III. chirurgická klinika LF UK a UN MB

História a charakteristika kliniky

III. chirurgická  klinika LFUK UNsP  Milosrdní bratia vznikla v roku 2004. Svoju medicínsku aj pedagogickú činnosť rozvíja v priestoroch Univerzitnej nemocnice s poliklinikou Milosrdní bratia v Bratislave. Po zriadení kliniky sa jej prednostom stal Doc. MUDr. Milan Schnorrer CSc., ktorý kliniku vedie doteraz. Na pracovisku sa vykonáva široké spektrum operácii so zameraním na všeobecnú chirurgiu. Klinika disponuje 3 operačnými sálami vybavenými  laparoskopickou technikou. Ročne sa vykoná viac ako 1500 operácii. Takmer 200 operácii sa vykoná pre diagnózu  kolorektálneho karcinómu, z toho veľká väčšina laparoskopickou technikou. Výskum je preto aj cielený na ochorenia kolorektálneho karcinómu. Zamestnanci kliniky sú autormi viacerých kapitol v monografiách a publikovali niekoľko desiatok prác v domácich a zahraničných periodikách. Na klinike prebieha externá forma doktorandského štúdia a doteraz úspešne ukončili doktorandské štúdium 9 absolventov a jeden zamestnanec úspešne obhájil docentúru v odbore chirurgia. Medzinárodná spolupráca je zameraná na spoločné prospektívne projekty s klinikami v Nemecku. Na základe tejto spolupráce máme aj 2 externých doktorandov.

 

Grantové úlohy:

Ukončenie grantu Ministerstva zdravotníctva SR –Karcinóm rekta. Implementácia parametrických ukazovateľov  radikality  chirurgického výkonu.

Pokračovať v grante spolufinancovaných EU –Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na výskyt Lynchov –ho syndrómu v populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s týmto syndrómom.

Publikačná činnosť : Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti 

Schnorrer, Milan [UKOLF3CHK] - Ondruš, Dalibor [UKOLFONU] - Čársky, S. - Horňák, Michal [UKOLF] - Belan, Víťazoslav - Kaušitz, Juraj - Maťoška, J.: Management of germ cell testicular cancer with pulmonary metastases, In: Neoplasma. - Roč. 43, č. 1 (1996), s. 47-50. - ISSN (print) 0028-2685

Čársky, S. - Ondruš, Dalibor [UKOLFONU] - Schnorrer, Milan [UKOLF3CHK] - Májek, M.: Germ cell testicular tumours with lung metastases: chemotherapy and surgical treatment In: International Urology and Nephrology. - Vol. 24, No. 3 (1992), s. 305-311. - ISSN 0301-1623

Schnorrer, Milan [UKOLF3CHK] - Špalek, Peter - Beláček, Jozef [UKOLF] - Čársky, S.: Thymoma and myasthenia gravis, In: Viszeralchirurgie. - Vol. 33, No. 3 (1998), s. 171-174. - ISSN 1435-3067

Schnorrer, Milan [UKOLF3CHK] - Hraška, Viktor - Špalek, Peter - Čársky, S.: Stanovenie významu prognostických faktorov pri chirurgickej liečbe myasténia gravis = Determination of prognostic factors in surgical treatment of myasthenia gravis In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 78, č. 5 (1999), s. 223-227. - ISSN (print) 0035-9351

Ondruš, Dalibor [UKOLFONU] - Horňák, Michal [UKOLF] - Breza, Ján [UKOLFURK] - Maťoška, J. - Schnorrer, Milan [UKOLF3CHK] - Belan, Víťazoslav - Kaušitz, Juraj: Delayed orchiectomy after chemotherapy in patients with advanced testicular cancer, In: International Urology and Nephrology. - Vol. 32, No. 4 (2001), s. 665-667. - ISSN 0301-1623

Danihel, Ľudovít [KAUT] [UKOLF3CHK] (40%) - Rajčok, Matúš [UKOLF3CHK] (10%) - Mosná, Kristína [UKOLFUPA] (10%) - Novisedláková, Mária [UKOLF2ONK] (10%) - Drahokoupilová, Marie (10%) - Oravský, Milan [UKOLF3CHK] (5%) - Černý, Marian [UKOLF3CHK] (5%)- Schnorrer, Milan [UKOLF3CHK] (10%): Trendy liečby nemetastázujúceho karcinómu konečníka z chirurgického hľadiska = Trends in the treatment of non-metastatic rectal cancer from the surgical point of view In: Lekársky obzor. - Roč. 69, č. 12 (2020), s. 461-466. - ISSN (print) 0457-4214

Novisedláková, Mária [KAUT] [UKOLF2ONK] (20%) - Danihel, Ľudovít [UKOLF3CHK] (20%) - Oravský, Milan [UKOLF3CHK] (20%) - Kukučka, Martin [UKOLF3CHK] (20%) - Schnorrer, Milan [UKOLF3CHK] (20%): Skvamocelulárny karcinóm rekta u mladej ženy = Squamous cell rectal cancer in a young woman, In: Klinická onkologie. - Roč. 34, č. 1 (2021), s. 62-68. - ISSN (print) 0862-495X

Kukučka, Martin [KAUT] [UKOLF3CHK] (20%) - Danihel, Ľudovít [UKOLF3CHK] (20%) - Oravský, Milan [UKOLF3CHK] (20%) - Rajčok, Matúš [UKOLF3CHK] (20%) - Schnorrer, Milan [UKOLF3CHK] (20%): Solid pseudopapillary neoplasm of the pancreas: case report[elektronický dokument], In: Journal of Emergency Medicine, Trauma & Surgical Care [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 2 (2020), s. [1-2], Art. No. 100051 [online]. - ISSN (online) 2378-8798 URL: https://www.heraldopenaccess.us/openaccess/solid-pseudopapillary-neoplasm-of-the-pancreas-case-report

 

Aktivity kliniky na rok 2023

Požiadať o grant na napísanie komplexnej učebnice pre medikov

Začať prospektívnu štúdiu spoločne s OUSA Heydukova – ERAS – perspektívne požiadať o grant

 

Miesto konania skúšok:   sekretarát III. chirurgickej kliniky

Štátna záverečná skúška z chirurgie - Otázky

1 a Appendicitis acuta

   b Intrakraniálne krvácanie, Hematóm subdurálny, epidurálny

   c Poranenia pankreasu

 

2 a Diagnostika a chirurgická liečba nádorov pankreasu

   b Pneumothorax (úrazový, neúrazový, diagnostika a liečba)

   c Luxácie na hornej končatine (humeroskapulárna, lakťa, zápästia a zápästných kostí, interfalangeálnych kĺbov)

  

3 a Tracheostómia, konikotómia (indikácia, postup)

   b Trombophlebitis, phlebotrombosis, phlegmasia cerulea alba

   c Poranenia sleziny

 

4 a Portálna hypertenzia

   b Hemotorax a fluidotorax (diagnostika, liečba)

   c  Tupé poranenia hrudníka

 

5 a Hernia incarcerata

   b Karcinóm močového mechúra

   c Hemoperitoneum

 

6 a Cholelithiasis

   b Diagnostika a chirurgická liečba nádorov obličiek

   c Artroskopia kolena, ramena, členka, bedrového kĺbu (indikácie, princípy)

 

7 a Ileus mechanický, strangulačný, volvulus, invaginácia

   b Transplantácia kože a kombinované laloky (charakteristika, rozdelenie a indikácie)

   c Otvorené zlomeniny (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba)

 

 8 a Achalázia a jej liečba

    b Karcinóm prostaty (lokálne pokročilý, disseminovaný)

    c Zlomeniny panvy a acetábula (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

9 a Pancreatitis acuta (charakteristika, diagnostika, terapia)

b Dupuytrenova kontraktúra (diferenciálna diagnostika), kamptodaktylie, poúrazové          kontraktúry na ruke

   c Volkmannova ischemická kontraktúra

10 a Diagnostika a chirurgická liečba nádorov tenkého čreva

     b Popáleninová choroba, popáleniny - rozdelenie

     c Subdurálny hematóm

 

