Udialo sa

Tento rok 2019

15.2.2019: II. Jakubíkovej deň

 

II. Jakubíkovej deň - program

  • II._Jakub._den_def..pptxOdborné podujatie organizované našou klinikou súčasťou ktorého bolo poďakovanie MUDr. Romanovi Staníkovi za celoživotnú prácu na DORLK LF UK a NÚDCH pri príležitosti jeho odchodu do dôchodku.
  • Program_II_JD_def...pdf

2018 a skôr

18.4.2018: Konferencia ŠVOC a umiestenenie nášho tímu na 3. mieste

Dňa 18.4.2018 sa konala na pôde Lekárskej fakulty Univerzity Komenského

Konferencia ŠVOČ 2018 (študentskej vedeckej odbornej činnosti).


Našu Detskú otorinolaryngologickú kliniku LF UK a NÚDCH zastupovali študentky 5.ročníka Všeobecného lekárstva v anglickom jazyku
Maria Athina Tsitsika, Despoina Tsalkatidou 
pod vedením asistentky MUDr. Ivany Matejovej
s témou: Indications for Bronchoscopy in Paediatric Patient.

Študentom a pani doktorke blahoželáme za obsadenie 3. miesta
v Klinickej sekcii Konferencie ŠVOČ pre rok 2018. 


"Veda nie je dokonalá, ale naučí schopnosti kritického myslenia a to je v súčasnosti veľmi vzácne." 

Informácie o vedeckom podujatí: 

https://www.fmed.uniba.sk/konferenciasvoc 

Zborník vedeckých prác: 

https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/veda/svoc/Zborniky/2018_zbornik.pdf 

 

16.2.2018: I. Jakubíkovej deň

MUDr. Lenka Langová
MUDr. Denisa Sitárová
MUDr. Jana Barkociová
MUDr. Hrubiško
auditórium v NÚDCH
doc. Pavel Doležal, CSc., mim. prof.
MUDr. Gabriela Pavlovčinová, Ph.D.
auditórium NÚDCH
auditórium NÚDCH
prednostka MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH.
ORL
MUDr. Omaník
MUDr. Samuel Kunzo
Ing. František Majtán
MUDr. Babala
MUDr. Záhraníková Petra
auditórium NÚDCH
MUDr. Zuzana Ďurinová
MUDr. Martin Čverha
MUDr. Mária Homolová
MUDr. Matúš Máčaj
Borovica profesorky Jakubíkovej pred NÚDCH

Dňa 16.2.2018 sa konal I. ročník Jakubíkovej dňa. 

I. Jakubíkovej deň - program

15.-16.1.2018: Školenie BAHA/Vistafix

V dňoch 15.-16. januára 2018 sa uskutočnilo na Detskej otorinolaryngologickej klinike LF UK a NÚDCH v Bratislave na Limbovej 1

ŠKOLENIE BAHA/Vistafix

v spolupráci s Cochlear Academy, zastúpenou školiteľkou Baha & Vistafix pani Margaret S. Price a s Detskou otorinolaryngologickou klinikou LF UK a NÚDCH v Bratislave zastúpenou jej prednostkou MUDr. Irinou Šebovou, CSc., MPH.

Školenie bolo zamerané na osvojenie si operačného postupu s do kosti upevnenými  implantátmi BAHA /VISTAFIX.

  1. deň: teoretický úvod do problematiky, nácvik vŕtania do temporálnej kosti a skrutkovanie implantátov. Začiatok kurzu: 08:00, koniec 16:00, nácvik prebiehal v dvojčlenných skupinách na fantómoch v zasadačke DORLK na prízemí.

  1. deň: operácia pacienta. Začiatok 08:30, koniec 12:00. Účastníci školenia boli priamo na operačnej sále a sledovali priebeh operácie jedného pacienta, u ktorého je potrebné nahradiť zakrpatenú ušnicu  implantátom VISTAFIX 3. Po zhojení rán mu bola po štyroch až šiestich týždňoch vyhotovená epitéza ucha. Následne absolvoval školenie BAHA fitting.

Všetci účastníci po skončení školenia obdržali certifikáty Surgical Aspects of CochlearBaha/Vistafix.

20.1.2017: Kurz šitia

        Dňa 20. januára 2017 sa konal na Anatomickom ústave LF UK v Bratislave kurz šitia, ktorý zorganizovala DORLK LF UK a DFNsP v Bratislave pre potreby mladých lekárok a lekárov. Zúčastnilo sa ho 8 účastníkov. 

 

 

V teoretickej časti kurzu odzneli nasledujúce prednášky:

 1.   Anatómia kože a podkožia a hojivé procesy pri chirurgickom šití, anatómia jazyka a špecifiká hojenia poranení jazyka
MUDr.  Jakymová
Anatomický ústav LF UK v Bratislave

 2.   Druhy šijacieho materiálu a šijacích ihiel
Norbert Sumina, zástupca firmy Chirana T. injecta, s.r.o.

 3.   Šitie rán, kože, podkožia a jazyka
MUDr. Pavol Macho
Klinika plastickej chirurgie LF UK a UNB Bratislava

 4.   Iné spôsoby ošetrenia chirurgických rán – staplery, lepidlá
MUDr. Miroslav Olexa
Detská ORL klinika DFNsP a LF UK v Bratislave

 

         V praktickej časti kurzu si účastníci pod vedením plastického chirurga nacvičovali rôzne typy stehov na prasacích nožičkách, aby si osvojili manuálne zručnosti v šijacích technikách do klinickej praxe. Priestory Anatomického ústavu LF UK v Bratislave sú optimálne na takéto účely, veľmi radi sa do nich vrátime pri nácviku zložitejších šijacích úkonov.

3.- 4.11.2016: Dieta s poruchou sluchu - postgradualny kurz

21.1.2016: Projekt Farebnej nemocnice firmy ORIFLAME na DORLK LF UK a DFNsP v Bratislave

http://egoodwill.sk/filantropia-cr/detska-orl-klinika-na-kramaroch-vdaka-oriflame-hyri-farbami/ 

10.09.2015: Okrúhly stôl DORLK k problematike detí s poruchou sluchu