III. chirurgická klinika LF UK a UN MB

Špecifikácia – zameranie III chirurgickej kliniky 

je všeobecná chirurgia so špecifikáciou na gastroenterochirurgiu, vzhľadom na vybavenie kliniky / 2 laparoskopické veže, harmonický skalpel/. Jej ďalšie zameranie je na miniinvazívnu chirurgiu. III chirurgická klinika je centrom pre chirurgické  riešenie neuromuskulárnych ochorení. Vykonáva sa hrudná chirurgia so zameraním na pľúcne metastázy hlavne testikulárnych nádorov v spolupráci s onkologickou klinikou Sv. Alžbety, ale aj nádorov gastrointestinálneho traktu, miniinvazívna-torakoskopická liečba výpotkov. Medzi ďalšie špecializácie by mala byť jednodňová chirurgia.

 

Súčasné podmienky pre pedagogickú činnosť – III chirurgická kliniky. Klinika ma k dispozícii 3 operačné sály so samostatnou časťou pre medikovi. Veľkou výhodou nemocnice je kompletné počítačové prepojenie medzi jednotlivými pracoviskami. Oddelenie jednodňovej nie je zatiaľ funkčné z ekonomických dôvodov, podľa prísľubu poisťovne by mala jej činnosť začať v krátkom čase čo by aj súviselo s rozšírením pedagogického procesu v tejto problematike.

Štátna záverečná skúška z chirurgie - Otázky

1 a Appendicitis acuta

   b Intrakraniálne krvácanie, Hematóm subdurálny, epidurálny

   c Poranenia pankreasu

 

2 a Diagnostika a chirurgická liečba nádorov pankreasu

   b Pneumothorax (úrazový, neúrazový, diagnostika a liečba)

   c Luxácie na hornej končatine (humeroskapulárna, lakťa, zápästia a zápästných kostí, interfalangeálnych kĺbov)

  

3 a Tracheostómia, konikotómia (indikácia, postup)

   b Trombophlebitis, phlebotrombosis, phlegmasia cerulea alba

   c Poranenia sleziny

 

4 a Portálna hypertenzia

   b Hemotorax a fluidotorax (diagnostika, liečba)

   c  Tupé poranenia hrudníka

 

5 a Hernia incarcerata

   b Karcinóm močového mechúra

   c Hemoperitoneum

 

6 a Cholelithiasis

   b Diagnostika a chirurgická liečba nádorov obličiek

   c Artroskopia kolena, ramena, členka, bedrového kĺbu (indikácie, princípy)

 

7 a Ileus mechanický, strangulačný, volvulus, invaginácia

   b Transplantácia kože a kombinované laloky (charakteristika, rozdelenie a indikácie)

   c Otvorené zlomeniny (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba)

 

 8 a Achalázia a jej liečba

    b Karcinóm prostaty (lokálne pokročilý, disseminovaný)

    c Zlomeniny panvy a acetábula (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

9 a Pancreatitis acuta (charakteristika, diagnostika, terapia)

b Dupuytrenova kontraktúra (diferenciálna diagnostika), kamptodaktylie, poúrazové          kontraktúry na ruke

   c Volkmannova ischemická kontraktúra

10 a Diagnostika a chirurgická liečba nádorov tenkého čreva

     b Popáleninová choroba, popáleniny - rozdelenie

     c Subdurálny hematóm

 

11 a Cudzie telesá v GIT-e

     b Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mozgu

     c Zlomeniny lebky a spodiny lebečnej

 

12 a Diagnostika a chirurgická liečba karcinómu konečníka

     b Absces mozgu

     c Charakterizujte vysoko energetickú a nízko energetickú traumu, mechanizmus vzniku, vplyv energie na typ poranenia, špecifiká anamnézy, diagnostiky, dopravných úrazov, objasnite komplexný prístup k pacientovi

 

13 a Dekubity (patofyziológia, rozdelenie, prevencia a liečba)

     b Neurogénne poruchy močenia

     c Commotio et contusio cerebri

 

14 a Diagnostika a chirurgická liečba nádorov žlčníka a žlčovodov

     b Urolitiáza

     c Epidurálny hematóm

 

15 a Nádory prsnej žľazy (všeobecne, diagnostika, rozdelenie), komplexná liečba nádorov prsnej žľazy

     b Omrzliny

     c Úrazy obličiek

 

16 a Ileitis terminalis – M. Crohn (komplikácie, chirurgická liečba)

     b Krvácanie z horného GITu

     c Discektómia, dekompresia, stabilizácia a fúzia na chrbtici (charakteristika, indikácie)

 

17 a Podstata znecitlivenia, miestna, zvodová, regionálna anestézia

     b Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mozgových obalov

     c Poranenia pečene a žlčových ciest

 

18 a Furunculus, carbunculus, cheillitis, flegmóna, absces, lymphadenitis, erysipelas, erysipeloid

     b Zlomeniny stavcov (základné rozdelenie, kompresívne, komunitívne)

     c Tupé poranenia brucha

 

19 a Pelveoperitonitis

     b Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mediastína

     c Zlomeniny hrudnodriekovej chrbtice (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

 

 

20 a Transfúzia krvi (indikácie, vykonanie, krvné deriváty, komplikácie)

     b Stereotaxis

     c Poranenia miechy

 

21 a Diagnostika a chirurgická liečba nádorov žalúdka

      b Infekcie obličiek a močových ciest, urosepsa

      c Perinatálny traumatizmus a jeho význam pre vývoj dieťaťa

 

22 a Šok (všeobecne, septický, hypovolemický, popáleninový)

     b Diagnostika a chirurgická liečba nádorov obličiek

     c Polydactylia, syndactylia, peromelie, focomelie

 

23 a Pooperačná infúzna liečba

     b Omphalocele, gastroschisis

     c Zlomeniny diafýzy predkolenia a oblasti členku (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

24 a Trombóza a embólia mezenteriálnych ciev

     b Atrézie dvanástnika, tenkého a hrubého čreva

     c Vrodená dysplázia bedrového kĺbu (charakteristika, diagnostika, skríning, liečba)

 

25 a Panaricia (povrchové a hlboké), flegmóny dlane

     b Phimosis, paraphimosis, balantitis

     c Amputácie totálne, subtotálne, replantácie a revaskularizácie, transport pacienta a amputátu do replantačného centra, doba ischémie

 

 

26 a Malígne nádory štítnej žľazy (charakteristika, diagnostika, liečba)

     b Anomálie testis, hypospadia a epispadia

     c Epicondylitis humeri radialis, ulnaris, tendovaginitis stenotisans flexor digitorum manus

 

