COST

COST 

(The European Co-operation in Scientific and Technical Research)                        

Celoeurópske vedecko-technické  siete otvorené pre vedcov a výskumníkov za účelom spolupráce a koordinácie národne financovaných výskumných aktivít (napr. KEGA, VEGA, APVV....)

Podporuje vytváranie prepojení výskumných aktivít v rámci členských štátov COST, kde je reálny vzájomný prospech

Formy participácie:

  • Prihlásenie sa k prebiehajúcej COST akcii - AKTUÁLNE VÝZVY
  • Návrh novej COST akcie

COST - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI ÚČASTI

BROŽÚRA COST - pravidlá, financovanie...

BROŽÚRA COST - návrh novej COST AKCIE

COST - OBLASTI A PODOBLASTI VÝSKUMU

PRIPOJENIE K EXISTUJÚCEJ COST AKCII- FORMULÁR

COST WEB -   www.cost.eu

COST WEB - DOKUMENTY