11 a Cudzie telesá v GIT-e

     b Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mozgu

     c Zlomeniny lebky a spodiny lebečnej

 

12 a Diagnostika a chirurgická liečba karcinómu konečníka

     b Absces mozgu

     c Charakterizujte vysoko energetickú a nízko energetickú traumu, mechanizmus vzniku, vplyv energie na typ poranenia, špecifiká anamnézy, diagnostiky, dopravných úrazov, objasnite komplexný prístup k pacientovi

 

13 a Dekubity (patofyziológia, rozdelenie, prevencia a liečba)

     b Neurogénne poruchy močenia

     c Commotio et contusio cerebri

 

14 a Diagnostika a chirurgická liečba nádorov žlčníka a žlčovodov

     b Urolitiáza

     c Epidurálny hematóm

 

15 a Nádory prsnej žľazy (všeobecne, diagnostika, rozdelenie), komplexná liečba nádorov prsnej žľazy

     b Omrzliny

     c Úrazy obličiek

 

16 a Ileitis terminalis – M. Crohn (komplikácie, chirurgická liečba)

     b Krvácanie z horného GITu

     c Discektómia, dekompresia, stabilizácia a fúzia na chrbtici (charakteristika, indikácie)

 

17 a Podstata znecitlivenia, miestna, zvodová, regionálna anestézia

     b Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mozgových obalov

     c Poranenia pečene a žlčových ciest

 

18 a Furunculus, carbunculus, cheillitis, flegmóna, absces, lymphadenitis, erysipelas, erysipeloid

     b Zlomeniny stavcov (základné rozdelenie, kompresívne, komunitívne)

     c Tupé poranenia brucha

 

19 a Pelveoperitonitis

     b Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mediastína

     c Zlomeniny hrudnodriekovej chrbtice (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

 

 

20 a Transfúzia krvi (indikácie, vykonanie, krvné deriváty, komplikácie)

     b Stereotaxis

     c Poranenia miechy

 

21 a Diagnostika a chirurgická liečba nádorov žalúdka

      b Infekcie obličiek a močových ciest, urosepsa

      c Perinatálny traumatizmus a jeho význam pre vývoj dieťaťa

 

22 a Šok (všeobecne, septický, hypovolemický, popáleninový)

     b Diagnostika a chirurgická liečba nádorov obličiek

     c Polydactylia, syndactylia, peromelie, focomelie

 

23 a Pooperačná infúzna liečba

     b Omphalocele, gastroschisis

     c Zlomeniny diafýzy predkolenia a oblasti členku (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

24 a Trombóza a embólia mezenteriálnych ciev

     b Atrézie dvanástnika, tenkého a hrubého čreva

     c Vrodená dysplázia bedrového kĺbu (charakteristika, diagnostika, skríning, liečba)

 

25 a Panaricia (povrchové a hlboké), flegmóny dlane

     b Phimosis, paraphimosis, balantitis

     c Amputácie totálne, subtotálne, replantácie a revaskularizácie, transport pacienta a amputátu do replantačného centra, doba ischémie

 

 

26 a Malígne nádory štítnej žľazy (charakteristika, diagnostika, liečba)

     b Anomálie testis, hypospadia a epispadia

     c Epicondylitis humeri radialis, ulnaris, tendovaginitis stenotisans flexor digitorum manus

 

27 a Divertikuly pažeráka a ich chirurgická liečba

     b Tamponáda srdca

     c Nádory mäkkých tkanív pohybového aparátu (diagnostika, klasifikácia, staging, liečba)

 

28 a Diagnostika a chirurgická liečba karcinómu hrubého čreva

     b Komplikácie popálenín, ich diagnostika a liečba

     c Patologické zmeny na hrudnom koši (pectus excavatum, pectus carinatum, pectus infundibulare)

 

29 a Pooperačné komplikácie operačnej rany

     b Vrodené chyby žlčových ciest

     c Primárne zhubné a nezhubné nádory kostí (diagnostika, klasifikácia, staging, liečba)

 

 

 

30 a Pylethrombosis

     b Transplantácia (všeobecné zásady, darcovstvo, rozdelenie), transplantácie tkanív, orgánové transplantácie

     c Zlomeniny talu, kalkanea, tarzu, metatarzov a falangov nohy (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

31 a Prolapsus ani et recti

     b Diagnostika a chirurgická liečba nádorov miechy a miechových obalov

     c Zlomeniny (diagnostika a rozdelenie), princípy liečby (konzervatívna a operačná), osteosyntetický materiál, miniinvazívne  operačné techniky

 

32 a Pancreatitis chronica (charakteristika, chirurgická liečba)

     b Hojenie rán, patologická jazva, chronické rany (charakteristika, rozdelenie, diagnostika, terapia)

     c Osteomalácia a Pagetova choroba (charakteristika, diagnostika, liečba)

 

33 a Anaeróbne infekcie v chirurgii

     b Teratómy

     c Zlomeniny v oblasti diafýzy humeru a lakťa (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

34 a Hernia diaphragmatica, refluxná ezofagitída

     b Anorektálne malformácie

     c Sekundárne nádory kostí (charakteristika, diagnostika, liečba)

 

35 a Pooperačné komplikácie (prevencia, diagnostika, terapia, liečba)

     b Hemotorax a fluidotorax (diagnostika, liečba)

     c Osteotómia, artrodéza, synovektómia (charakteristika, indikácie)

 

36 a Colitis ulcerosa (charakteristika, chirurgická liečba)

     b Urolitiáza

     c Zvláštnosti zlomenín a luxácií v detskom veku

 

37 a Gastro-intestinálne stromálne tumory GIST (epidemiológia, klin. obraz, diagnostika a dif. diagnostika, liečba)

     b Karcinóm prostaty (lokálne pokročilý, disseminovaný)

     c Zlomeniny krčnej chrbtice (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

38 a Ikterus obštrukčný (diferenciálna diagnostika)

     b Poranenia šliach, princíp tenosutury, šľachová transplantácia a transpozícia

     c Bursitis, tendinitis, tendovaginitis, entezopatia, periférny nervový úžinový syndróm

 

39 a Nodi haemorrhoidales

     b Karcinóm močového mechúra

     c Zlomeniny v oblasti diafýzy kostí predlaktia, oblasti zápästia, zápästných kostí, metakarpov a falangov ruky (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

 40 a Struma nodosa (chirurgická liečba, komplikácie, nádory štítnej žľazy)

     b Pneumothorax (úrazový, neúrazový, diagnostika a liečba)

     c Infekčné a parainfekčné nešpecifické artritídy, borelióza, vírusové artritídy (HIV)

 

41 a Diagnostika a chirurgická liečba nádorov prištítnych teliesok

     b Rekonštrukčné a rádiologické výkony na arteriálnom systéme

     c Deformity chrbtice - skoliózy, kyfózy, spondylolistéza (charakteristika, diagnostika a liečba)

 

42 a Malígny melanóm a pigmentové névy

     b Hydrocephalus

     c Pedes plani et planovalgi (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba)

 

43 a Abdomen acutum (rozdelenie, charakteristika)

     b Vrodené chyby ruky

     c Akútna a chronická osteomyelitída (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

44 a Perforácia pažeráka

     b Nádory testis

     c Zlomeniny mandibuly a maxilly (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

45 a Abscessus cavi Douglasi

     b Hemangiómy a cievne malformácie

     c Vrodené chyby nôh (pes equinovarus, pes excavatus, ...) (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba)

 

46 a Cholecystitis acuta

     b Benígna prostatická hyperplázia (etiopatogenéza, symptomatológia, diagnostika, liečba)

     c Bolesti chrbtice nezápalovej etiológie (charakteristika, špecifiká podľa jednotlivých lokalizácií, diagnostika, liečba)

 

47 a Vnútorné hernie v dutine brušnej

     b Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mozgu

     c Artróza (charakteristika, najčastejšie lokalizácie, diagnostika a liečba, endoprotézy, typy ich ukotvenia)