27 a Divertikuly pažeráka a ich chirurgická liečba

     b Tamponáda srdca

     c Nádory mäkkých tkanív pohybového aparátu (diagnostika, klasifikácia, staging, liečba)

 

28 a Diagnostika a chirurgická liečba karcinómu hrubého čreva

     b Komplikácie popálenín, ich diagnostika a liečba

     c Patologické zmeny na hrudnom koši (pectus excavatum, pectus carinatum, pectus infundibulare)

 

29 a Pooperačné komplikácie operačnej rany

     b Vrodené chyby žlčových ciest

     c Primárne zhubné a nezhubné nádory kostí (diagnostika, klasifikácia, staging, liečba)

 

 

 

30 a Pylethrombosis

     b Transplantácia (všeobecné zásady, darcovstvo, rozdelenie), transplantácie tkanív, orgánové transplantácie

     c Zlomeniny talu, kalkanea, tarzu, metatarzov a falangov nohy (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

31 a Prolapsus ani et recti

     b Diagnostika a chirurgická liečba nádorov miechy a miechových obalov

     c Zlomeniny (diagnostika a rozdelenie), princípy liečby (konzervatívna a operačná), osteosyntetický materiál, miniinvazívne  operačné techniky

 

32 a Pancreatitis chronica (charakteristika, chirurgická liečba)

     b Hojenie rán, patologická jazva, chronické rany (charakteristika, rozdelenie, diagnostika, terapia)

     c Osteomalácia a Pagetova choroba (charakteristika, diagnostika, liečba)

 

33 a Anaeróbne infekcie v chirurgii

     b Teratómy

     c Zlomeniny v oblasti diafýzy humeru a lakťa (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

34 a Hernia diaphragmatica, refluxná ezofagitída

     b Anorektálne malformácie

     c Sekundárne nádory kostí (charakteristika, diagnostika, liečba)

 

35 a Pooperačné komplikácie (prevencia, diagnostika, terapia, liečba)

     b Hemotorax a fluidotorax (diagnostika, liečba)

     c Osteotómia, artrodéza, synovektómia (charakteristika, indikácie)

 

36 a Colitis ulcerosa (charakteristika, chirurgická liečba)

     b Urolitiáza

     c Zvláštnosti zlomenín a luxácií v detskom veku

 

37 a Gastro-intestinálne stromálne tumory GIST (epidemiológia, klin. obraz, diagnostika a dif. diagnostika, liečba)

     b Karcinóm prostaty (lokálne pokročilý, disseminovaný)

     c Zlomeniny krčnej chrbtice (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

38 a Ikterus obštrukčný (diferenciálna diagnostika)

     b Poranenia šliach, princíp tenosutury, šľachová transplantácia a transpozícia

     c Bursitis, tendinitis, tendovaginitis, entezopatia, periférny nervový úžinový syndróm

 

39 a Nodi haemorrhoidales

     b Karcinóm močového mechúra

     c Zlomeniny v oblasti diafýzy kostí predlaktia, oblasti zápästia, zápästných kostí, metakarpov a falangov ruky (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

 40 a Struma nodosa (chirurgická liečba, komplikácie, nádory štítnej žľazy)

     b Pneumothorax (úrazový, neúrazový, diagnostika a liečba)

     c Infekčné a parainfekčné nešpecifické artritídy, borelióza, vírusové artritídy (HIV)

 

41 a Diagnostika a chirurgická liečba nádorov prištítnych teliesok

     b Rekonštrukčné a rádiologické výkony na arteriálnom systéme

     c Deformity chrbtice - skoliózy, kyfózy, spondylolistéza (charakteristika, diagnostika a liečba)

 

42 a Malígny melanóm a pigmentové névy

     b Hydrocephalus

     c Pedes plani et planovalgi (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba)

 

43 a Abdomen acutum (rozdelenie, charakteristika)

     b Vrodené chyby ruky

     c Akútna a chronická osteomyelitída (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

44 a Perforácia pažeráka

     b Nádory testis

     c Zlomeniny mandibuly a maxilly (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

45 a Abscessus cavi Douglasi

     b Hemangiómy a cievne malformácie

     c Vrodené chyby nôh (pes equinovarus, pes excavatus, ...) (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba)

 

46 a Cholecystitis acuta

     b Benígna prostatická hyperplázia (etiopatogenéza, symptomatológia, diagnostika, liečba)

     c Bolesti chrbtice nezápalovej etiológie (charakteristika, špecifiká podľa jednotlivých lokalizácií, diagnostika, liečba)

 

47 a Vnútorné hernie v dutine brušnej

     b Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mozgu

     c Artróza (charakteristika, najčastejšie lokalizácie, diagnostika a liečba, endoprotézy, typy ich ukotvenia)

 

48 a Všeobecné zásady diagnostiky a liečby nádorov

     b Hirschprungova choroba

     c Zlomeniny, lopatky, kľúčnej kosti a proximálnej časti humeru (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

49 a Biliárne peritonitídy

     b Aneuryzmy brušnej aorty(symptomatológia, diagnostika, liečba)

     c Koreňové syndrómy (cervikálne, lumbosakrálne, syndróm cauda equina) diagnostika a liečba

 

50 a Hernie (rozdelenie a charakteristika), hernia umbilicalis, hernia paraumbilicalis, hernia in cicatrice, hernia linea alba

     b Mediastinitis (diagnostika a liečba)

     c Intrakraniálne krvácanie

 

51 a Malígne nádory prsníka (charakteristika, diagnostika, liečba)

     b Paréza nervus facialis (etiológia, diagnostika, chirurgická liečba, statická a dynamická liečba)

     c Luxácie na dolnej končatine (bedrový kĺb, koleno, členok, Chopartov kĺb, Lisfrancov kĺb)

 

52 a Peritonitis (rozdelenie, charakteristika)

     b Poruchy rotácie čreva – Laddov syndróm

     c Zlomeniny proximálneho femuru (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

53 a Hernia inguinalis et femoralis

     b Mekóniový ileus, mekóniová peritonitis

     c Akútne a chronické poškodenie kolena (klinické a zobrazovacie vyšetrenie, diagnostika a liečba)

 

54 a Paralytický ileus

     b Diagnostika a chirurgická liečba nádorov nadobličiek

     c Osteoporóza a osteoporotické zlomeniny (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)  

 

55 a Ulcus duodeni, ulcus ventriculi

     b Mediastinitis (diagnostika a liečba)

     c Kompartmentový syndróm (končatinový a brušný)

 

