Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA

Prednosta kliniky: MUDr. Bohuslav Novák, PhD.

tel.: +421 2/3224 9710, +421 2/3224 9293
e-mail: bohuslav.novak@fmed.uniba.sk

Zástupca prednostu kliniky: MDDr. Marek Matajs, PhD.

tel.: +421 2/3224 9763, e-mail: marek.matajs@ousa.sk

Tajomník kliniky: MUDr. Juraj Lysý, PhD., MHA

tel.: +421 2/3224 9752, e-mail: juraj.lysy@ousa.sk

Sekretárka kliniky: Ivanka Balážová

tel.: +421 2/3224 9711, e-mail: ivanka.balazova@fmed.uniba.sk

                                                      ivanka.balazova@ousa.sk

O NÁS

Klinika vykonáva 85 % všetkej výučby klinických a predklinických stomatologických predmetov :

Predklinické zubné lekárstvo, Dentálne materiály a technológie, Konzervačné zubné lekárstvo, Preventívne zubné lekárstvo, Parodontológia, Pedostomatológia, Zubná protetika, Ortopedické zubné lekárstvo, Čeľustná ortopédia, Gerontostomatológia, Vedenie stomatologickej praxe, Dentoalveolárna chirurgia, Maxilofaciálna chirurgia.

Klinika má k dispozícii 40 stomatologických kresiel pre praktickú činnosť študentov, 2 fantómové praktikárne s 24 pracovnými miestami a 4 stomatologickými unitmi., lôžkové oddelenie s 18 posteľami, dve veľké a jednu malú operačnú sálu, rtg oddelenie, zubnú techniku s 18 zubnými technikmi.

Klinika disponuje posluchárňou pre 120 poslucháčov a dvoma seminárnymi miestnosťami, z ktorých každá je pre 15- 20 študentov. Má k dispozícii ústavnú knižnicu. Všetky ambulancie a seminárne miestnosti majú počítače s prístupom na internet. Všetky výučbové miestnosti sú vybavené potrebnou didaktickou technikou. 

Klinika ako výučbová báza všetkých stomatologických odborov a predmetov má široké zameranie v liečebne-diagnostickej a výskumnej práci. Poskytuje okrem základnej aj vysoko špecializovanú činnosť.ako je napr.: ošetrenie nespolupracujúcich  pacientov v premedikácii a v celkovej anestézii, implantácia dentálnych implantátov, endodontické ošetrenie mliečnych zubov, onkostomatológia, zhotovenie ekto- a endoprotéz, konzervačné a chirurgické riešenie čeľustno-ortopedických anomálií, ochorenia TMK a i.

Vo vedecko-výskumnej činnosti je zameraná na : epidemiológiu, diagnostiku, prevenciu a terapiu zubného kazu a ochorení parodontu, riešenie kostných a slizničných defektov pomocou kmeňových buniek, komplexnú dentálnu implantológiu, dentálne materiály, protetické náhrady a pod.

Dva granty riešené na klinike sa zaoberajú tvorbou učebníc a implementácii výpočtovej techniky do organizácie liečebne-preventívnej činnosti a digitálnej diagnostiky čeľustnoortopedických anomálií.

K diagnostickej, liečebnej a výskumnej činnosti má pracovisko plne k dispozícii všetky klinické laboratória Onkologického ústavu a rovnako aj bohaté prístrojové a technické vybavenie ostatných kliník tohto ústavu.

<output>

Klinika vykonáva 85 % všetkej výučby klinických a predklinických stomatologických predmetov :

Predklinické zubné lekárstvo, Dentálne materiály a technológie, Konzervačné zubné lekárstvo, Preventívne zubné lekárstvo, Parodontológia, Pedostomatológia, Zubná protetika, Ortopedické zubné lekárstvo, Čeľustná ortopédia, Gerontostomatológia, Vedenie stomatologickej praxe, Dentoalveolárna chirurgia, Maxilofaciálna chirurgia.

Klinika má k dispozícii 40 stomatologických kresiel pre praktickú činnosť študentov, 2 fantómové praktikárne s 24 pracovnými miestami a 4 stomatologickými unitmi., lôžkové oddelenie s 18 posteľami, dve veľké a jednu malú operačnú sálu, rtg oddelenie, zubnú techniku s 18 zubnými technikmi.