 

48 a Všeobecné zásady diagnostiky a liečby nádorov

     b Hirschprungova choroba

     c Zlomeniny, lopatky, kľúčnej kosti a proximálnej časti humeru (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

49 a Biliárne peritonitídy

     b Aneuryzmy brušnej aorty(symptomatológia, diagnostika, liečba)

     c Koreňové syndrómy (cervikálne, lumbosakrálne, syndróm cauda equina) diagnostika a liečba

 

50 a Hernie (rozdelenie a charakteristika), hernia umbilicalis, hernia paraumbilicalis, hernia in cicatrice, hernia linea alba

     b Mediastinitis (diagnostika a liečba)

     c Intrakraniálne krvácanie

 

51 a Malígne nádory prsníka (charakteristika, diagnostika, liečba)

     b Paréza nervus facialis (etiológia, diagnostika, chirurgická liečba, statická a dynamická liečba)

     c Luxácie na dolnej končatine (bedrový kĺb, koleno, členok, Chopartov kĺb, Lisfrancov kĺb)

 

52 a Peritonitis (rozdelenie, charakteristika)

     b Poruchy rotácie čreva – Laddov syndróm

     c Zlomeniny proximálneho femuru (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

53 a Hernia inguinalis et femoralis

     b Mekóniový ileus, mekóniová peritonitis

     c Akútne a chronické poškodenie kolena (klinické a zobrazovacie vyšetrenie, diagnostika a liečba)

 

54 a Paralytický ileus

     b Diagnostika a chirurgická liečba nádorov nadobličiek

     c Osteoporóza a osteoporotické zlomeniny (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)  

 

55 a Ulcus duodeni, ulcus ventriculi

     b Mediastinitis (diagnostika a liečba)

     c Kompartmentový syndróm (končatinový a brušný)

 

56 a Diferenciálna diagnostika pri krvácaní do GIT-u

     b Atrézia pažeráka

     c Aseptické kostné nekrózy (charakteristika, diagnostika, najčastejšie lokalizácie, liečba)

 

57 a Divertikulóza hrubého čreva

     b Ductus omphaloentericus persistens, urachus persistens

     c Komplikácie hojenia zlomenín, predĺžené hojenie, pseudoartrózy, fractura male sanata (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba)

 

58 a Ileus (rozdelenie, charakteristika)

     b Nádory testis

     c Vyšetrenie a manažment pacienta s polytraumou (princípy liečby, Damage Control, pokročilá poúrazová resuscitácia (ang. ATLS – Advanced Trauma Life Support)

 

59 a Cystae et pseudocystae pancreatis

     b Diagnostika a chirurgická liečba nádorov pľúc

     c Zlomeniny rebier a prsnej kosti (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

60 a Pylorostenosis et pylorospasmus

     b Diagnostika a chirurgická liečba nádorov nadobličiek

     c Zápalové ochorenia chrbtice autoimúnne napr. Morbus Bechterev, bakteriálne, špecifické (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

61 a Diagnostika a chirurgická liečba primárnych a sekundárnych nádorov pečene

     b Rázštepy a vrodené vývojové chyby tváre (delenie, timing operácie, multidisciplinárny prístup)

     c Zlomeniny diafýzy femuru a oblasti kolena (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

 

62 a Diagnostika a chirurgická liečba nádorov pažeráka

     b Trombophlebitis, phlebotrombosis, phlegmasia cerulea alba

     c Poranenia šliach na končatinách, diagnostika, rozdelenie a liečba (sutúry a typy rehabilitácie)

 

 

 

 

 

 

 

State final exam in surgery - Questions

1 a Acute appendicitis

   b Intracranial bleeding, Hematoma subdural, epidural

   c Pancreatic injuries

 

2 a Diagnosis and surgical treatment of pancreatic tumors

   b Pneumothorax (traumatic, non-traumatic, diagnosis and treatment)

   c Luxations on the upper limb (humeroscapular, elbow, wrist and carpal bones, interphalangeal joints)

 

3 a Tracheostomy, conicotomy (indication, procedure)

   b Thrombophlebitis, phlebothrombosis, phlegmasia cerulea alba

   c Spleen injuries

 

4 a Portal hypertension

   b Hemothorax and fluidothorax (diagnosis, treatment)

   c Blunt chest injuries

 

5 a Hernia incarcerata

   b Bladder carcinoma

   c Hemoperitoneum

 

6 a Cholelithiasis

   b Diagnosis and surgical treatment of kidney tumors

   c Arthroscopy of the knee, shoulder, ankle, hip joint (indications, principles)

 

7 a Ileus mechanical, strangulation, volvulus, intussusception

   b Skin transplantation and combined flaps (characteristics, distribution and indications)

   c Open fractures (characteristics, classification, diagnosis and treatment)

 

 8 a Achalasia and its treatment

    b Prostate cancer (locally advanced, disseminated)

    c Fractures of the pelvis and acetabulum (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

9 a Pancreatitis acute (characteristics, diagnosis, therapy)

   b Dupuytren's contracture (differential diagnosis), camptodactyly, post-traumatic contractures on the hand

   c Volkmann's ischemic contracture

10 a Diagnosis and surgical treatment of tumors of the small intestine

     b Burn disease, burns - division

     c Subdural hematoma

 

11 a Foreign bodies in GIT

     b Diagnosis and surgical treatment of brain tumors

     c Fractures of the skull and base of the skull

 

12 a Diagnosis and surgical treatment of rectal cancer

     b Brain abscess

     c Characterize high-energy and low-energy trauma, the mechanism of occurrence, the effect of energy on the type of injury, the specifics of anamnesis, diagnostics, traffic accidents, clarify a comprehensive approach to the patient

 

13 a Pressure ulcers (pathophysiology, distribution, prevention and treatment)

     b Neurogenic urinary disorders

     c Commotio et contusio cerebri

 

14 a Diagnosis and surgical treatment of tumors of the gallbladder and bile ducts

     b Urolithiasis

     c Epidural hematoma

 

15 a Breast tumors (in general, diagnosis, classification), comprehensive treatment of breast tumors

     b Frostbite

     c Kidney injuries

 

16 a Ileitis terminalis – M. Crohn (complications, surgical treatment)

     b Bleeding from the upper GIT

     c Discectomy, decompression, stabilization and fusion on the spine (characteristics, indications)

 

17 a The essence of anesthesia, local, lead, regional anesthesia

     b Diagnosis and surgical treatment of brain tumors

     c Injuries of the liver and bile ducts

 

18 a Furunculus, carbunculus, cheillitis, phlegmon, abscess, lymphadenitis, erysipelas, erysipeloid

     b Vertebral fractures (basic division, compression, community)

     c Blunt abdominal injuries

 

19 a Pelveoperitonitis

     b Diagnostics and surgical treatment of tumors of the mediastinum

     c Fractures of the thoracic spine (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

 

20 a Blood transfusion (indications, execution, blood derivatives, complications)

     b Stereotaxis

     c Spinal cord injuries

 

21 a Diagnosis and surgical treatment of stomach tumors

      b Kidney and urinary tract infections, urosepsis

      c Perinatal trauma and its importance for child development

 

22 a Shock (general, septic, hypovolemic, burn)

     b Diagnosis and surgical treatment of kidney tumors

     c Polydactyly, syndactyly, peromelia, phocomelia

 

23 a Postoperative infusion therapy

     b Omphalocele, gastroschisis

     c Fractures of the diaphysis of the lower leg and ankle area (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

24 a Thrombosis and embolism of mesenteric vessels

     b Atresia of the duodenum, small and large intestine

     c Congenital hip dysplasia (characteristics, diagnosis, screening, treatment)

 

25 a Panaricia (superficial and deep), phlegmons of the palm

     b Phimosis, paraphimosis, balantitis

     c Total, subtotal amputations, replantation and revascularization, patient and amputee transport to the replantation center, ischemia time

 

