INÉ VÝZVY A GRANTY EÚ 2021

VÝZVA „Budovanie inovačných kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní“. Uzávierka : 25.5.2021

Vyhlasovateľ :  Európsky inovačný a technologický inštitút (The European Institute of Innovation and Technology (EIT).

Téma výzvy : „Budovanie inovačných kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní“.

Výška grantu / projekt :  1,2 mil. EUR (rozdelené na 2 fázy). Prvá fáza 400 000 EUR, druhá fáza 800 00 EUR

Trvanie : 24 mesiacov (júl 2021 – júl 2023)   

Financovanie EÚ :  100%

Počet schválených projektov: 23

Žiadosť o grant predkladá konzorcium : min. 4 inštitúcie (3 vysoké školy, jedna z mimo VŠ prostredia- malý a stredný podnik, start-up..)

Bližšie informácie :

1. Predkladanie žiadosti o grant a informácie : HEI Initiative Application Portal

2. Sumarizácia výzvy

3. Text výzvy