56 a Diferenciálna diagnostika pri krvácaní do GIT-u

     b Atrézia pažeráka

     c Aseptické kostné nekrózy (charakteristika, diagnostika, najčastejšie lokalizácie, liečba)

 

57 a Divertikulóza hrubého čreva

     b Ductus omphaloentericus persistens, urachus persistens

     c Komplikácie hojenia zlomenín, predĺžené hojenie, pseudoartrózy, fractura male sanata (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba)

 

58 a Ileus (rozdelenie, charakteristika)

     b Nádory testis

     c Vyšetrenie a manažment pacienta s polytraumou (princípy liečby, Damage Control, pokročilá poúrazová resuscitácia (ang. ATLS – Advanced Trauma Life Support)

 

59 a Cystae et pseudocystae pancreatis

     b Diagnostika a chirurgická liečba nádorov pľúc

     c Zlomeniny rebier a prsnej kosti (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

60 a Pylorostenosis et pylorospasmus

     b Diagnostika a chirurgická liečba nádorov nadobličiek

     c Zápalové ochorenia chrbtice autoimúnne napr. Morbus Bechterev, bakteriálne, špecifické (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

61 a Diagnostika a chirurgická liečba primárnych a sekundárnych nádorov pečene

     b Rázštepy a vrodené vývojové chyby tváre (delenie, timing operácie, multidisciplinárny prístup)

     c Zlomeniny diafýzy femuru a oblasti kolena (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

 

62 a Diagnostika a chirurgická liečba nádorov pažeráka

     b Trombophlebitis, phlebotrombosis, phlegmasia cerulea alba

     c Poranenia šliach na končatinách, diagnostika, rozdelenie a liečba (sutúry a typy rehabilitácie)

 

 

 

 

 

 

 

State final exam in surgery - Questions

1 a Acute appendicitis

   b Intracranial bleeding, Hematoma subdural, epidural

   c Pancreatic injuries

 

2 a Diagnosis and surgical treatment of pancreatic tumors

   b Pneumothorax (traumatic, non-traumatic, diagnosis and treatment)

   c Luxations on the upper limb (humeroscapular, elbow, wrist and carpal bones, interphalangeal joints)

 

3 a Tracheostomy, conicotomy (indication, procedure)

   b Thrombophlebitis, phlebothrombosis, phlegmasia cerulea alba

   c Spleen injuries

 

4 a Portal hypertension

   b Hemothorax and fluidothorax (diagnosis, treatment)

   c Blunt chest injuries

 

5 a Hernia incarcerata

   b Bladder carcinoma

   c Hemoperitoneum

 

6 a Cholelithiasis

   b Diagnosis and surgical treatment of kidney tumors

   c Arthroscopy of the knee, shoulder, ankle, hip joint (indications, principles)

 

7 a Ileus mechanical, strangulation, volvulus, intussusception

   b Skin transplantation and combined flaps (characteristics, distribution and indications)

   c Open fractures (characteristics, classification, diagnosis and treatment)

 

 8 a Achalasia and its treatment

    b Prostate cancer (locally advanced, disseminated)

    c Fractures of the pelvis and acetabulum (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

9 a Pancreatitis acute (characteristics, diagnosis, therapy)

   b Dupuytren's contracture (differential diagnosis), camptodactyly, post-traumatic contractures on the hand

   c Volkmann's ischemic contracture

10 a Diagnosis and surgical treatment of tumors of the small intestine

     b Burn disease, burns - division

     c Subdural hematoma

 

11 a Foreign bodies in GIT

     b Diagnosis and surgical treatment of brain tumors

     c Fractures of the skull and base of the skull

 

12 a Diagnosis and surgical treatment of rectal cancer

     b Brain abscess

     c Characterize high-energy and low-energy trauma, the mechanism of occurrence, the effect of energy on the type of injury, the specifics of anamnesis, diagnostics, traffic accidents, clarify a comprehensive approach to the patient

 

13 a Pressure ulcers (pathophysiology, distribution, prevention and treatment)

     b Neurogenic urinary disorders

     c Commotio et contusio cerebri

 

14 a Diagnosis and surgical treatment of tumors of the gallbladder and bile ducts

     b Urolithiasis

     c Epidural hematoma

 

15 a Breast tumors (in general, diagnosis, classification), comprehensive treatment of breast tumors

     b Frostbite

     c Kidney injuries

 

16 a Ileitis terminalis – M. Crohn (complications, surgical treatment)

     b Bleeding from the upper GIT

     c Discectomy, decompression, stabilization and fusion on the spine (characteristics, indications)

 

17 a The essence of anesthesia, local, lead, regional anesthesia

     b Diagnosis and surgical treatment of brain tumors

     c Injuries of the liver and bile ducts

 

18 a Furunculus, carbunculus, cheillitis, phlegmon, abscess, lymphadenitis, erysipelas, erysipeloid

     b Vertebral fractures (basic division, compression, community)

     c Blunt abdominal injuries

 

19 a Pelveoperitonitis

     b Diagnostics and surgical treatment of tumors of the mediastinum

     c Fractures of the thoracic spine (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

 

20 a Blood transfusion (indications, execution, blood derivatives, complications)

     b Stereotaxis

     c Spinal cord injuries

 

21 a Diagnosis and surgical treatment of stomach tumors

      b Kidney and urinary tract infections, urosepsis

      c Perinatal trauma and its importance for child development

 

22 a Shock (general, septic, hypovolemic, burn)

     b Diagnosis and surgical treatment of kidney tumors

     c Polydactyly, syndactyly, peromelia, phocomelia

 

23 a Postoperative infusion therapy

     b Omphalocele, gastroschisis

     c Fractures of the diaphysis of the lower leg and ankle area (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

24 a Thrombosis and embolism of mesenteric vessels

     b Atresia of the duodenum, small and large intestine

     c Congenital hip dysplasia (characteristics, diagnosis, screening, treatment)

 

25 a Panaricia (superficial and deep), phlegmons of the palm

     b Phimosis, paraphimosis, balantitis

     c Total, subtotal amputations, replantation and revascularization, patient and amputee transport to the replantation center, ischemia time

 

26 a Malignant tumors of the thyroid gland (characteristics, diagnosis, treatment)

     b Testis anomalies, hypospadias and epispadias

     c Epicondylitis humeri radialis, ulnaris, tendovaginitis stenotisans flexor digitorum manus

 

27 a Esophageal diverticula and their surgical treatment

     b Cardiac tamponade

     c Soft tissue tumors of the musculoskeletal system (diagnosis, classification, staging, treatment) 

 

28 a Diagnosis and surgical treatment of colon cancer

     b Complications of burns, their diagnosis and treatment

     c Pathological changes on the chest (pectus excavatum, pectus carinatum, pectus infundibulare)