26 a Malignant tumors of the thyroid gland (characteristics, diagnosis, treatment)

     b Testis anomalies, hypospadias and epispadias

     c Epicondylitis humeri radialis, ulnaris, tendovaginitis stenotisans flexor digitorum manus

 

27 a Esophageal diverticula and their surgical treatment

     b Cardiac tamponade

     c Soft tissue tumors of the musculoskeletal system (diagnosis, classification, staging, treatment) 

 

28 a Diagnosis and surgical treatment of colon cancer

     b Complications of burns, their diagnosis and treatment

     c Pathological changes on the chest (pectus excavatum, pectus carinatum, pectus infundibulare)

 

29 a Postoperative complications of the surgical wound

     b Congenital defects of the biliary tract

     c Primary malignant and benign bone tumors (diagnosis, classification, staging, treatment)

 

 

 

30 a Pylethrombosis

     b Transplantation (general principles, donation, distribution), tissue transplants, organ transplants

     c Fractures of the talus, calcaneus, tarsus, metatarsals and phalanges of the foot (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

31 a Prolapsus ani et recti

     b Diagnostics and surgical treatment of tumors of the spinal cord and spinal cord covers

     c Fractures (diagnosis and classification), principles of treatment (conservative and operative), osteosynthetic material, minimally invasive surgical techniques

 

32 a Pancreatitis chronica (characteristics, surgical treatment)

     b Wound healing, pathological scar, chronic wounds (characteristics, classification, diagnosis, therapy)

     c Osteomalacia and Paget's disease (characteristics, diagnosis, treatment)

 

33 a Anaerobic infections in surgery

     b Teratomas

     c Fractures in the diaphysis of the humerus and elbow (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

34 a Hernia diaphragmatica, reflux esophagitis

     b Anorectal malformations

     c Secondary bone tumors (characteristics, diagnosis, treatment)

 

35 a Postoperative complications (prevention, diagnosis, therapy, treatment)

     b Hemothorax and fluidothorax (diagnosis, treatment)

     c Osteotomy, arthrodesis, synovectomy (characteristics, indications)

 

36 a Colitis ulcerosa (characteristics, surgical treatment)

     b Urolithiasis

     c Peculiarities of fractures and dislocations in childhood

 

37 a Gastrointestinal stromal tumors GIST (epidemiology, clinical picture, diagnosis and differential diagnosis, treatment)

     b Prostate cancer (locally advanced, disseminated)

     c Fractures of the cervical spine (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

38 a Obstructive jaundice (differential diagnosis)

     b Tendon injuries, principle of tenosuture, tendon transplantation and transposition

     c Bursitis, tendinitis, tendovaginitis, enthesopathy, peripheral nerve narrowing syndrome

 39 a Nodi haemorrhoidales

     b Bladder carcinoma

     c Fractures in the area of ​​the diaphysis of the bones of the forearm, the area of ​​the wrist, carpal bones, metacarpals and phalanges of the hand (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

 40 a Struma nodosa (surgical treatment, complications, thyroid tumors)

     b Pneumothorax (traumatic, non-traumatic, diagnosis and treatment)

     c Infectious and parainfectious non-specific arthritis, borreliosis, viral arthritis (HIV)

 

41 a Diagnostics and surgical treatment of tumors of the parathyroid glands

     b Reconstructive and radiological procedures on the arterial system

     c Deformities of the spine - scoliosis, kyphosis, spondylolisthesis (characteristics, diagnosis and treatment)

 

42 a Melanoma and pigmented nevi

     b Hydrocephalus

     c Pedes plani et planovalgi (characteristics, classification, diagnosis and treatment)

 

43 a Abdomen acutum (distribution, characteristics)

     b Congenital defects of the hand

     c Acute and chronic osteomyelitis (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

44 a Perforation of the esophagus

     b Tumors of the testis

     c Fractures of the mandible and maxilla (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

45 a Abscessus cavi Douglasi

     b Hemangiomas and vascular malformations

     c Congenital leg defects (pes equinovarus, pes excavatus, ...) (characteristics, classification, diagnosis and treatment)

 

46 a Acute cholecystitis

     b Benign prostatic hyperplasia (etiopathogenesis, symptomatology, diagnosis, treatment)

     c Spinal pain of non-inflammatory etiology (characteristics, specifics according to individual locations, diagnosis, treatment)

 

47 a Internal hernia in the abdominal cavity

     b Diagnosis and surgical treatment of brain tumors

     c Arthrosis (characteristics, most common locations, diagnosis and treatment, endoprostheses, types of their anchoring)

 

48 a General principles of diagnostics and treatment of tumors

     b Hirschsprung's disease

     c Fractures of the scapula, clavicle and proximal part of the humerus (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

 

 

 

49 a Biliary peritonitis

     b Aneurysms of the abdominal aorta (symptomatology, diagnosis, treatment)

     c Root syndromes (cervical, lumbosacral, cauda equina syndrome) diagnosis and treatment

 

50 a Hernia (distribution and characteristics), hernia umbilicalis, hernia paraumbilicalis, hernia in cicatrice, hernia linea alba

     b Mediastinitis (diagnosis and treatment)

     c Intracranial hemorrhage

 

51 a Malignant breast tumors (characteristics, diagnosis, treatment)

     b Facial nerve paresis (etiology, diagnosis, surgical treatment, static and dynamic treatment)

     c Luxations on the lower limb (hip joint, knee, ankle, Choparts joint)

 

52 a Peritonitis (distribution, characteristics)

      b Intestinal rotation disorders – Ladd's syndrome

      c Fractures of the proximal femur (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

53 a Hernia inguinalis et femoralis

      b Meconium ileus, meconium peritonitis

      c Acute and chronic knee damage (clinical and imaging examination, diagnosis and treatment)

 

54 a Paralytic ileus

      b Diagnosis and surgical treatment of adrenal tumors

      c Osteoporosis and osteoporotic fractures (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

55 a Ulcus duodeni, ulcus ventriculi

     b Mediastinitis (diagnosis and treatment)

     c Compartment syndrome (extremity and abdomen)

 

56 a Differential diagnosis of bleeding into the GIT

     b Esophageal atresia

     c Aseptic bone necrosis (characteristics, diagnosis, most common locations, treatment)

 

57 a Diverticulosis of the colon

     b Ductus omphaloentericus persistens, urachus persistens

     c Complications of fracture healing, prolonged healing, pseudarthrosis, fractura male sanata (characteristics, classification, diagnosis and treatment)

 

 

 

 

58 a Ileus (distribution, characteristics)

     b Tumors of the testis

     c Examination and management of a patient with polytrauma (principles of treatment, Damage Control, advanced post-traumatic resuscitation (ATLS - Advanced Trauma Life Support)

 

59 a Cystae et pseudocystae pancreatis

     b Diagnosis and surgical treatment of lung tumors

     c Fractures of ribs and sternum (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

60 a Pylorostenosis et pylorospasmus

     b Diagnosis and surgical treatment of adrenal tumors

     c Inflammatory diseases of the spine autoimmune e.g. Morbus Bechterev, bacterial, specific (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

61 a Diagnosis and surgical treatment of primary and secondary liver tumors

     b Clefts and congenital developmental defects of the face (division, timing of surgery, multidisciplinary approach)

     c Fractures of the femoral shaft and knee area (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

62 a Diagnosis and surgical treatment of esophageal tumors

     b Thrombophlebitis, phlebothrombosis, phlegmasia cerulea alba

     c Tendon injuries on the limbs, diagnosis, classification and treatment (sutures and types of rehabilitation)

 

 

 

 

 

 

 

Skúška z chirurgie 5. ročník – OTÁZKY

1. Appendicitis acuta

 

2. Intrakraniálne krvácanie, Hematóm subdurálny, epidurálny

 

3. Poranenia pankreasu

 

4. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov pankreasu

 

5. Pneumothorax (úrazový, neúrazový, diagnostika a liečba)

 

6. Luxácie na hornej končatine (humeroskapulárna, lakťa, zápästia a zápästných kostí,      

    interfalangeálnych kĺbov)