Klinika disponuje posluchárňou pre 120 poslucháčov a dvoma seminárnymi miestnosťami, z ktorých každá je pre 15- 20 študentov. Má k dispozícii ústavnú knižnicu. Všetky ambulancie a seminárne miestnosti majú počítače s prístupom na internet. Všetky výučbové miestnosti sú vybavené potrebnou didaktickou technikou. 

Klinika ako výučbová báza všetkých stomatologických odborov a predmetov má široké zameranie v liečebne-diagnostickej a výskumnej práci. Poskytuje okrem základnej aj vysoko špecializovanú činnosť.ako je napr.: ošetrenie nespolupracujúcich  pacientov v premedikácii a v celkovej anestézii, implantácia dentálnych implantátov, endodontické ošetrenie mliečnych zubov, onkostomatológia, zhotovenie ekto- a endoprotéz, konzervačné a chirurgické riešenie čeľustno-ortopedických anomálií, ochorenia TMK a i.

Vo vedecko-výskumnej činnosti je zameraná na : epidemiológiu, diagnostiku, prevenciu a terapiu zubného kazu a ochorení parodontu, riešenie kostných a slizničných defektov pomocou kmeňových buniek, komplexnú dentálnu implantológiu, dentálne materiály, protetické náhrady a pod.

Dva granty riešené na klinike sa zaoberajú tvorbou učebníc a implementácii výpočtovej techniky do organizácie liečebne-preventívnej činnosti a digitálnej diagnostiky čeľustnoortopedických anomálií.

K diagnostickej, liečebnej a výskumnej činnosti má pracovisko plne k dispozícii všetky klinické laboratória Onkologického ústavu a rovnako aj bohaté prístrojové a technické vybavenie ostatných kliník tohto ústavu.

</output>

<output>

Klinika vykonáva 85 % všetkej výučby klinických a predklinických stomatologických predmetov :

Predklinické zubné lekárstvo, Dentálne materiály a technológie, Konzervačné zubné lekárstvo, Preventívne zubné lekárstvo, Parodontológia, Pedostomatológia, Zubná protetika, Ortopedické zubné lekárstvo, Čeľustná ortopédia, Gerontostomatológia, Vedenie stomatologickej praxe, Dentoalveolárna chirurgia, Maxilofaciálna chirurgia.

Klinika má k dispozícii 40 stomatologických kresiel pre praktickú činnosť študentov, 2 fantómové praktikárne s 24 pracovnými miestami a 4 stomatologickými unitmi., lôžkové oddelenie s 18 posteľami, dve veľké a jednu malú operačnú sálu, rtg oddelenie, zubnú techniku s 18 zubnými technikmi.

Klinika disponuje posluchárňou pre 120 poslucháčov a dvoma seminárnymi miestnosťami, z ktorých každá je pre 15- 20 študentov. Má k dispozícii ústavnú knižnicu. Všetky ambulancie a seminárne miestnosti majú počítače s prístupom na internet. Všetky výučbové miestnosti sú vybavené potrebnou didaktickou technikou. 

Klinika ako výučbová báza všetkých stomatologických odborov a predmetov má široké zameranie v liečebne-diagnostickej a výskumnej práci. Poskytuje okrem základnej aj vysoko špecializovanú činnosť.ako je napr.: ošetrenie nespolupracujúcich  pacientov v premedikácii a v celkovej anestézii, implantácia dentálnych implantátov, endodontické ošetrenie mliečnych zubov, onkostomatológia, zhotovenie ekto- a endoprotéz, konzervačné a chirurgické riešenie čeľustno-ortopedických anomálií, ochorenia TMK a i.

Vo vedecko-výskumnej činnosti je zameraná na : epidemiológiu, diagnostiku, prevenciu a terapiu zubného kazu a ochorení parodontu, riešenie kostných a slizničných defektov pomocou kmeňových buniek, komplexnú dentálnu implantológiu, dentálne materiály, protetické náhrady a pod.

Dva granty riešené na klinike sa zaoberajú tvorbou učebníc a implementácii výpočtovej techniky do organizácie liečebne-preventívnej činnosti a digitálnej diagnostiky čeľustnoortopedických anomálií.