 

29 a Postoperative complications of the surgical wound

     b Congenital defects of the biliary tract

     c Primary malignant and benign bone tumors (diagnosis, classification, staging, treatment)

 

 

 

30 a Pylethrombosis

     b Transplantation (general principles, donation, distribution), tissue transplants, organ transplants

     c Fractures of the talus, calcaneus, tarsus, metatarsals and phalanges of the foot (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

31 a Prolapsus ani et recti

     b Diagnostics and surgical treatment of tumors of the spinal cord and spinal cord covers

     c Fractures (diagnosis and classification), principles of treatment (conservative and operative), osteosynthetic material, minimally invasive surgical techniques

 

32 a Pancreatitis chronica (characteristics, surgical treatment)

     b Wound healing, pathological scar, chronic wounds (characteristics, classification, diagnosis, therapy)

     c Osteomalacia and Paget's disease (characteristics, diagnosis, treatment)

 

33 a Anaerobic infections in surgery

     b Teratomas

     c Fractures in the diaphysis of the humerus and elbow (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

34 a Hernia diaphragmatica, reflux esophagitis

     b Anorectal malformations

     c Secondary bone tumors (characteristics, diagnosis, treatment)

 

35 a Postoperative complications (prevention, diagnosis, therapy, treatment)

     b Hemothorax and fluidothorax (diagnosis, treatment)

     c Osteotomy, arthrodesis, synovectomy (characteristics, indications)

 

36 a Colitis ulcerosa (characteristics, surgical treatment)

     b Urolithiasis

     c Peculiarities of fractures and dislocations in childhood

 

37 a Gastrointestinal stromal tumors GIST (epidemiology, clinical picture, diagnosis and differential diagnosis, treatment)

     b Prostate cancer (locally advanced, disseminated)

     c Fractures of the cervical spine (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

38 a Obstructive jaundice (differential diagnosis)

     b Tendon injuries, principle of tenosuture, tendon transplantation and transposition

     c Bursitis, tendinitis, tendovaginitis, enthesopathy, peripheral nerve narrowing syndrome

 39 a Nodi haemorrhoidales

     b Bladder carcinoma

     c Fractures in the area of ​​the diaphysis of the bones of the forearm, the area of ​​the wrist, carpal bones, metacarpals and phalanges of the hand (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

 40 a Struma nodosa (surgical treatment, complications, thyroid tumors)

     b Pneumothorax (traumatic, non-traumatic, diagnosis and treatment)

     c Infectious and parainfectious non-specific arthritis, borreliosis, viral arthritis (HIV)

 

41 a Diagnostics and surgical treatment of tumors of the parathyroid glands

     b Reconstructive and radiological procedures on the arterial system

     c Deformities of the spine - scoliosis, kyphosis, spondylolisthesis (characteristics, diagnosis and treatment)

 

42 a Melanoma and pigmented nevi

     b Hydrocephalus

     c Pedes plani et planovalgi (characteristics, classification, diagnosis and treatment)

 

43 a Abdomen acutum (distribution, characteristics)

     b Congenital defects of the hand

     c Acute and chronic osteomyelitis (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

44 a Perforation of the esophagus

     b Tumors of the testis

     c Fractures of the mandible and maxilla (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

45 a Abscessus cavi Douglasi

     b Hemangiomas and vascular malformations

     c Congenital leg defects (pes equinovarus, pes excavatus, ...) (characteristics, classification, diagnosis and treatment)

 

46 a Acute cholecystitis

     b Benign prostatic hyperplasia (etiopathogenesis, symptomatology, diagnosis, treatment)

     c Spinal pain of non-inflammatory etiology (characteristics, specifics according to individual locations, diagnosis, treatment)

 

47 a Internal hernia in the abdominal cavity

     b Diagnosis and surgical treatment of brain tumors

     c Arthrosis (characteristics, most common locations, diagnosis and treatment, endoprostheses, types of their anchoring)

 

48 a General principles of diagnostics and treatment of tumors

     b Hirschsprung's disease

     c Fractures of the scapula, clavicle and proximal part of the humerus (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

 

 

 

49 a Biliary peritonitis

     b Aneurysms of the abdominal aorta (symptomatology, diagnosis, treatment)

     c Root syndromes (cervical, lumbosacral, cauda equina syndrome) diagnosis and treatment

 

50 a Hernia (distribution and characteristics), hernia umbilicalis, hernia paraumbilicalis, hernia in cicatrice, hernia linea alba

     b Mediastinitis (diagnosis and treatment)

     c Intracranial hemorrhage

 

51 a Malignant breast tumors (characteristics, diagnosis, treatment)

     b Facial nerve paresis (etiology, diagnosis, surgical treatment, static and dynamic treatment)

     c Luxations on the lower limb (hip joint, knee, ankle, Choparts joint)

 

52 a Peritonitis (distribution, characteristics)

      b Intestinal rotation disorders – Ladd's syndrome

      c Fractures of the proximal femur (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

53 a Hernia inguinalis et femoralis

      b Meconium ileus, meconium peritonitis

      c Acute and chronic knee damage (clinical and imaging examination, diagnosis and treatment)

 

54 a Paralytic ileus

      b Diagnosis and surgical treatment of adrenal tumors

      c Osteoporosis and osteoporotic fractures (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

55 a Ulcus duodeni, ulcus ventriculi

     b Mediastinitis (diagnosis and treatment)

     c Compartment syndrome (extremity and abdomen)

 

56 a Differential diagnosis of bleeding into the GIT

     b Esophageal atresia

     c Aseptic bone necrosis (characteristics, diagnosis, most common locations, treatment)

 

57 a Diverticulosis of the colon

     b Ductus omphaloentericus persistens, urachus persistens

     c Complications of fracture healing, prolonged healing, pseudarthrosis, fractura male sanata (characteristics, classification, diagnosis and treatment)

 

 

 

 

58 a Ileus (distribution, characteristics)

     b Tumors of the testis

     c Examination and management of a patient with polytrauma (principles of treatment, Damage Control, advanced post-traumatic resuscitation (ATLS - Advanced Trauma Life Support)

 

59 a Cystae et pseudocystae pancreatis

     b Diagnosis and surgical treatment of lung tumors

     c Fractures of ribs and sternum (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

60 a Pylorostenosis et pylorospasmus

     b Diagnosis and surgical treatment of adrenal tumors

     c Inflammatory diseases of the spine autoimmune e.g. Morbus Bechterev, bacterial, specific (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

