OZ Orlík

OZ ORLÍK vznikol dňa 22.1.2016 v Bratislave za účelom podpory a rozvoja Detskej ORL kliniky LF UK a NÚDCH v Bratislave.

 

Zameriava sa na skvalitnenie materiálneho a technického vybavenia kliniky, uskutočňovanie vzdelávacích a konzultačných aktivít pre širšiu verejnosť na pozdvihnutie zdravotného povedomia verejnosti o chorobách ucha, nosa, prínosových dutín, hltana, hrtana, pažeráka a dolných dýchacích orgánov v detskom veku, podporu vzdelávania, prednáškové a publikačné aktivity zamestnancov kliniky, skvalitnenie priestorov určených pre pacientov, rodičov a personál kliniky prípravu charitatívnych akcií.

- Pokiaľ sa rozhodnete podporiť uvedené aktivity, vopred Vám ďakujeme.
- Finančné prostriedky môžete zaslať na číslo účtu: 

SK80 0900 0000 0051 1846 8955

Sme príjemcom 2% z daní.