Blended Intensive Programmes (BIP)

Všeobecné informácie

BIP je typ Erasmus+ mobility, ktorý pozostáva z dvoch častí, a to z:

  • virtuálnej časti (jej dĺžka sa môže pohybovať od 1 hod. do 1 semestra; závisí od stanovených podmienok hostiteľskou inštitúciou)
  • prezenčnej časti (jej dĺžka je zvyčajne 5 dní)

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: pre úspešné získanie kreditov je nevyhnutné absolvovať jej obe časti, pričom prezenčnú časť nie je možné absolvovať online.

Za úspešné absolvovanie BIPu môže študent získať minimálne 3 ETCS. Uznanie kreditov za úspešné absolvovanie BIPu je potrebné VOPRED konzultovať na Oddelení medzinárodných vzťahov (OMV).


Ako mám postupovať v prípade záujmu o BIP?
•    oboznámim sa so základnými údajmi mnou zvoleného BIPu (najmä oblasť štúdia)
•    prihlásim sa u organizátora BIPu
•    po mojej akceptácii kontaktujem OMV
•    riadim sa ďalšími pokynmi, ktoré obdržím či už od organizátora BIPu (ako prijímacúcej inštitúcie), ako aj Univerzity Komenského (ako vysielajúcej inštitúcie).