K diagnostickej, liečebnej a výskumnej činnosti má pracovisko plne k dispozícii všetky klinické laboratória Onkologického ústavu a rovnako aj bohaté prístrojové a technické vybavenie ostatných kliník tohto ústavu.

</output>

<output>

Klinika vykonáva 85 % všetkej výučby klinických a predklinických stomatologických predmetov :

Predklinické zubné lekárstvo, Dentálne materiály a technológie, Konzervačné zubné lekárstvo, Preventívne zubné lekárstvo, Parodontológia, Pedostomatológia, Zubná protetika, Ortopedické zubné lekárstvo, Čeľustná ortopédia, Gerontostomatológia, Vedenie stomatologickej praxe, Dentoalveolárna chirurgia, Maxilofaciálna chirurgia.

Klinika má k dispozícii 40 stomatologických kresiel pre praktickú činnosť študentov, 2 fantómové praktikárne s 24 pracovnými miestami a 4 stomatologickými unitmi., lôžkové oddelenie s 18 posteľami, dve veľké a jednu malú operačnú sálu, rtg oddelenie, zubnú techniku s 18 zubnými technikmi.

Klinika disponuje posluchárňou pre 120 poslucháčov a dvoma seminárnymi miestnosťami, z ktorých každá je pre 15- 20 študentov. Má k dispozícii ústavnú knižnicu. Všetky ambulancie a seminárne miestnosti majú počítače s prístupom na internet. Všetky výučbové miestnosti sú vybavené potrebnou didaktickou technikou. 

Klinika ako výučbová báza všetkých stomatologických odborov a predmetov má široké zameranie v liečebne-diagnostickej a výskumnej práci. Poskytuje okrem základnej aj vysoko špecializovanú činnosť.ako je napr.: ošetrenie nespolupracujúcich  pacientov v premedikácii a v celkovej anestézii, implantácia dentálnych implantátov, endodontické ošetrenie mliečnych zubov, onkostomatológia, zhotovenie ekto- a endoprotéz, konzervačné a chirurgické riešenie čeľustno-ortopedických anomálií, ochorenia TMK a i.

Vo vedecko-výskumnej činnosti je zameraná na : epidemiológiu, diagnostiku, prevenciu a terapiu zubného kazu a ochorení parodontu, riešenie kostných a slizničných defektov pomocou kmeňových buniek, komplexnú dentálnu implantológiu, dentálne materiály, protetické náhrady a pod.

Dva granty riešené na klinike sa zaoberajú tvorbou učebníc a implementácii výpočtovej techniky do organizácie liečebne-preventívnej činnosti a digitálnej diagnostiky čeľustnoortopedických anomálií.

K diagnostickej, liečebnej a výskumnej činnosti má pracovisko plne k dispozícii všetky klinické laboratória Onkologického ústavu a rovnako aj bohaté prístrojové a technické vybavenie ostatných kliník tohto ústavu.

</output>

<output>

Klinika vykonáva 85 % všetkej výučby klinických a predklinických stomatologických predmetov :

Predklinické zubné lekárstvo, Dentálne materiály a technológie, Konzervačné zubné lekárstvo, Preventívne zubné lekárstvo, Parodontológia, Pedostomatológia, Zubná protetika, Ortopedické zubné lekárstvo, Čeľustná ortopédia, Gerontostomatológia, Vedenie stomatologickej praxe, Dentoalveolárna chirurgia, Maxilofaciálna chirurgia.

Klinika má k dispozícii 40 stomatologických kresiel pre praktickú činnosť študentov, 2 fantómové praktikárne s 24 pracovnými miestami a 4 stomatologickými unitmi., lôžkové oddelenie s 18 posteľami, dve veľké a jednu malú operačnú sálu, rtg oddelenie, zubnú techniku s 18 zubnými technikmi.

Klinika disponuje posluchárňou pre 120 poslucháčov a dvoma seminárnymi miestnosťami, z ktorých každá je pre 15- 20 študentov. Má k dispozícii ústavnú knižnicu. Všetky ambulancie a seminárne miestnosti majú počítače s prístupom na internet. Všetky výučbové miestnosti sú vybavené potrebnou didaktickou technikou. 

