Kde nás nájdete

Detská ORL klinika LFUK a NÚDCh

prízemie v lôžkovej časti nemocnice

Limbova 1

833 40

Bratislava