61 a Diagnosis and surgical treatment of primary and secondary liver tumors

     b Clefts and congenital developmental defects of the face (division, timing of surgery, multidisciplinary approach)

     c Fractures of the femoral shaft and knee area (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

62 a Diagnosis and surgical treatment of esophageal tumors

     b Thrombophlebitis, phlebothrombosis, phlegmasia cerulea alba

     c Tendon injuries on the limbs, diagnosis, classification and treatment (sutures and types of rehabilitation)

 

 

 

 

 

 

 

Skúška z chirurgie 5. ročník – OTÁZKY

1. Appendicitis acuta

 

2. Intrakraniálne krvácanie, Hematóm subdurálny, epidurálny

 

3. Poranenia pankreasu

 

4. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov pankreasu

 

5. Pneumothorax (úrazový, neúrazový, diagnostika a liečba)

 

6. Luxácie na hornej končatine (humeroskapulárna, lakťa, zápästia a zápästných kostí,      

    interfalangeálnych kĺbov)

  

7. Tracheostómia, konikotómia (indikácia, postup)

 

8. Trombophlebitis, phlebotrombosis, phlegmasia cerulea alba

 

9. Poranenia sleziny

 

10.  Portálna hypertenzia

 

11. Hemotorax a fluidotorax (diagnostika, liečba)

 

12. Tupé poranenia hrudníka

 

13. Hernia incarcerata

 

14. Karcinóm močového mechúra

 

15. Hemoperitoneum

 

16.  Cholelithiasis

 

17. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov obličiek

 

18. Artroskopia kolena, ramena, členka, bedrového kĺbu (indikácie, princípy)

 

19. Ileus mechanický, strangulačný, volvulus, invaginácia

 

20.  Transplantácia kože a kombinované laloky (charakteristika, rozdelenie a indikácie)

 

21.  Otvorené zlomeniny (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba)

 

22.  Achalázia a jej liečba

 

23.  Karcinóm prostaty (lokálne pokročilý, disseminovaný)

 

24. Zlomeniny panvy a acetábula (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

25. Pancreatitis acuta (charakteristika, diagnostika, terapia)

 

26. Dupuytrenova kontraktúra (diferenciálna diagnostika), kamptodaktylie, poúrazové           

       kontraktúry na ruke

 

27.  Volkmannova ischemická kontraktúra

 

28. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov tenkého čreva

 

29. Popáleninová choroba, popáleniny - rozdelenie

 

30. Subdurálny hematóm

 

31. Cudzie telesá v GIT-e

 

32. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mozgu

 

33. Zlomeniny lebky a spodiny lebečnej

 

34. Diagnostika a chirurgická liečba karcinómu konečníka

 

35. Absces mozgu

 

36. Charakterizujte vysoko energetickú a nízko energetickú traumu, mechanizmus vzniku, vplyv energie na typ poranenia, špecifiká anamnézy, diagnostiky, dopravných úrazov, objasnite komplexný prístup k pacientovi

 

37. Dekubity (patofyziológia, rozdelenie, prevencia a liečba)

 

38. Neurogénne poruchy močenia

 

39. Commotio et contusio cerebri

 

40. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov žlčníka a žlčovodov

 

41. Urolitiáza

 

42. Epidurálny hematóm

 

43. Nádory prsnej žľazy (všeobecne, diagnostika, rozdelenie), komplexná liečba nádorov

prsnej žľazy

 

44. Omrzliny

 

45. Úrazy obličiek

 

46. Ileitis terminalis – M. Crohn (komplikácie, chirurgická liečba)

 

47. Krvácanie z horného GITu

 

48. Discektómia, dekompresia, stabilizácia a fúzia na chrbtici (charakteristika, indikácie)

 

49. Podstata znecitlivenia, miestna, zvodová, regionálna anestézia

 

50. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mozgových obalov

 

51. Poranenia pečene a žlčových ciest

 

52. Furunculus, carbunculus, cheillitis, flegmóna, absces, lymphadenitis, erysipelas, erysipeloid

 

53.Zlomeniny stavcov (základné rozdelenie, kompresívne, komunitívne)

 

54. Tupé poranenia brucha

 

55. Pelveoperitonitis

 

56. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mediastína

 

57. Zlomeniny hrudnodriekovej chrbtice (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

58. Transfúzia krvi (indikácie, vykonanie, krvné deriváty, komplikácie)

 

59. Stereotaxis

 

60. Poranenia miechy

 

61. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov žalúdka

 

62. Infekcie obličiek a močových ciest, urosepsa

 

63.  Perinatálny traumatizmus a jeho význam pre vývoj dieťaťa

 

64.  Šok (všeobecne, septický, hypovolemický, popáleninový)

 

65. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov obličiek

 

66. Polydactylia, syndactylia, peromelie, focomelie

 

67. Pooperačná infúzna liečba

 

68. Omphalocele, gastroschisis

 

69. Zlomeniny diafýzy predkolenia a oblasti členku (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

70. Trombóza a embólia mezenteriálnych ciev

 

71. Atrézie dvanástnika, tenkého a hrubého čreva

 

72. Vrodená dysplázia bedrového kĺbu (charakteristika, diagnostika, skríning, liečba)

 

73. Panaricia (povrchové a hlboké), flegmóny dlane

 

74.Phimosis, paraphimosis, balantitis

 

75. Amputácie totálne, subtotálne, replantácie a revaskularizácie, transport pacienta a amputátu do replantačného centra, doba ischémie

 

76. Malígne nádory štítnej žľazy (charakteristika, diagnostika, liečba)

 

77. Anomálie testis, hypospadia a epispadia

 

78. Epicondylitis humeri radialis, ulnaris, tendovaginitis stenotisans flexor digitorum manus

 

79. Divertikuly pažeráka a ich chirurgická liečba

 

80. Tamponáda srdca

 

81. Nádory mäkkých tkanív pohybového aparátu (diagnostika, klasifikácia, staging, liečba)

 

82. Diagnostika a chirurgická liečba karcinómu hrubého čreva

 

83. Komplikácie popálenín, ich diagnostika a liečba

 

84. Patologické zmeny na hrudnom koši (pectus excavatum, pectus carinatum, pectus infundibulare)

 

85. Pooperačné komplikácie operačnej rany

 

86. Vrodené chyby žlčových ciest

87. Primárne zhubné a nezhubné nádory kostí (diagnostika, klasifikácia, staging, liečba)

 

88. Pylethrombosis

 

89. Transplantácia (všeobecné zásady, darcovstvo, rozdelenie), transplantácie tkanív, orgánové transplantácie

 

90. Zlomeniny talu, kalkanea, tarzu, metatarzov a falangov nohy (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

91.  Prolapsus ani et recti

 

92. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov miechy a miechových obalov

 

93. Zlomeniny (diagnostika a rozdelenie), princípy liečby (konzervatívna a operačná), osteosyntetický materiál, miniinvazívne  operačné techniky

 

94. Pancreatitis chronica (charakteristika, chirurgická liečba)

 

95. Hojenie rán, patologická jazva, chronické rany (charakteristika, rozdelenie, diagnostika, terapia)

 

96. Osteomalácia a Pagetova choroba (charakteristika, diagnostika, liečba)

 

97. Anaeróbne infekcie v chirurgii

 

98. Teratómy

 

99. Zlomeniny v oblasti diafýzy humeru a lakťa (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

100. Hernia diaphragmatica, refluxná ezofagitída

 

101. Anorektálne malformácie

 

102. Sekundárne nádory kostí (charakteristika, diagnostika, liečba)

 

103. Pooperačné komplikácie (prevencia, diagnostika, terapia, liečba)

 

104. Hemotorax a fluidotorax (diagnostika, liečba)

 

105. Osteotómia, artrodéza, synovektómia (charakteristika, indikácie)

 

106. Colitis ulcerosa (charakteristika, chirurgická liečba)

 

107. Urolitiáza

108. Zvláštnosti zlomenín a luxácií v detskom veku

 

109. Gastro-intestinálne stromálne tumory GIST (epidemiológia, klin. obraz, diagnostika a dif.

diagnostika, liečba)

 

110. Karcinóm prostaty (lokálne pokročilý, disseminovaný)

 

111. Zlomeniny krčnej chrbtice (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

112. Ikterus obštrukčný (diferenciálna diagnostika)

 

113. Poranenia šliach, princíp tenosutury, šľachová transplantácia a transpozícia

 

114. Bursitis, tendinitis, tendovaginitis, entezopatia, periférny nervový úžinový syndróm

 

115. Nodi haemorrhoidales

 

116. Karcinóm močového mechúra

 

117. Zlomeniny v oblasti diafýzy kostí predlaktia, oblasti zápästia, zápästných kostí, metakarpov a falangov ruky (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

118. Struma nodosa (chirurgická liečba, komplikácie, nádory štítnej žľazy)

 

119. Pneumothorax (úrazový, neúrazový, diagnostika a liečba)

 

120. Infekčné a parainfekčné nešpecifické artritídy, borelióza, vírusové artritídy (HIV)

 

121. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov prištítnych teliesok

 

122. Rekonštrukčné a rádiologické výkony na arteriálnom systéme

 

123. Deformity chrbtice - skoliózy, kyfózy, spondylolistéza (charakteristika, diagnostika a liečba)

 

124. Malígny melanóm a pigmentové névy

 

125. Hydrocephalus

 

126. Pedes plani et planovalgi (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba)

 

127. Abdomen acutum (rozdelenie, charakteristika)

 

128. Vrodené chyby ruky

 

129. Akútna a chronická osteomyelitída (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

130. Perforácia pažeráka

 

131. Nádory testis

 

132. Zlomeniny mandibuly a maxilly (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

133. Abscessus cavi Douglasi

 

134. Hemangiómy a cievne malformácie

 

135. Vrodené chyby nôh (pes equinovarus, pes excavatus, ...) (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba)

 

136. Cholecystitis acuta

 

137. Benígna prostatická hyperplázia (etiopatogenéza, symptomatológia, diagnostika, liečba)

 

138. Bolesti chrbtice nezápalovej etiológie (charakteristika, špecifiká podľa jednotlivých lokalizácií, diagnostika, liečba)

 

139. Vnútorné hernie v dutine brušnej

 

140. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mozgu

 

141. Artróza (charakteristika, najčastejšie lokalizácie, diagnostika a liečba, endoprotézy, typy ich ukotvenia)

 

142. Všeobecné zásady diagnostiky a liečby nádorov

 

143. Hirschprungova choroba

 

144. Zlomeniny, lopatky, kľúčnej kosti a proximálnej časti humeru (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

145. Biliárne peritonitídy

 

146. Aneuryzmy brušnej aorty(symptomatológia, diagnostika, liečba)

 

147. Koreňové syndrómy (cervikálne, lumbosakrálne, syndróm cauda equina) diagnostika a liečba

 

148. Hernie (rozdelenie a charakteristika), hernia umbilicalis, hernia paraumbilicalis, hernia in cicatrice, hernia linea alba

 

149. Mediastinitis (diagnostika a liečba)

150. Intrakraniálne krvácanie

 

151. Malígne nádory prsníka (charakteristika, diagnostika, liečba)

 

152. Paréza nervus facialis (etiológia, diagnostika, chirurgická liečba, statická a dynamická liečba)

 

153. Luxácie na dolnej končatine (bedrový kĺb, koleno, členok, Chopartov kĺb, Lisfrancov kĺb)

 

154. Peritonitis (rozdelenie, charakteristika)

 

155. Poruchy rotácie čreva – Laddov syndróm

 

156. Zlomeniny proximálneho femuru (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

157. Hernia inguinalis et femoralis

 

158. Mekóniový ileus, mekóniová peritonitis

 

159. Akútne a chronické poškodenie kolena (klinické a zobrazovacie vyšetrenie, diagnostika a liečba)

 

160. Paralytický ileus

 

161. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov nadobličiek

 

162. Osteoporóza a osteoporotické zlomeniny (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)  

 

163. Ulcus duodeni, ulcus ventriculi

 

164. Mediastinitis (diagnostika a liečba)

 

165. Kompartmentový syndróm (končatinový a brušný)

 

166. Diferenciálna diagnostika pri krvácaní do GIT-u

 

167. Atrézia pažeráka

 

168. Aseptické kostné nekrózy (charakteristika, diagnostika, najčastejšie lokalizácie, liečba)

 

169. Divertikulóza hrubého čreva

 

170. Ductus omphaloentericus persistens, urachus persistens

 

171. Komplikácie hojenia zlomenín, predĺžené hojenie, pseudoartrózy, fractura male sanata (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba)

 

172. Ileus (rozdelenie, charakteristika)

 

173. Nádory testis

 

174. Vyšetrenie a manažment pacienta s polytraumou (princípy liečby, Damage Control, pokročilá poúrazová resuscitácia (ang. ATLS – Advanced Trauma Life Support)

 

175. Cystae et pseudocystae pancreatis

 

176. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov pľúc

 

177. Zlomeniny rebier a prsnej kosti (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

178. Pylorostenosis et pylorospasmus

 

179. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov nadobličiek

 

