uskutoční 6.11.2014 (štvrtok) o 14:00 v priestoroch prezentačného centra J. A. Komenského (AMOS), PriF UK Mlynská dolina, pavilón B1.
 • Výzva na podávanie žiadostí o grant UK na rok 2015
 • Výzva na poskytnutie grantov za Švajčiarska SCOPES 2013-2016 (do 15. novembra 2014).
 • Výzvy pre Teaming for Excellence, ERA Chairs a Twinning (v rámci časti – Šírenie excelencie a rozširovanie účasti)

                - Informácie - Šírenie exceletnosti a rozširovanie účasti (SLORD, 09. 07. 2014)

                - Oblasti špecializácie RIS3 SK

                - Informácie k Teamingu (SLORD, 20. 06. 2014)

 • Oficiálne otvorenie Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj v Bruseli (16. júna 2014, Stále zastúpenie SR pri EÚ)
 • Prezentácie - Webinár k finančným a právnym otázkam v projektoch H2020 - 30.6.2014.
 • Nová navigácia ku grantom EÚ pre výskum (Horizont 2020) - ako si nájsť svoj grant z Horizontu 2020
 • Prezentácie - Informačný deň: Európske výskumné infraštruktúry (26.6.2014 o 9:00 hod., CVTI)
 • Prezentácie - Informačný deň k Bezpečným spoločnostiam H2020 (11. júna 2014, CVTI)
 • Horizon 2020 - Extra courses in June 2014:

               EU Research & Innovation – Proposal Development 2014-2020  (24-25 June, 2014 Siófok, Hungary)

               EU Research & Innovation – Project Management and Financial Reporting (26-27 June, 2014 Siófok, Hungary)

               EU Research and Innovation –  Master of Finance and Administration (26-27 June, 2014 Siófok, Hungary)

               European Funding Academy 2014-2020 (24-27 June, 2014 Siófok, Hungary)

 • Prezentácie - Informačný deň Zdravie, demografické zmeny a kvality života (Horizont 2020, 30.5.2014)
 • Prezentácie - Informačný deň H2020 v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, lesníctva a biohospodárstva(9.6.2014, CVTI Bratislava)
 • Prezentácie z Informačného dňa - Spoločenské oblasti a prierezové aktivity Horizontu 2020 
 • Pozvánka na pracovný seminár SAIA - EURAXESS Slovensko - prijatie výskumníkov s nami jednoduchšie (21. – 23. 5. 2014, Piešťany), program nájdete tu.
 • Dotazníkový prieskum k problematike normalizácie vo výskume a inováciách s ohľadom na Horizont 2020.

                         - Oprávnenosť výdavkov

 • European Research Council - Deadline na podávanie projektov pre Consolidator Grants je 20. mája 2014, pre Advanced Grant 21. októbra 2014
 • SME Instrument - Stretnutie s predstaviteľom výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky EK - EASME

Staršie:

 • Týždeň vedy a techniky na Slovensku:

Program národnej konferencie v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2011

Prihláška