  

7. Tracheostómia, konikotómia (indikácia, postup)

 

8. Trombophlebitis, phlebotrombosis, phlegmasia cerulea alba

 

9. Poranenia sleziny

 

10.  Portálna hypertenzia

 

11. Hemotorax a fluidotorax (diagnostika, liečba)

 

12. Tupé poranenia hrudníka

 

13. Hernia incarcerata

 

14. Karcinóm močového mechúra

 

15. Hemoperitoneum

 

16.  Cholelithiasis

 

17. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov obličiek

 

18. Artroskopia kolena, ramena, členka, bedrového kĺbu (indikácie, princípy)

 

19. Ileus mechanický, strangulačný, volvulus, invaginácia

 

20.  Otvorené zlomeniny (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba)

 

21.  Achalázia a jej liečba

 

22.  Karcinóm prostaty (lokálne pokročilý, disseminovaný)

 

23. Zlomeniny panvy a acetábula (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

24. Pancreatitis acuta (charakteristika, diagnostika, terapia)

 

25. Dupuytrenova kontraktúra (diferenciálna diagnostika), kamptodaktylie, poúrazové           

       kontraktúry na ruke

 

26.  Volkmannova ischemická kontraktúra

 

27. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov tenkého čreva

 

28. Popáleninová choroba, popáleniny - rozdelenie

 

29. Subdurálny hematóm

 

30. Cudzie telesá v GIT-e

 

31. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mozgu

 

32. Zlomeniny lebky a spodiny lebečnej

 

33. Diagnostika a chirurgická liečba karcinómu konečníka

 

34. Absces mozgu

 

35. Charakterizujte vysoko energetickú a nízko energetickú traumu, mechanizmus vzniku, vplyv energie na typ poranenia, špecifiká anamnézy, diagnostiky, dopravných úrazov, objasnite komplexný prístup k pacientovi

 

36. Dekubity (patofyziológia, rozdelenie, prevencia a liečba)

 

37. Neurogénne poruchy močenia

 

38. Commotio et contusio cerebri

 

39. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov žlčníka a žlčovodov

 

40. Urolitiáza

 

41. Epidurálny hematóm

 

42. Nádory prsnej žľazy (všeobecne, diagnostika, rozdelenie), komplexná liečba nádorov

prsnej žľazy

 

43. Omrzliny

 

44. Úrazy obličiek

 

45. Ileitis terminalis – M. Crohn (komplikácie, chirurgická liečba)

 

46. Krvácanie z horného GITu

 

47. Discektómia, dekompresia, stabilizácia a fúzia na chrbtici (charakteristika, indikácie)

 

48. Podstata znecitlivenia, miestna, zvodová, regionálna anestézia

 

49. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mozgových obalov

 

50. Poranenia pečene a žlčových ciest

 

51. Furunculus, carbunculus, cheillitis, flegmóna, absces, lymphadenitis, erysipelas, erysipeloid

 

52.Zlomeniny stavcov (základné rozdelenie, kompresívne, komunitívne)

 

53. Tupé poranenia brucha

 

54. Pelveoperitonitis

 

55. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mediastína

 

56. Zlomeniny hrudnodriekovej chrbtice (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

57. Transfúzia krvi (indikácie, vykonanie, krvné deriváty, komplikácie)

 

58. Stereotaxis

 

59. Poranenia miechy

 

60. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov žalúdka

 

61. Infekcie obličiek a močových ciest, urosepsa

 

62.  Perinatálny traumatizmus a jeho význam pre vývoj dieťaťa

 

63.  Šok (všeobecne, septický, hypovolemický, popáleninový)

 

64. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov obličiek

 

65. Polydactylia, syndactylia, peromelie, focomelie

 

66. Pooperačná infúzna liečba

 

67. Omphalocele, gastroschisis

 

68. Zlomeniny diafýzy predkolenia a oblasti členku (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

69. Trombóza a embólia mezenteriálnych ciev

 

70. Atrézie dvanástnika, tenkého a hrubého čreva

 

71. Vrodená dysplázia bedrového kĺbu (charakteristika, diagnostika, skríning, liečba)

 

72. Panaricia (povrchové a hlboké), flegmóny dlane

 

73.Phimosis, paraphimosis, balantitis

 

74. Amputácie totálne, subtotálne, replantácie a revaskularizácie, transport pacienta a amputátu do replantačného centra, doba ischémie

 

75. Malígne nádory štítnej žľazy (charakteristika, diagnostika, liečba)

 

76. Anomálie testis, hypospadia a epispadia

 

77. Epicondylitis humeri radialis, ulnaris, tendovaginitis stenotisans flexor digitorum manus

 

78. Divertikuly pažeráka a ich chirurgická liečba

 

79. Tamponáda srdca

 

80. Nádory mäkkých tkanív pohybového aparátu (diagnostika, klasifikácia, staging, liečba)

 

81. Diagnostika a chirurgická liečba karcinómu hrubého čreva

 

82. Komplikácie popálenín, ich diagnostika a liečba

 

83. Patologické zmeny na hrudnom koši (pectus excavatum, pectus carinatum, pectus infundibulare)

 

84. Pooperačné komplikácie operačnej rany

 

85. Vrodené chyby žlčových ciest

 

86. Primárne zhubné a nezhubné nádory kostí (diagnostika, klasifikácia, staging, liečba)

 

87. Pylethrombosis

 

88. Transplantácia (všeobecné zásady, darcovstvo, rozdelenie), transplantácie tkanív, orgánové transplantácie

 

89. Zlomeniny talu, kalkanea, tarzu, metatarzov a falangov nohy (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

90.  Prolapsus ani et recti

 

91. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov miechy a miechových obalov

 

92. Zlomeniny (diagnostika a rozdelenie), princípy liečby (konzervatívna a operačná), osteosyntetický materiál, miniinvazívne  operačné techniky

 

93. Pancreatitis chronica (charakteristika, chirurgická liečba)

 

94. Hojenie rán, patologická jazva, chronické rany (charakteristika, rozdelenie, diagnostika, terapia)

 

95. Osteomalácia a Pagetova choroba (charakteristika, diagnostika, liečba)

 

96. Anaeróbne infekcie v chirurgii

 

97. Teratómy

 

98. Zlomeniny v oblasti diafýzy humeru a lakťa (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

99. Hernia diaphragmatica, refluxná ezofagitída

 

100. Anorektálne malformácie

 

101. Sekundárne nádory kostí (charakteristika, diagnostika, liečba)

 

102. Pooperačné komplikácie (prevencia, diagnostika, terapia, liečba)

 

103. Hemotorax a fluidotorax (diagnostika, liečba)

 

104. Osteotómia, artrodéza, synovektómia (charakteristika, indikácie)

 

105. Colitis ulcerosa (charakteristika, chirurgická liečba)

 

106. Urolitiáza

 

107. Zvláštnosti zlomenín a luxácií v detskom veku

 

108. Gastro-intestinálne stromálne tumory GIST (epidemiológia, klin. obraz, diagnostika a dif.

diagnostika, liečba)

 

109. Karcinóm prostaty (lokálne pokročilý, disseminovaný)

 

110. Zlomeniny krčnej chrbtice (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

111. Ikterus obštrukčný (diferenciálna diagnostika)

 

112. Poranenia šliach, princíp tenosutury, šľachová transplantácia a transpozícia

 

113. Bursitis, tendinitis, tendovaginitis, entezopatia, periférny nervový úžinový syndróm

 

114. Nodi haemorrhoidales

 

115. Karcinóm močového mechúra

 

116. Zlomeniny v oblasti diafýzy kostí predlaktia, oblasti zápästia, zápästných kostí, metakarpov a falangov ruky (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba) 5.

