Ústav molekulárnej biomedicíny

IMBM je výskumným pracoviskom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Nachádza sa v Bratislave v Starom meste na Sasinkovej 4 a v budove Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej 9. Misia ústavu je jednoduchá: robiť (a užívať si) vedu. Medzi pracovníkmi ústavu môžete nájsť molekulárnych biológov, biofyzikov, biotechnológov, fyziológov, psychológov a lekárov. Veríme, že interdisciplinarita je pre vedu kľúčová. Spolupracujeme s klinikmi a komplementárnymi vedeckými pracoviskami po celom svete (Aachen, Goteborg, New York, Boston, Hradec Králové…). Naši PhD študenti sa u nás učia experimentálnu a laboratórnu medicínu. Pregraduálni študenti na IMBM pracujú na bakalárskych/diplomových/doktorských prácach. Učíme (sa) na Lekárskej fakulte, Fakulte matematiky, fyziky a informatiky i na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ak zdieľate naše nadšenie pre vedu, prihláste sa a pridajte sa k nám.

Projekty

APVV

APVV-21-0355 Obezita indukovaná kaviarňovou diétou u wild-type myší a myší s knockoutovaným receptorom pre koncové produkty pokročilej glykácie (RAGE-/-) a účinky periférne podávaného oxytocínu
Zodpovedný riešiteľ: Katarína Šebeková
Doba riešenia projektu: 2022 – 2026

APVV-21-0378 Úloha infekčných a sterilných induktorov tvorby neutrofilových extracelulárnych pascí pri sepse
Zodpovedný riešiteľ: Michal Pastorek
Doba riešenia projektu: 2022 – 2026

APVV-21-0370 Úloha extracelulárnej DNA a neutrofilových extracelulárnych pascí v patogenéze chronických chorôb pečene
Zodpovedný riešiteľ: Roman Gardlík
Doba riešenia projektu: 2022 – 2025

APVV-18-0366 Úloha netózy v etiopatogenéze reumatoidnej artritídy
Zodpovedný riešiteľ: Barbora Vlková
Doba riešenia projektu: 2019-2023

VEGA

VEGA 1/0573/21 Rýchla diagnostika bakteriálneho agensu a rezistencie pri sepse
Zodpovedný riešiteľ: Július Hodosy
Doba riešenia projektu: 2021-2023

VEGA 1/0657/21 Salivárne nukleové kyseliny a ich klinické využitie
Zodpovedný riešiteľ: Peter Celec
Doba trvania projektu: 2021-2023

VEGA 1/0742/21 Deoxyribonukleáza – úloha vo fyziológii a patofyziológii tehotenstva
Zodpovedný riešiteľ: Barbora Vlková
Doba trvania projektu: 2021-2023

VEGA 1/0649/21 Objasnenie patogenézy chronických chorôb pečene pomocou štúdia neutrofilových extracelulárnych pascí a cirkulujúcej DNA
Zodpovedný riešiteľ: Roman Gardlík
Doba trvania projektu: 2021-2024

VEGA 1/0674/21 Model kolitídy z pohľadu biofyziky ako prínos pre porozumenie zápalových črevných ochorení
Zodpovedný riešiteľ: Barbora Konečná
Doba trvania projektu: 2021-2023

VEGA 1/0716/20 Príčiny a dôsledky NETózy ako súčasti sterilného zápalu – analýza pomocou prietokovej cytometrie
Zodpovedný riešiteľ: Michal Pastorek
Doba trvania projektu: 2020-2023

Publikované práce

Naše publikované práce

Aktuality ústavu

Aktuality ústavu

Naša hlavná webová stránka je www.imbm.sk

E-mail: imbmimbm.sk