ENLIGHT

ENLIGHT na UK

ENLIGHT je aliancia európskych univerzít, ktoré získali finančnú podporu od Európskej komisie v rámci iniciatívy Európske univerzity. Táto iniciatíva patrí do širšieho programu Erasmus+ a jej cieľom je do roku 2024 podporiť budovanie nových „európskych univerzít“, ktoré umožnia študentom získať vysokoškolské vzdelanie (akademické tituly) spojením štúdia vo viacerých členských štátoch EÚ. Vo februári 2022 bola medzi všetkými partnermi aliancie ENLIGHT podpísaná mnohostranná dohoda Erasmus+. Oficiálne trvanie iniciatívy ENLIGHT bolo naplánované na 3 roky, v 2023 bolo schválené jej predĺženie o ďalšie 4 roky.

Univerzita Komenského Bratislava je členom ENLIGHT, aliancie 10 európskych univerzít, ktoré spoločne budujú jednu veľkú „európsku univerzitu“. Pre študentov je to naozaj jedinečná príležitosť študovať v skutočne medzinárodnom prostredí. Najväčšou výhodou je jednoduchšia administrácia a uznávanie kreditov medzi partnerskými univerzitami. Od 1. novembra 2023 je Bernská univerzita súčasťou aliancie ako pridružený partner.

Oblasti záujmu

ENLIGHT plánuje vytvárať nové modely a metodiky vzdelávania a výskumu na riešenie globálnych výziev. ENLIGHT skúma zložité otázky udržateľnosti, s ktorými sa dnes boria mestá a komunity, pričom aliancia sa primárne zaoberá nasledujúcimi 6 oblasťami:

  • zdravie a pohoda,
  • digitálna revolúcia a vplyvy digitalizácie,
  • klimatická zmena, 
  • energetika a obehové hospodárstvo,
  • rovnosť,
  • kultúra a kreativita (kľúčové témy tejto oblasti sú: kultúra, história, multilingualizmus, umenie a hudba, vzdelávanie, inovácie a cestovný ruch)

Grantové výzvy

V rámci univerzitnej aliancie ENLIGHT spúšťame prvé kolo grantových výziev, do ktorého sa môže zapojiť spoločné akademické a tiež študentské iniciatívy zo všetkých desiatich partnerských univerzít. 

2. apríla 2024 spúšťame prihlasovanie na 3 druhy ENLIGHT grantových výziev: 
• ENLIGHT Incubator Grants
• ENLIGHT Thematic Networks
• ENLIGHT+

→ každá z uvedených grantových výziev sa zameriava na konkrétne druhy iniciatív

ENLIGHT grantové výzvy sú otvorené pre odborných zamestnancov a zamestnankyne, študentstvo, vyučujúce, vyučujúcich, výskumníčky, výskumníkov, ktorí majú záujem vytvoriť spoločné iniciatívy s kolegami a kolegyňami z partnerských ENLIGHT univerzít. Tieto spoločné iniciatívy musia byť v súlade s cieľmi a poslaním univerzitnej aliancie ENLIGHT.

 

AKO ZAČAŤ?

 

1. Zistite, ktorá výzva je najvhodnejšia pre Vašu iniciatívu

Výzva na ENLIGHT Incubator Grants
- určená na podporu nadčasových spoločných vzdelávacích projektov zameraných na 6 ENLIGHT oblastí záujmu: Health and Well-being, Digitalization, Climate Change, Energy and Circular Economy, Equity, Culture and Creativity
- ukončenie prihlasovania: 30.6.2024
- kontaktné osoby: Silvia Hlavinková (silvia.hlavinkova@uniba.sk), Kateryna Yakovenko (kateryna.yakovenko@uniba.sk)

Výzva ENLIGHT Thematic Networks
- určená na podporu interdisciplinárnych akademických networkov zameraných na rozvoj spoločných aktivít spájajúcich vzdelávanie a výskum. Dosah týchto aktivít musí byť zameraný na 6 ENLIGHT oblastí záujmu (Health and Well-being, Digitalization, Climate Change, Energy and Circular Economy, Equity, Culture and Creativity)
- ukončenie prihlasovania: 30.6.2024
- podporu získa 10 iniciatív 
- kontaktná osoba: Rebeka Laučíková (opv@rec.uniba.sk)

Výzva ENLIGHT+
- určená na podporu novovznikajúcich spoločných iniciatív zameraných na diverzitu, inklúziu a udržateľnosť
- do výzvy sa môžu zapojiť: odborní zamestnanci a zamestnankyne, študentstvo, vyučujúce, vyučujúci, výskumníčky, výskumníci
- prihlasovanie bude otvorené 3x 
- ukončenie prihlasovania: 31.5.2024,30.9.2024, 31.1.2025
- kontaktná osoba: Dr. Viktor Svetský (enlight@uniba.sk)

Podrobnosti o každej výzve budú k dispozícii od 2.4.2024 na webovej stránke aliancie v sekcii FUNDING: https://enlight-eu.org/index.php/university-about-us/funding

 

2. Identifikujte vhodných partnerov

- každú iniciatívu musia tvoriť partneri minimálne z 3 univerzít
- výnimkou sú virtuálne iniciatívy, ktoré môžu pozostávať z 2 partnerských univerzít

Partnerov môžete hľadať rôznymi spôsobmi. Počas tejto fázy môžete využiť dostupné ENLIGHT nástroje 

• Partner Search tool
• ENLIGHT R&I Observatory 

 

3. Zvážte rozpočet potrebný pre Vašu iniciatívu

• ENLIGHT Thematic Networks - maximálna výška grantu je 150 000€ na jeden network 

• ENLIGHT Incubator Grants - maximálna výška grantu je 30 000€ na jednu iniciatívu

• ENLIGHT+ - maximálna výška grantu je 5000€ na jednu iniciatívu

 

4. Načrtnite svoje konkrétne plány

Zvážte kvalitu, uskutočniteľnosť, výstupy a pridanú hodnotu svojej iniciatívy.

 

5. Sledujte aktuálne informácie o otvorení výzvy

Všetky potrebné informácie o ENLIGHT grantoch nájdete na webe aliancie: https://enlight-eu.org/index.php