Základné informácie

Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚSCh v Bratislave vznikla v roku 1986. Je jedinou slovenskou špecializovanou klinikou na diagnostiku a liečbu vrodených a získaných ochorení ucha, nosa a prínosových dutín, hltana, hrtana a krku u novorodencov, dojčiat, detí a adolescentov do 19. roku života. Významnou súčasťou jej činnosti je flexibilná a rigidná endoskopia v ORL oblasti, v oblasti pažeráka, priedušnice a priedušiek. Kvalitu jej zdravotnej činnosti významným spôsobom zvyšuje medziodborová spolupráca v rámci DFNsP.

 Klinika disponuje:

 A) ambulantnou časťou:

  • príjmovou a konziliárnou ambulanciou v bloku A na prízemí,
  • endoskopickou ambulanciou v bloku A na prízemí a dvomi všeobecnými ORL ambulanciami v bloku D v poliklinickej časti na 3. poschodi,
  • v popoludnajších hodinách je na týchto ambulanciách vyhradený čas pre špecializovanú činnosť: rinologickú, otologickú, laryngologickú a foniatrickú,
  • logopedickou ambulanciou, ktorú zdieľa s neurologickym oddelením,
  • audiologickou ambulanciou v bloku D v poliklinickej časti, kde je umiestnená audiometria, tympanometria, vyšetrenie sluchu pomocou otoakustických emisii. V tejto časti je možné vykonať aj orientačné vestibulologické vyšetrenie.

 B) lôžkovou časťou

  • oddelením s 15 lôžkami v bloku A na prízemí, ktoré sú rozdelené do ôsmich izieb, jedna z nich je nadštandardne vybavená a dostupná za poplatok.

 C operačnými sálami v bloku A na -1. poschodí:  

  • dvomi kompletne vybavenými chirurgickými sálami, v ktorých sú denne k dispozícii dva anesteziologické tímy,
  • miestnosťou určenou na ASSR vyšetrenie v celkovej anestézii, 
  • miestnosťou určenou na starostlivosť o deti s tracheostómiou, 
  • adenotomickou miestnosťou s piatimi lôžkami, ktorá slúži na účely jednodňovej chirurgie.

 

 

 

 

A