180. Zápalové ochorenia chrbtice autoimúnne napr. Morbus Bechterev, bakteriálne, špecifické (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

181. Diagnostika a chirurgická liečba primárnych a sekundárnych nádorov pečene

 

182. Rázštepy a vrodené vývojové chyby tváre (delenie, timing operácie, multidisciplinárny prístup)

 

183. Zlomeniny diafýzy femuru a oblasti kolena (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

184. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov pažeráka

 

185. Trombophlebitis, phlebotrombosis, phlegmasia cerulea alba

 

186. Poranenia šliach na končatinách, diagnostika, rozdelenie a liečba (sutúry a typy rehabilitácie)

Exam in Surgery 5th Grade – QUESTIONS

1.  Acute appendicitis

 

2.  Intracranial bleeding, Hematoma subdural, epidural

 

3.  Pancreatic injuries

 

4. Diagnosis and surgical treatment of pancreatic tumors

 

5. Pneumothorax (traumatic, non-traumatic, diagnosis and treatment)

 

6. Luxations on the upper limb (humeroscapular, elbow, wrist and carpal bones, interphalangeal joints)

 

7. Tracheostomy, conicotomy (indication, procedure)

 

8. Thrombophlebitis, phlebothrombosis, phlegmasia cerulea alba

 

9. Spleen injuries

 

10. Portal hypertension

 

11. Hemothorax and fluidothorax (diagnosis, treatment)

 

12. Blunt chest injuries

 

13. Hernia incarcerata

 

14. Bladder carcinoma

 

15. Hemoperitoneum

 

16. Cholelithiasis

 

17. Diagnosis and surgical treatment of kidney tumors

 

18. Arthroscopy of the knee, shoulder, ankle, hip joint (indications, principles)

 

19. Ileus mechanical, strangulation, volvulus, intussusception

 

20. Skin transplantation and combined flaps (characteristics, distribution and indications)

 

21. Open fractures (characteristics, classification, diagnosis and treatment)

22. Achalasia and its treatment

 

23. Prostate cancer (locally advanced, disseminated)

 

24. Fractures of the pelvis and acetabulum (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

25. Pancreatitis acute (characteristics, diagnosis, therapy)

 

26. Dupuytren's contracture (differential diagnosis), camptodactyly, post-traumatic contractures on the hand

 

27. Volkmann's ischemic contracture

 

28. Diagnosis and surgical treatment of tumors of the small intestine

 

29. Burn disease, burns – division

 

30. Subdural hematoma

 

31. Foreign bodies in GIT

 

32. Diagnosis and surgical treatment of brain tumors

 

33. Fractures of the skull and base of the skull

 

34. Diagnosis and surgical treatment of rectal cancer

 

35. Brain abscess

 

36. Characterize high-energy and low-energy trauma, the mechanism of occurrence, the effect of energy on the type of injury, the specifics of anamnesis, diagnostics, traffic accidents, clarify a comprehensive approach to the patient

 

37. Pressure ulcers (pathophysiology, distribution, prevention and treatment)

 

38. Neurogenic urinary disorders

 

39. Commotio et contusio cerebri

 

40. Diagnosis and surgical treatment of tumors of the gallbladder and bile ducts

 

41. Urolithiasis

 

42. Epidural hematoma

 

43. Breast tumors (in general, diagnosis, classification), comprehensive treatment of breast tumors

 

44. Frostbite

 

45. Kidney injuries

 

46. Ileitis terminalis – M. Crohn (complications, surgical treatment)

 

47. Bleeding from the upper GIT

 

48. Discectomy, decompression, stabilization and fusion on the spine (characteristics, indications)

 

49. The essence of anesthesia, local, lead, regional anesthesia

 

50. Diagnosis and surgical treatment of brain tumors

 

51. Injuries of the liver and bile ducts

 

52. Furunculus, carbunculus, cheillitis, phlegmon, abscess, lymphadenitis, erysipelas, erysipeloid

 

53. Vertebral fractures (basic division, compression, community)

 

54. Blunt abdominal injuries

 

55. Pelveoperitonitis

 

56. Diagnostics and surgical treatment of tumors of the mediastinum

 

57. Fractures of the thoracic spine (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

58. Blood transfusion (indications, execution, blood derivatives, complications)

 

59. Stereotaxis

 

60. Spinal cord injuries

 

61. Diagnosis and surgical treatment of stomach tumors

 

62. Kidney and urinary tract infections, urosepsis

 

63. Perinatal trauma and its importance for child development

 

64. Shock (general, septic, hypovolemic, burn)

 

65. Diagnosis and surgical treatment of kidney tumors

 

66. Polydactyly, syndactyly, peromelia, phocomelia

 

67. Postoperative infusion therapy

 

68. Omphalocele, gastroschisis

 

69. Fractures of the diaphysis of the lower leg and ankle area (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

70. Thrombosis and embolism of mesenteric vessels

 

71. Atresia of the duodenum, small and large intestine

 

72. Congenital hip dysplasia (characteristics, diagnosis, screening, treatment)

 

73. Panaricia (superficial and deep), phlegmons of the palm

 

74. Phimosis, paraphimosis, balantitis

 

75. Total, subtotal amputations, replantation and revascularization, patient and amputee transport to the replantation center, ischemia time

 

76. Malignant tumors of the thyroid gland (characteristics, diagnosis, treatment)

 

77. Testis anomalies, hypospadias and epispadias

 

78. Epicondylitis humeri radialis, ulnaris, tendovaginitis stenotisans flexor digitorum manus

 

79. Esophageal diverticula and their surgical treatment

 

80. Cardiac tamponade

 

81. Soft tissue tumors of the musculoskeletal system (diagnosis, classification, staging, treatment) 

 

82. Diagnosis and surgical treatment of colon cancer

 

83. Complications of burns, their diagnosis and treatment

 

84. Pathological changes on the chest (pectus excavatum, pectus carinatum, pectus infundibulare)

 

85. Postoperative complications of the surgical wound

 

86. Congenital defects of the biliary tract

 

87.  Primary malignant and benign bone tumors (diagnosis, classification, staging, treatment)

 

88. Pylethrombosis

 

89. Transplantation (general principles, donation, distribution), tissue transplants, organ transplants

 

90.  Fractures of the talus, calcaneus, tarsus, metatarsals and phalanges of the foot (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

91.  Prolapsus ani et recti

 

92. Diagnostics and surgical treatment of tumors of the spinal cord and spinal cord covers

 

93. Fractures (diagnosis and classification), principles of treatment (conservative and operative), osteosynthetic material, minimally invasive surgical techniques

