KONTAKTY

Kancelárie Projektového centra LF UK sa nachádza na Moskovskej ulici č.2 (1. poschodie vľavo).

Konzultačné hodiny sú v pondelok až štvrtok od 09.00 do 15.00 hod.

 

Vedúci:

RNDr. Peter Musil, PhD.

e-mail : peter.musilfmed.uniba.sk

tel.: +421 2 90119 397

Zamestnanci:

  • Ing. Blanka Filová

e-mail : blanka.filovafmed.uniba.sk

tel.: +421 2 90119 658

  • Ing. Soňa Kostrianová

e-mail : sona.kostrianovafmed.uniba.sk

tel.: +421 2 90119 823

  • Mgr. Michaela Miková

e-mail : michaela.mikovafmed.uniba.sk

tel.: +421 2 90119 657

 

E-mail centra: cppfmed.uniba.sk