Klinika ako výučbová báza všetkých stomatologických odborov a predmetov má široké zameranie v liečebne-diagnostickej a výskumnej práci. Poskytuje okrem základnej aj vysoko špecializovanú činnosť.ako je napr.: ošetrenie nespolupracujúcich  pacientov v premedikácii a v celkovej anestézii, implantácia dentálnych implantátov, endodontické ošetrenie mliečnych zubov, onkostomatológia, zhotovenie ekto- a endoprotéz, konzervačné a chirurgické riešenie čeľustno-ortopedických anomálií, ochorenia TMK a i.

Vo vedecko-výskumnej činnosti je zameraná na : epidemiológiu, diagnostiku, prevenciu a terapiu zubného kazu a ochorení parodontu, riešenie kostných a slizničných defektov pomocou kmeňových buniek, komplexnú dentálnu implantológiu, dentálne materiály, protetické náhrady a pod.

Dva granty riešené na klinike sa zaoberajú tvorbou učebníc a implementácii výpočtovej techniky do organizácie liečebne-preventívnej činnosti a digitálnej diagnostiky čeľustnoortopedických anomálií.

K diagnostickej, liečebnej a výskumnej činnosti má pracovisko plne k dispozícii všetky klinické laboratória Onkologického ústavu a rovnako aj bohaté prístrojové a technické vybavenie ostatných kliník tohto ústavu.

</output>

ZAMESTNANCI

 

Profesori:

prof. MUDr. Peter S t a n k o, CSc. odbor Stomatológia

 

Docenti:

doc. MUDr. Andrej T h u r z o, PhD., MPH, MHA

doc. MUDr. Peter P l a c h ý, CSc. odbor Stomatológia - úv.

 

Odborní asistenti a asistenti:

MUDr. Amir A m i r y  M a n e s h, PhD. - úv.

MDDr. Michaela A n d r i s o v á - úv.

MDDr. Jafar A s s a d

MUDr. Lea C s i c s a y o v á CSc. -úv.

MDDr. Katarína D e m e t e r o v á - úv.

MDDr. Richard D r ž í k

MDDr. Nikola D r ž í k o v á  B o r o v a n o v á (MD)

MUDr. Rastislav E d e l s t e i n, PhD. - úv.

MUDr. Izabella F e i t c h e r o v á, CSc. -úv.

MUDr. Taras F e l t s a n, PhD. - úv.

MUDr. Darina G a b á n i o v á, PhD.

MDDr. Agnieszka Anna G u l i ń s k a - úv.

MDDr. Silvia H a n á k o v á

MDDr. Veronika H a s i č k o v á

MDDr. Petra H a v r a n k o v á - úv. (MD)

MUDr. Dušan H o l l ý, PhD., MPH - úv.

MDDr. Eva H r m o v á - úv.

MDDr. Patrik J u h á s - úv.

MDDr. Kristína H r d l i č k o v á (RD)

<output>Kristína H r d l i č k o v á</output>

MUDr. Angelika K a č e r i a k o v á - úv.

MDDr. Nora K e l e c s é n y i o v á (MD)

<output>

MUDr. Amir A m i r y m a n e s h, PhD. - úv.

MUDr. Lea C s i c s a y o v á CSc.

MUDr. Rastislav E d e l s t e i n - úv.

MUDr. Izabella F e i t s ch e r o v á, CSc.

MDDr. Kristína H r d l i č k o v á - úv.

MUDr. Taras F e l t s a n, PhD. - úv.

MUDr. Darina G a b á n i o v á, PhD.

MUDr. Kristína H a l m o v á

MUDr. Tatiana H o l í k o v á

MUDr. Dušan H o l l ý, PhD., MPH - úv.

MUDr. Zita K e s t l e r o v á, PhD.- úv.

MDDr. Evangelos K i l i p i r i s

MUDr. Daniel K o v á č, PhD., MPH

MUDr. Ján K o v á č, PhD., MPH

MUDr. Juraj L y s ý, PhD.

MDDr. Ľubomír M a l í č e k

MDDr. Marek M a t a j s

MDDr. Šamseh M e r d a a

MUDr. Bohuslav N o v á k, PhD.

MUDr. Andrea N o v á k o v á, PhD. 

MUDr. Gabriela P a v l e o v á, MPH - (RD)

MUDr. Ivan P a v l o v - úv.

MUDr. Roman P e c h á ň

MDDr. Soňa P i n t é š o v á - úv.