 

94. Pancreatitis chronica (characteristics, surgical treatment)

 

95. Wound healing, pathological scar, chronic wounds (characteristics, classification, diagnosis, therapy)

 

96. Osteomalacia and Paget's disease (characteristics, diagnosis, treatment)

 

97. Anaerobic infections in surgery

 

98. Teratomas

 

99. Fractures in the diaphysis of the humerus and elbow (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

100. Hernia diaphragmatica, reflux esophagitis

 

101. Anorectal malformations

 

102. Secondary bone tumors (characteristics, diagnosis, treatment)

 

103. Postoperative complications (prevention, diagnosis, therapy, treatment)

 

104. Hemothorax and fluidothorax (diagnosis, treatment)

 

105. Osteotomy, arthrodesis, synovectomy (characteristics, indications)

 

106. Colitis ulcerosa (characteristics, surgical treatment)

 

107. Urolithiasis

 

108. Peculiarities of fractures and dislocations in childhood

 

109. Gastrointestinal stromal tumors GIST (epidemiology, clinical picture, diagnosis and differential diagnosis, treatment)

 

110. Prostate cancer (locally advanced, disseminated)

 

111. Fractures of the cervical spine (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

112. Obstructive jaundice (differential diagnosis)

 

113. Tendon injuries, principle of tenosuture, tendon transplantation and transposition

 

114. Bursitis, tendinitis, tendovaginitis, enthesopathy, peripheral nerve narrowing syndrome

 

115. Nodi haemorrhoidales

 

116. Bladder carcinoma

 

117. Fractures in the area of ​​the diaphysis of the bones of the forearm, the area of ​​the wrist, carpal bones, metacarpals and phalanges of the hand (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

118. Struma nodosa (surgical treatment, complications, thyroid tumors)

 

119. Pneumothorax (traumatic, non-traumatic, diagnosis and treatment)

 

120. Infectious and parainfectious non-specific arthritis, borreliosis, viral arthritis (HIV)

 

121. Diagnostics and surgical treatment of tumors of the parathyroid glands

 

122. Reconstructive and radiological procedures on the arterial system

 

123. Deformities of the spine - scoliosis, kyphosis, spondylolisthesis (characteristics, diagnosis and treatment)

 

124. Melanoma and pigmented nevi

 

125. Hydrocephalus

 

126. Pedes plani et planovalgi (characteristics, classification, diagnosis and treatment)

 

127. Abdomen acutum (distribution, characteristics)

 

128. Congenital defects of the hand

 

129. Acute and chronic osteomyelitis (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

130. Perforation of the esophagus

 

131. Tumors of the testis

 

132. Fractures of the mandible and maxilla (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

133. Abscessus cavi Douglasi

 

134. Hemangiomas and vascular malformations

 

135. Congenital leg defects (pes equinovarus, pes excavatus, ...) (characteristics, classification, diagnosis and treatment)

 

136. Acute cholecystitis

 

137. Benign prostatic hyperplasia (etiopathogenesis, symptomatology, diagnosis, treatment)

 

138. Spinal pain of non-inflammatory etiology (characteristics, specifics according to individual locations, diagnosis, treatment)

 

139. Internal hernia in the abdominal cavity

 

140. Diagnosis and surgical treatment of brain tumors

 

141. Arthrosis (characteristics, most common locations, diagnosis and treatment, endoprostheses, types of their anchoring)

 

142. General principles of diagnostics and treatment of tumors

 

143. Hirschsprung's disease

 

144. Fractures of the scapula, clavicle and proximal part of the humerus (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

145. Biliary peritonitis

 

146. Aneurysms of the abdominal aorta (symptomatology, diagnosis, treatment)

 

147. Root syndromes (cervical, lumbosacral, cauda equina syndrome) diagnosis and treatment

 

148. Hernia (distribution and characteristics), hernia umbilicalis, hernia paraumbilicalis, hernia in cicatrice, hernia linea alba

 

149. Mediastinitis (diagnosis and treatment)

 

150. Intracranial hemorrhage

 

151.  Malignant breast tumors (characteristics, diagnosis, treatment)

 

152. Facial nerve paresis (etiology, diagnosis, surgical treatment, static and dynamic treatment)

 

153. Luxations on the lower limb (hip joint, knee, ankle, Choparts joint)

 

154. Peritonitis (distribution, characteristics)

 

155. Intestinal rotation disorders – Ladd's syndrome

 

156. Fractures of the proximal femur (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

157. Hernia inguinalis et femoralis

 

158. Meconium ileus, meconium peritonitis

 

159. Acute and chronic knee damage (clinical and imaging examination, diagnosis and treatment)

 

160. Paralytic ileus

 

161. Diagnosis and surgical treatment of adrenal tumors

 

162. Osteoporosis and osteoporotic fractures (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

163. Ulcus duodeni, ulcus ventriculi

 

164. Mediastinitis (diagnosis and treatment)

 

165. Compartment syndrome (extremity and abdomen)

 

166. Differential diagnosis of bleeding into the GIT

 

167. Esophageal atresia

168. Aseptic bone necrosis (characteristics, diagnosis, most common locations, treatment)

 

169.  Diverticulosis of the colon

 

170.  Ductus omphaloentericus persistens, urachus persistens

 

171. Complications of fracture healing, prolonged healing, pseudarthrosis, fractura male sanata (characteristics, classification, diagnosis and treatment)

 

172. Ileus (distribution, characteristics)

 

173. Tumors of the testis

 

174. Examination and management of a patient with polytrauma (principles of treatment, Damage Control, advanced post-traumatic resuscitation (ATLS - Advanced Trauma Life Support)

 

175. Cystae et pseudocystae pancreatis

 

176. Diagnosis and surgical treatment of lung tumors

 

177. Fractures of ribs and sternum (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

178. Pylorostenosis et pylorospasmus

 

179. Diagnosis and surgical treatment of adrenal tumors

 

180. Inflammatory diseases of the spine autoimmune e.g. Morbus Bechterev, bacterial, specific (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

181. Diagnosis and surgical treatment of primary and secondary liver tumors

 

182. Clefts and congenital developmental defects of the face (division, timing of surgery, multidisciplinary approach)

 

183. Fractures of the femoral shaft and knee area (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

184. Diagnosis and surgical treatment of esophageal tumors

 

185. Thrombophlebitis, phlebothrombosis, phlegmasia cerulea alba

 

186. Tendon injuries on the limbs, diagnosis, classification and treatment (sutures and types of rehabilitation)

Milí študenti,

i napriek aktuálnej epidemiologickej situácií bude výučba prebiehať prezenčnou formou.