 

117. Struma nodosa (chirurgická liečba, komplikácie, nádory štítnej žľazy)

 

118. Pneumothorax (úrazový, neúrazový, diagnostika a liečba)

 

119. Infekčné a parainfekčné nešpecifické artritídy, borelióza, vírusové artritídy (HIV)

 

120. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov prištítnych teliesok

 

121. Rekonštrukčné a rádiologické výkony na arteriálnom systéme

 

122. Deformity chrbtice - skoliózy, kyfózy, spondylolistéza (charakteristika, diagnostika a liečba)

 

123. Hydrocephalus

 

124. Pedes plani et planovalgi (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba)

 

125. Abdomen acutum (rozdelenie, charakteristika)

 

126. Vrodené chyby ruky

 

127. Akútna a chronická osteomyelitída (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

128. Perforácia pažeráka

 

129. Nádory testis

 

130. Zlomeniny mandibuly a maxilly (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

131. Abscessus cavi Douglasi

 

132. Vrodené chyby nôh (pes equinovarus, pes excavatus, ...) (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba)

 

133. Cholecystitis acuta

 

134. Benígna prostatická hyperplázia (etiopatogenéza, symptomatológia, diagnostika, liečba)

 

135. Bolesti chrbtice nezápalovej etiológie (charakteristika, špecifiká podľa jednotlivých lokalizácií, diagnostika, liečba)

 

136. Vnútorné hernie v dutine brušnej

 

137. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mozgu

 

138. Artróza (charakteristika, najčastejšie lokalizácie, diagnostika a liečba, endoprotézy, typy ich ukotvenia)

 

139. Všeobecné zásady diagnostiky a liečby nádorov

 

140. Hirschprungova choroba

 

141. Zlomeniny, lopatky, kľúčnej kosti a proximálnej časti humeru (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

142. Biliárne peritonitídy

 

143. Aneuryzmy brušnej aorty(symptomatológia, diagnostika, liečba)

 

144. Koreňové syndrómy (cervikálne, lumbosakrálne, syndróm cauda equina) diagnostika a liečba

 

145. Hernie (rozdelenie a charakteristika), hernia umbilicalis, hernia paraumbilicalis, hernia in cicatrice, hernia linea alba

 

146. Mediastinitis (diagnostika a liečba)

 

147. Intrakraniálne krvácanie

 

148. Malígne nádory prsníka (charakteristika, diagnostika, liečba)

 

149. Luxácie na dolnej končatine (bedrový kĺb, koleno, členok, Chopartov kĺb, Lisfrancov kĺb)

 

150. Peritonitis (rozdelenie, charakteristika)

 

151. Poruchy rotácie čreva – Laddov syndróm

 

152. Zlomeniny proximálneho femuru (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

153. Hernia inguinalis et femoralis

 

154. Mekóniový ileus, mekóniová peritonitis

 

155. Akútne a chronické poškodenie kolena (klinické a zobrazovacie vyšetrenie, diagnostika a liečba)

 

156. Paralytický ileus

 

157. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov nadobličiek

 

158. Osteoporóza a osteoporotické zlomeniny (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)  

 

159. Ulcus duodeni, ulcus ventriculi

 

160. Mediastinitis (diagnostika a liečba)

 

161. Kompartmentový syndróm (končatinový a brušný)

 

162. Diferenciálna diagnostika pri krvácaní do GIT-u

 

163. Atrézia pažeráka

 

164. Aseptické kostné nekrózy (charakteristika, diagnostika, najčastejšie lokalizácie, liečba)

 

165. Divertikulóza hrubého čreva

 

166. Ductus omphaloentericus persistens, urachus persistens

 

167. Komplikácie hojenia zlomenín, predĺžené hojenie, pseudoartrózy, fractura male sanata (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba)

 

168. Ileus (rozdelenie, charakteristika)

 

169. Nádory testis

 

170. Vyšetrenie a manažment pacienta s polytraumou (princípy liečby, Damage Control, pokročilá poúrazová resuscitácia (ang. ATLS – Advanced Trauma Life Support)

 

171. Cystae et pseudocystae pancreatis

 

172. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov pľúc

 

173. Zlomeniny rebier a prsnej kosti (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

174. Pylorostenosis et pylorospasmus

 

175. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov nadobličiek

 

176. Zápalové ochorenia chrbtice autoimúnne napr. Morbus Bechterev, bakteriálne, špecifické (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

177. Diagnostika a chirurgická liečba primárnych a sekundárnych nádorov pečene

 

178. Zlomeniny diafýzy femuru a oblasti kolena (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

179. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov pažeráka

 

180. Trombophlebitis, phlebotrombosis, phlegmasia cerulea alba

 

181. Poranenia šliach na končatinách, diagnostika, rozdelenie a liečba (sutúry a typy rehabilitácie)

Exam in Surgery 5th Grade – QUESTIONS

1.  Acute appendicitis

 

2.  Intracranial bleeding, Hematoma subdural, epidural

 

3.  Pancreatic injuries

 

4. Diagnosis and surgical treatment of pancreatic tumors

 

5. Pneumothorax (traumatic, non-traumatic, diagnosis and treatment)

 

6. Luxations on the upper limb (humeroscapular, elbow, wrist and carpal bones, interphalangeal joints)

  

7. Tracheostomy, conicotomy (indication, procedure)

 

8. Thrombophlebitis, phlebothrombosis, phlegmasia cerulea alba

 

9. Spleen injuries

 

10. Portal hypertension

 

11. Hemothorax and fluidothorax (diagnosis, treatment)

 

12. Blunt chest injuries

 

13. Hernia incarcerata

 

14. Bladder carcinoma

 

15. Hemoperitoneum

 

16. Cholelithiasis

 

17. Diagnosis and surgical treatment of kidney tumors

 

18. Arthroscopy of the knee, shoulder, ankle, hip joint (indications, principles)

 

19. Ileus mechanical, strangulation, volvulus, intussusception

 

20. Open fractures (characteristics, classification, diagnosis and treatment)

 

21. Achalasia and its treatment

 

22. Prostate cancer (locally advanced, disseminated)

 

23. Fractures of the pelvis and acetabulum (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

24. Pancreatitis acute (characteristics, diagnosis, therapy)

 

25. Dupuytren's contracture (differential diagnosis), camptodactyly, post-traumatic contractures on the hand

 

26. Volkmann's ischemic contracture

 

27. Diagnosis and surgical treatment of tumors of the small intestine

 

28. Burn disease, burns – division

 

29. Subdural hematoma

 

30. Foreign bodies in GIT

 

31. Diagnosis and surgical treatment of brain tumors

 

32. Fractures of the skull and base of the skull

 

33. Diagnosis and surgical treatment of rectal cancer

 

34. Brain abscess

 

35. Characterize high-energy and low-energy trauma, the mechanism of occurrence, the effect of energy on the type of injury, the specifics of anamnesis, diagnostics, traffic accidents, clarify a comprehensive approach to the patient

 

36. Pressure ulcers (pathophysiology, distribution, prevention and treatment)

 

37. Neurogenic urinary disorders

 

38. Commotio et contusio cerebri

 

39. Diagnosis and surgical treatment of tumors of the gallbladder and bile ducts

 

40. Urolithiasis

 

41. Epidural hematoma

 

42. Breast tumors (in general, diagnosis, classification), comprehensive treatment of breast tumors

 

43. Frostbite

 

44. Kidney injuries

 

45. Ileitis terminalis – M. Crohn (complications, surgical treatment)

 

46. Bleeding from the upper GIT

 

47. Discectomy, decompression, stabilization and fusion on the spine (characteristics, indications)

 

48. The essence of anesthesia, local, lead, regional anesthesia

 

49. Diagnosis and surgical treatment of brain tumors

 

50. Injuries of the liver and bile ducts

 

51. Furunculus, carbunculus, cheillitis, phlegmon, abscess, lymphadenitis, erysipelas, erysipeloid

 

52. Vertebral fractures (basic division, compression, community)

 

53. Blunt abdominal injuries

  

54. Pelveoperitonitis

 

55. Diagnostics and surgical treatment of tumors of the mediastinum

 

56. Fractures of the thoracic spine (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

57. Blood transfusion (indications, execution, blood derivatives, complications)

 

