EU4HEALTH (2021-2027)

O PROGRAME EU4Health

EU4Health (2021 – 2027) : vízia zdravšej Európskej únie

Program je implementovaný Výkonnou agentúrou pre zdravie a digitalizáciu - European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)

Má 4 hlavné ciele a 10 podcieľov :

1. Zlepšiť a podporiť zdravie v Európskej únii

 • prevencia chorôb a podpora zdravia,
 • medzinárodné iniciatívy a kampane v oblasti zdravia a spolupráca

2. Riešiť cezhraničné ohrozenia zdravia

 • prevencia, pripravenosť a reakcia na cezhraničné ohrozenia zdravia,
 • doplnenie vnútroštátnych zásob základných produktov súvisiacich s krízou,
 • vytvorenie rezervy zdravotníckeho a pomocného personálu

3. Zlepšiť kvalitu liekov, zdravotníckych pomôcok a výrobkov súvisiacich s krízou

 • sprístupnenie a cenová dostupnosť liekov, zdravotníckych pomôcok a výrobkov súvisiacich s krízou

4. Posilniť systémy zdravotnej starostlivosti, zvýšiť ich odolnosť a zefektívniť využívanie zdrojov

 • zlepšiť údaje o zdraví, digitálnych nástrojoch a službách, digitálnej transformácii zdravotnej starostlivosti,
 • lepší prístup k zdravotnej starostlivosti,
 • vypracovanie a vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti zdravia a prijímanie rozhodnutí založených na dôkazoch,
 • integrovaná práca medzi vnútroštátnymi systémami zdravotnej starostlivosti

Podporuje širokú škálu činností v rámci štyroch zastrešujúcich oblastí s prierezovým zameraním na boj proti onkologickým ochoreniam :

 • Disease prevention
 • Crisis preparedness
 • Health systems and healthcare workforce
 • Digital

 Užitočné linky : Ministerstvo zdravotníctva SR