História kliniky

V roku 1946 bolo konkurzom obsadené miesto asistenta LFUK pre otorinolaryngológa na Detskú kliniku. Miesto získal MUDr. Pavol Klaučo. Detskí pacienti boli hospitalizovaní na Detskej klinike, pri operáciách asistovali lekári Detskej kliniky a k väčším výkonom prichádzal MUDr. Vojtech Saxa (dlhoročný zástupca prednostu I. ORL kliniky). V roku 1948 bol prijatý druhý asistent so zameraním na detskú otorinolaryngológiu MUDr. Ivan Klačanský.

V septembri 1949 sa MUDr. Klaučo stal primárom novozriadeného Detského otorinolaryngologického oddelenia v Detskej nemocnici na Duklianskej ulici. Jeho zástupcom bol MUDr. Július Breza. Oddelenie malo 9 postelí a ďalších 5 postelí v infekčnom pavilóne. V roku 1951 sa primárom oddelenia stal Doc. MUDr. Július  Breza.

MUDr.Pavol Klaučo sa stal riaditeľom Štátnej oblastnej nemocnice v Bratislave. Od roku 1960 do roku 1991 malo oddelenie k dispozícii 35 postelí v nemocnici na Duklianskej ulici. Od 1. januára 1985 sa primárom otorinolaryngologického oddelenia stal MUDr. Martin Hapčo, CSc.

Dňa 1. februára 1986 bola zriadená Detská otorinolaryngologická klinika LFUK v Bratislave, prednostom sa stal prof. MUDr. Ivan Klačanský, DrSc. Zástupcom prednostu kliniky bol MUDr. Martin Hapčo, CSc. Klinika sa v roku 1991 presťahovala do novej Detskej fakultnej nemocnice na Kramároch. Spočiatku mala k dispozícii 50 lôžok, v súčasnosti má 15 lôžok. Od 1. marca 1991 do 30. apríla 1992 bola poverená vedením kliniky MUDr. Lívia Čápová, CSc.

Od 1. mája 1992 bol vedením kliniky poverený MUDr. Martin Hapčo, CSc.  a funkciu zástupcu prednostu vykonával MUDr. Roman Staník. Na Detskej otorinolaryngologickej klinike na docentku otorinolaryngológie habilitovala MUDr. Janka Jakubíková, CSc. a v januári 2008 bola menovaná za profesorku. Od roku 1997 sa stala prednostkou kliniky. Po jej náhlej neočakávanej smrti dňa 30.10.2012 bola Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP v Bratislave dva roky bez prednostu. Dňa 1.10.2014 sa obsadením miesta prednostky príchodom MUDr. Iriny Šebovej, CSc., MPH podarilo zachovať existenciu kliniky. Dňa 1.3.2015 sa zástupkyňou prednostky pre LPS stala MUDr. Andrea Jovankovičová.