58. Stereotaxis

 

59. Spinal cord injuries

 

60. Diagnosis and surgical treatment of stomach tumors

 

61. Kidney and urinary tract infections, urosepsis

 

62. Perinatal trauma and its importance for child development

 

63. Shock (general, septic, hypovolemic, burn)

 

64. Diagnosis and surgical treatment of kidney tumors

 

65. Polydactyly, syndactyly, peromelia, phocomelia

 

66. Postoperative infusion therapy

 

67. Omphalocele, gastroschisis

 

68. Fractures of the diaphysis of the lower leg and ankle area (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

69. Thrombosis and embolism of mesenteric vessels

 

70. Atresia of the duodenum, small and large intestine

 

71. Congenital hip dysplasia (characteristics, diagnosis, screening, treatment)

 

72. Panaricia (superficial and deep), phlegmons of the palm

 

73. Phimosis, paraphimosis, balantitis

 

74. Total, subtotal amputations, replantation and revascularization, patient and amputee transport to the replantation center, ischemia time

 

75. Malignant tumors of the thyroid gland (characteristics, diagnosis, treatment)

 

76. Testis anomalies, hypospadias and epispadias

 

77. Epicondylitis humeri radialis, ulnaris, tendovaginitis stenotisans flexor digitorum manus

 

78. Esophageal diverticula and their surgical treatment

 

79. Cardiac tamponade

 

80. Soft tissue tumors of the musculoskeletal system (diagnosis, classification, staging, treatment) 

 

81. Diagnosis and surgical treatment of colon cancer

 

82. Complications of burns, their diagnosis and treatment

 

83. Pathological changes on the chest (pectus excavatum, pectus carinatum, pectus infundibulare)

 

84. Postoperative complications of the surgical wound

 

85. Congenital defects of the biliary tract

 

86.  Primary malignant and benign bone tumors (diagnosis, classification, staging, treatment)

 

87. Pylethrombosis

 

88. Transplantation (general principles, donation, distribution), tissue transplants, organ transplants

 

89.  Fractures of the talus, calcaneus, tarsus, metatarsals and phalanges of the foot (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

90.  Prolapsus ani et recti

 

91. Diagnostics and surgical treatment of tumors of the spinal cord and spinal cord covers

 

92. Fractures (diagnosis and classification), principles of treatment (conservative and operative), osteosynthetic material, minimally invasive surgical techniques

 

93. Pancreatitis chronica (characteristics, surgical treatment)

 

94. Wound healing, pathological scar, chronic wounds (characteristics, classification, diagnosis, therapy)

 

95. Osteomalacia and Paget's disease (characteristics, diagnosis, treatment)

 

96. Anaerobic infections in surgery

 

97. Teratomas

 

98. Fractures in the diaphysis of the humerus and elbow (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

99. Hernia diaphragmatica, reflux esophagitis

 

100. Anorectal malformations

 

101. Secondary bone tumors (characteristics, diagnosis, treatment)

 

102. Postoperative complications (prevention, diagnosis, therapy, treatment)

 

103. Hemothorax and fluidothorax (diagnosis, treatment)

 

104. Osteotomy, arthrodesis, synovectomy (characteristics, indications)

 

105. Colitis ulcerosa (characteristics, surgical treatment)

 

106. Urolithiasis

 

107. Peculiarities of fractures and dislocations in childhood

 

108. Gastrointestinal stromal tumors GIST (epidemiology, clinical picture, diagnosis and differential diagnosis, treatment)

 

109. Prostate cancer (locally advanced, disseminated)

 

110. Fractures of the cervical spine (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

111. Obstructive jaundice (differential diagnosis)

 

112. Tendon injuries, principle of tenosuture, tendon transplantation and transposition

 

113. Bursitis, tendinitis, tendovaginitis, enthesopathy, peripheral nerve narrowing syndrome

 

114. Nodi haemorrhoidales

 

115. Bladder carcinoma

 

116. Fractures in the area of ​​the diaphysis of the bones of the forearm, the area of ​​the wrist, carpal bones, metacarpals and phalanges of the hand (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

117. Struma nodosa (surgical treatment, complications, thyroid tumors)

 

118. Pneumothorax (traumatic, non-traumatic, diagnosis and treatment)

 

119. Infectious and parainfectious non-specific arthritis, borreliosis, viral arthritis (HIV)

 

120. Diagnostics and surgical treatment of tumors of the parathyroid glands

 

121. Reconstructive and radiological procedures on the arterial system

 

122. Deformities of the spine - scoliosis, kyphosis, spondylolisthesis (characteristics, diagnosis and treatment)

 

123. Hydrocephalus

 

124. Pedes plani et planovalgi (characteristics, classification, diagnosis and treatment)

 

125. Abdomen acutum (distribution, characteristics)

 

126. Congenital defects of the hand

 

127. Acute and chronic osteomyelitis (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

128. Perforation of the esophagus

 

129. Tumors of the testis

 

130. Fractures of the mandible and maxilla (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

131. Abscessus cavi Douglasi

 

132. Congenital leg defects (pes equinovarus, pes excavatus, ...) (characteristics, classification, diagnosis and treatment)

 

133. Acute cholecystitis

 

134. Benign prostatic hyperplasia (etiopathogenesis, symptomatology, diagnosis, treatment)

 

135. Spinal pain of non-inflammatory etiology (characteristics, specifics according to individual locations, diagnosis, treatment)

 

136. Internal hernia in the abdominal cavity

 

137. Diagnosis and surgical treatment of brain tumors

 

138. Arthrosis (characteristics, most common locations, diagnosis and treatment, endoprostheses, types of their anchoring)

 

139. General principles of diagnostics and treatment of tumors

 

140. Hirschsprung's disease

 

141. Fractures of the scapula, clavicle and proximal part of the humerus (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

142. Biliary peritonitis

 

143. Aneurysms of the abdominal aorta (symptomatology, diagnosis, treatment)

 

144. Root syndromes (cervical, lumbosacral, cauda equina syndrome) diagnosis and treatment

 

145. Hernia (distribution and characteristics), hernia umbilicalis, hernia paraumbilicalis, hernia in cicatrice, hernia linea alba

146. Mediastinitis (diagnosis and treatment)

 

147. Intracranial hemorrhage

 

148.  Malignant breast tumors (characteristics, diagnosis, treatment)

 

149. Luxations on the lower limb (hip joint, knee, ankle, Choparts joint)

 

150. Peritonitis (distribution, characteristics)

 

151. Intestinal rotation disorders – Ladd's syndrome

 

152. Fractures of the proximal femur (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

153. Hernia inguinalis et femoralis

 

154. Meconium ileus, meconium peritonitis

 

155. Acute and chronic knee damage (clinical and imaging examination, diagnosis and treatment)

 

156. Paralytic ileus

 

157. Diagnosis and surgical treatment of adrenal tumors

 

158. Osteoporosis and osteoporotic fractures (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

159. Ulcus duodeni, ulcus ventriculi

 

160. Mediastinitis (diagnosis and treatment)

 

161. Compartment syndrome (extremity and abdomen)

 

162. Differential diagnosis of bleeding into the GIT

 

163. Esophageal atresia

 

164. Aseptic bone necrosis (characteristics, diagnosis, most common locations, treatment)

 

165.  Diverticulosis of the colon

 

166.  Ductus omphaloentericus persistens, urachus persistens

 

167. Complications of fracture healing, prolonged healing, pseudarthrosis, fractura male sanata (characteristics, classification, diagnosis and treatment)

 

168. Ileus (distribution, characteristics)

 

169. Tumors of the testis

 

170. Examination and management of a patient with polytrauma (principles of treatment, Damage Control, advanced post-traumatic resuscitation (ATLS - Advanced Trauma Life Support)

 

171. Cystae et pseudocystae pancreatis

 

172. Diagnosis and surgical treatment of lung tumors

 

173. Fractures of ribs and sternum (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

174. Pylorostenosis et pylorospasmus

 

175. Diagnosis and surgical treatment of adrenal tumors

 

