COST

COST 

(The European Co-operation in Scientific and Technical Research)                        

Celoeurópske vytváranie sietí v oblasti vedy a technológií, otvorené pre vedcov a výskumníkov za účelom medzinárodnej spolupráce prostredníctvom prepojenia národne financovaných výskumných aktivít  (KEGA, VEGA, APVV.....)   prípadne štrukturálnych fondov prostredníctvom operačných programov (OP Výskum a inovácie.....) , cezhraničných programov (INTEREG...) alebo zahraničných grantov (HORIZONT 2020....)  

Podporuje vytváranie prepojení výskumných aktivít v rámci členských štátov COST, kde je reálny vzájomný prospech

Formy participácie:

  • Prihlásenie sa k prebiehajúcej COST akcii 
  • Návrh novej COST akcie

COST - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI ÚČASTI

BROŽÚRA COST - pravidlá, financovanie...

BROŽÚRA COST - návrh novej COST AKCIE

COST - OBLASTI A PODOBLASTI VÝSKUMU

PRIPOJENIE K EXISTUJÚCEJ COST AKCII- FORMULÁR

COST WEB -   www.cost.eu

COST WEB - DOKUMENTY