III. chirurgická klinika LF UK a UN MB

Špecifikácia – zameranie III chirurgickej kliniky 

je všeobecná chirurgia so špecifikáciou na gastroenterochirurgiu, vzhľadom na vybavenie kliniky / 2 laparoskopické veže, harmonický skalpel/. Jej ďalšie zameranie je na miniinvazívnu chirurgiu. III chirurgická klinika je centrom pre chirurgické  riešenie neuromuskulárnych ochorení. Vykonáva sa hrudná chirurgia so zameraním na pľúcne metastázy hlavne testikulárnych nádorov v spolupráci s onkologickou klinikou Sv. Alžbety, ale aj nádorov gastrointestinálneho traktu, miniinvazívna-torakoskopická liečba výpotkov. Medzi ďalšie špecializácie by mala byť jednodňová chirurgia.

 

Súčasné podmienky pre pedagogickú činnosť – III chirurgická kliniky. Klinika ma k dispozícii 3 operačné sály so samostatnou časťou pre medikovi. Veľkou výhodou nemocnice je kompletné počítačové prepojenie medzi jednotlivými pracoviskami. Oddelenie jednodňovej nie je zatiaľ funkčné z ekonomických dôvodov, podľa prísľubu poisťovne by mala jej činnosť začať v krátkom čase čo by aj súviselo s rozšírením pedagogického procesu v tejto problematike.

Milí študenti.

i napriek aktuálnej epidemiologickej situácií bude výučba prebiehať prezenčnou formou.