MDDr. Branislava P í r k o v á - (RD)

MUDr. Dušan P o r u b a n , CSc. 

MUDr. Halyna P r u t s

MUDr. Viola S l a b e j o v á

MDDr. Katarína S o b o l í k o v á - úv.

MUDr. Tatiana S o k o l o v á, CSc.

MUDr. MDDr. Adam S t e b e l- úv.

MUDr. Blanka S u ch a n c o v á, PhD. - úv.

MUDr. Daniela Š u t e k o v á, CSc.

MUDr. František T h a l m e i n e r- úv.

MUDr. Andrej T h u r z o, PhD., MPH, MHA

MUDr. Anna T o m a n d l o v á, CSc.

</output>

MUDr. Zita K e s t l e r o v á, PhD.- úv.

MDDr. Anna K o r p á š o v á - úv.

MUDr. Mgr. Ján K o v á č, PhD., MPH - úv.

MDDr. Markijan K o v a l y k

MDDr. Peter K ú t n y

MDDr. Nikos L e p t o s

MDDr. Michaela L i f k o v á

MUDr. Juraj L y s ý, PhD., MPH

MDDr. Miroslav M a r č e k - úv.

MDDr. Marek M a t a j s, PhD.

MUDr. Merita M a z r e k u - úv.

Alona N i e l s e n

MDDr. Šamseh M e r d a a - úv. (RD)

MUDr. Bohuslav N o v á k, PhD.

MUDr. Andrea N o v á k o v á, PhD.

MUDr. Daniela N o v o t ň á k o v á, PhD., MPH - úv.

MUDr. Gabriela P a v l e o v á, PhD., MPH

MUDr. Roman P e c h á ň

MDDr. Bích P h a m  N g o c

MDDr. Soňa P i n t e š o v á - úv.

MDDr. Martin P o d m a n i c k ý

MDDr. Lívia P o l l á k o v á - úv.

doktor medicíny Halyna P r u t s

MDDr. Zuzana R o v ň a n i k o v á (RD)

MDDr. Ľubomír R o ž i č

MDDr. Alessandro Emanuele S a n g a l l i

MDDr. Sofia S a r i d o u

MDDr. Gabriela Maria S a w i c k a - úv.

MDDr. Martina S i r o t k o v á - úv.

MUDr. MDDr. Adam S t e b e l, Dr. med. dent. PhD. MHA - úv.

MDDr. Samuel Š a b í k

MDDr. Alexandros T z i g e r i s

MUDr. Ľudmila V e r e š o v á - úv.

MDDr. Michal Z á h o r á k - úv.

 

 

Ostatní zamestnanci:

Ivanka B a l á ž o v á

Bc. Lea C s i c s a y o v á

Bc. Mária Č i l i a k o v á

Zdenka Č e r v e ň o v á

Terézia Ch u d á - úv.

Adéla K o v á c s o v á

Klaudia P á k o z d y o v á

Eva R a j n i c o v á

Tomáš S y c h r a, DiS.

Mgr. Renáta T ú r y o v á

Monika Z e m a n

PARTNERI

AudaxCeph

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je vďačná AudaxCeph za ich priazeň a podporu v procese výučby pregraduálneho štúdia zubného lekárstva a špecializačného štúdia čeľustnej ortopédie, vo forme prístupu k vzdelávacej verzii kefalometrického softvéru AudaxCeph. Počas pregraduálneho štúdia je softvér využívaný na priamu výuku, tvorbu podkladov pre výuku a realizáciu záverečných - diplomových prác. Vďaka AudaxCeph naši postgraduálni študenti profitujú z možností, ktoré poskytuje umelá inteligencia (AI) v ortodoncii. 

AudaxCeph je založený na 15-ročnom výskume a skúsenostiach. Bohaté možnosti a široká škála funkcií im umožňuje vykonávať rýchlu a presnú diagnostiku, plánovať liečbu a simulovať  jej výsledok. Použitie umelej inteligencie na vyhľadanie kefalometrických bodov šetrí čas lekára.

AudaxCeph umožňuje prehľadnú organizáciu dokumentov súvisiacich s liečbou a prezentáciu pokroku pacientom v liečbe. Ak sa chcete dozvedieť viac o AudaxCeph, navštívte stránku www.audaxceph.com.