176. Inflammatory diseases of the spine autoimmune e.g. Morbus Bechterev, bacterial, specific (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

 

177. Diagnosis and surgical treatment of primary and secondary liver tumors

 

178. Fractures of the femoral shaft and knee area (characteristics, classification, diagnosis, treatment)

  

179. Diagnosis and surgical treatment of esophageal tumors

 

180. Thrombophlebitis, phlebothrombosis, phlegmasia cerulea alba

 

181. Tendon injuries on the limbs, diagnosis, classification and treatment (sutures and types of rehabilitation)

3 ročník - Otázky ku skúške - Chirurgická propedeutika

Antisepsa a asepsa, dezinfekcia, sterilizácia

Príprava pacienta k operácii - všeobecne

Podstata znecitlivenia - pojem - rozdelenie - premedikácia

Miestne znecitlivenie: infiltračné, svodné, regionálne

Resuscitácia obehu

Resuscitácia dýchania

Zastavovanie krvácania

Transfúzia krvi - technika + indikácia

Komplikácie pri krvných prevodoch

Šok hypovolemický

Šok septický

Krvné deriváty a náhradné roztoky

Tracheotómia a konikotómia, indikácia, postup

Príprava k operácii diabetikov

Príprava k operácii na hrubom čreve

Intenzívna pooperačná starostlivosť o pacienta

Výživa operovaného pacienta

Pooperačná infúzna liečba

Totálna parenterálna výživa

Poruchy vodného a elektrolytového hospodárstva

Poruchy acidobázickej rovnováhy

Poruchy tráviaceho ústrojenstva

Dekubity - prevencia a liečba

Pooperačné komplikácie v oblasti operačnej rany

Hojenie operačných rán

Parotitis postoperatíva

Pooperačné komplikácie dýchacieho systému

Pooperačné komplikácie urologického charakteru

Pooperačné komplikácie kardiovaskulárneho systému

Phlebothrombosis a trombophlebitis

Pooperačné tromboembolické komplikácie

Vzduchová a tuková embólia

Chirurgický výkon, indikácie

Rozdelenie a charakteristika rán

Ošetrenia rán

Prevencia tetanu

Tetanus -

Vyšetrovacie metódy v urológii

Vyšetrovacie metódy v cievnej chirurgii

Strelné poranenie

Punkcia hrudníka

Punkcia peritoneálnej dutiny

Punkcia močového mechúra, Douglas. Priestoru

Punkcia kĺbov

Lumbálna punkcia

Antibiotiká v chirurgii

Operácie pri náhlych brušných príhodách

Najčastejšie vrodené brušné chyby v detskom veku

Úrazy v detskom veku – rozdiely, všeobecne

Transplantácie- všeobecné zásady a predpoklady

Pooperačná starostlivosť o pacienta

Vzduchová a tuková embólia

Vyšetrovanie chirurgického pacienta – chirurgický chorobopis

Príprava pacienta k operácii – všeobecne

Pooperačné komplikácie GIT

 

 

II. Blok otázok

 

Popáleniny - 1.pomoc a liečba

Popáleniny - rozdelenie a klinický priebeh

Omrzliny

Poranenia svalov a šliah

Poranenia nervov

Poranenia ciev

Poranenia kĺbov

Rozdelenie zlomenín

Dislokácia zlomenín

Liečba zlomenín konzervatívna

Liečba zlomenín chirurgická

Poranenie  hlavy a tváre

Poranenie hrudníka

Poranenie brucha

Poranenia mozgu

Zlomeniny lebečnej spodiny

Krvácanie do mozgu

Manažment pacienta s mnohočetnými poraneniami

Poranenia močových orgánov

Crush a blast syndróm

Rehabilitácia po úrazoch

Príznaky zápalových chirurgických ochorení

Lymphangoitis a lymphadenitis

Absces, phlegmona

Furunculus a carbunculus, foliculitis

Erysipelas a erysipeloid

Hydradenitis

Hnisavé ochorenie  prstov a ruky

Cheilitis

Osteomyelitis

Panaritium pulposum

Panaritium oseale

Povrchové panaríciá

Tendosynovitis a tendovaginitis (peritendinitis) a Bursitis

Anaerobné infekcie rán

Fistuly

Cysty

Benígne nádory a ich liečba

Zásady liečby malígnych nádorov

Amputácie a ich indikácie

Katetrizácia močového mechúra

Poranenie elektrickým prúdom

Chemické poranenia

Kožné plastiky

Transplantácie – všeobecné zásady a predpoklady

Nozokomiálne infekcie

Aktinomykóza

Tuberculosis

Zásady organizácie chirurgickej pomoci pri hromadných úrazoch a katastrofách

Špecifické infekcie, AIDS – ochrana a prevencia pri chirurgických ochoreniach

Chemické mixty

3 year - Exam questions - Surgical propedeutics

Antisepsis and asepsis, disinfection, sterilization

Preoperative patients preparing

The essence of anesthesia - concept - division - premedication

Local anesthesia: infiltrative,  regional

Circulatory resuscitation

Respiratory resuscitation

Hemostasis

Blood transfusion - technique + indication

Complications of blood transfusions

Hypovolemic shock

Septic shock

Blood derivatives and replacement solutions

Tracheotomy and conicotomy, indication, procedure

Preoperative preparing of a diabetic patient

Preoperative preparing  for colon surgery

Intensive postoperative patient care

Nutrition of the operated patient

Postoperative infusion therapy

Total parenteral nutrition

Disorders of water and electrolyte management

Acid-base balance disorders

Disorders of the digestive system

Pressure ulcers - prevention and treatment

Postoperative complications in the area of the surgical wound

Healing of surgical wounds

Postoperative parotitis

Postoperative complications of the respiratory system

Postoperative urological complications

Postoperative complications of the cardiovascular system

Phlebothrombosis and thrombophlebitis

Postoperative thromboembolic complications

Air and fat embolism

Surgical procedure, indications

Distribution and characteristics of wounds

Wound treatments

Prevention of tetanus

Tetanus

Diagnostic methods in urology

Diagnostic methods in vascular surgery

Gunshot wound

Chest puncture

Puncture of the peritoneal cavity

Bladder and Douglas space puncture

Joint puncture

Lumbar puncture

Antibiotics in surgery

Operations for sudden (acute) abdominal events

The most common congenital abdominal defects in childhood

Childhood injuries - differences, in general

Transplantation - general principles and prerequisites

Postoperative patient care

Air and fat embolism

Examination of a surgical patient - surgical medical record

Preparing the patient for surgery - in general

Postoperative GIT complications

 

 

II. Block of questions

 

Burns – first  aid and treatment

Burns - distribution and clinical course

Frostbite

Muscle and tendon injuries

Nerve injuries

Vascular injuries

Joint injuries

Distribution of fractures

Dislocated fractures

Conservative treatment of fractures

Surgical treatment of fractures

Head and face injury

Chest injury

Abdominal injury

Brain injuries

Fractures of the base of the skull

Bleeding in the brain

Management of the patient with multiple injuries

Injuries of urinary organs

Crush and blast syndrome

Rehabilitation after injuries

Symptoms of inflammatory surgical diseases

Lymphangitis and lymphadenitis

Abscess, phlegmona

Furunculus and carbunculus, folliculitis

Erysipelas and erysipeloid

Hidradenitis

Purulent disease of fingers and hand

Cheilitis

Osteomyelitis

Panaritium pulposum

Panaritium oseale

Surface panaritions

Tendosynovitis and tendovaginitis (peritendinitis) and Bursitis

Anaerobic wound infections

Fistulas

Cysts

Benign tumors and their treatment

Principles of treatment of malignant tumors

Amputations and their indications

Bladder catheterization

Electric shock

Chemical injuries

Skin plastic surgery

Transplantation - general principles and prerequisites

Nosocomial infections

Actinomycosis

Tuberculosis

Principles of organizing surgical aid in mass accidents and disasters

Specific infections, AIDS - protection and prevention in surgical diseases

Chemical mixtures