Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA

Prednosta kliniky: doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD.

tel.: +421 2/3224 9710, e-mail: dusan.hirjak@fmed.uniba.sk

                                                       dusan.hirjak@ousa.sk

Zástupca prednostu kliniky: 

tel.:                               e-mail: 

Tajomník kliniky: 

tel.:                               e-mail: 

Sekretárka kliniky: Ivanka Balážová

tel.: +421 2/3224 9711, e-mail: ivanka.balazova@fmed.uniba.sk

                                                      ivanka.balazova@ousa.sk

O NÁS

Klinika vykonáva 85 % všetkej výučby klinických a predklinických stomatologických predmetov :

Predklinické zubné lekárstvo, Dentálne materiály a technológie, Konzervačné zubné lekárstvo, Preventívne zubné lekárstvo, Parodontológia, Pedostomatológia, Zubná protetika, Ortopedické zubné lekárstvo, Čeľustná ortopédia, Gerontostomatológia, Vedenie stomatologickej praxe, Dentoalveolárna chirurgia, Maxilofaciálna chirurgia.

Klinika má k dispozícii 40 stomatologických kresiel pre praktickú činnosť študentov, 2 fantómové praktikárne s 24 pracovnými miestami a 4 stomatologickými unitmi., lôžkové oddelenie s 18 posteľami, dve veľké a jednu malú operačnú sálu, rtg oddelenie, zubnú techniku s 18 zubnými technikmi.

Klinika disponuje posluchárňou pre 120 poslucháčov a dvoma seminárnymi miestnosťami, z ktorých každá je pre 15- 20 študentov. Má k dispozícii ústavnú knižnicu. Všetky ambulancie a seminárne miestnosti majú počítače s prístupom na internet. Všetky výučbové miestnosti sú vybavené potrebnou didaktickou technikou. 

Klinika ako výučbová báza všetkých stomatologických odborov a predmetov má široké zameranie v liečebne-diagnostickej a výskumnej práci. Poskytuje okrem základnej aj vysoko špecializovanú činnosť.ako je napr.: ošetrenie nespolupracujúcich  pacientov v premedikácii a v celkovej anestézii, implantácia dentálnych implantátov, endodontické ošetrenie mliečnych zubov, onkostomatológia, zhotovenie ekto- a endoprotéz, konzervačné a chirurgické riešenie čeľustno-ortopedických anomálií, ochorenia TMK a i.

Vo vedecko-výskumnej činnosti je zameraná na : epidemiológiu, diagnostiku, prevenciu a terapiu zubného kazu a ochorení parodontu, riešenie kostných a slizničných defektov pomocou kmeňových buniek, komplexnú dentálnu implantológiu, dentálne materiály, protetické náhrady a pod.

Dva granty riešené na klinike sa zaoberajú tvorbou učebníc a implementácii výpočtovej techniky do organizácie liečebne-preventívnej činnosti a digitálnej diagnostiky čeľustnoortopedických anomálií.

K diagnostickej, liečebnej a výskumnej činnosti má pracovisko plne k dispozícii všetky klinické laboratória Onkologického ústavu a rovnako aj bohaté prístrojové a technické vybavenie ostatných kliník tohto ústavu.

<output>

Klinika vykonáva 85 % všetkej výučby klinických a predklinických stomatologických predmetov :

Predklinické zubné lekárstvo, Dentálne materiály a technológie, Konzervačné zubné lekárstvo, Preventívne zubné lekárstvo, Parodontológia, Pedostomatológia, Zubná protetika, Ortopedické zubné lekárstvo, Čeľustná ortopédia, Gerontostomatológia, Vedenie stomatologickej praxe, Dentoalveolárna chirurgia, Maxilofaciálna chirurgia.

Klinika má k dispozícii 40 stomatologických kresiel pre praktickú činnosť študentov, 2 fantómové praktikárne s 24 pracovnými miestami a 4 stomatologickými unitmi., lôžkové oddelenie s 18 posteľami, dve veľké a jednu malú operačnú sálu, rtg oddelenie, zubnú techniku s 18 zubnými technikmi.

Klinika disponuje posluchárňou pre 120 poslucháčov a dvoma seminárnymi miestnosťami, z ktorých každá je pre 15- 20 študentov. Má k dispozícii ústavnú knižnicu. Všetky ambulancie a seminárne miestnosti majú počítače s prístupom na internet. Všetky výučbové miestnosti sú vybavené potrebnou didaktickou technikou. 

Klinika ako výučbová báza všetkých stomatologických odborov a predmetov má široké zameranie v liečebne-diagnostickej a výskumnej práci. Poskytuje okrem základnej aj vysoko špecializovanú činnosť.ako je napr.: ošetrenie nespolupracujúcich  pacientov v premedikácii a v celkovej anestézii, implantácia dentálnych implantátov, endodontické ošetrenie mliečnych zubov, onkostomatológia, zhotovenie ekto- a endoprotéz, konzervačné a chirurgické riešenie čeľustno-ortopedických anomálií, ochorenia TMK a i.

Vo vedecko-výskumnej činnosti je zameraná na : epidemiológiu, diagnostiku, prevenciu a terapiu zubného kazu a ochorení parodontu, riešenie kostných a slizničných defektov pomocou kmeňových buniek, komplexnú dentálnu implantológiu, dentálne materiály, protetické náhrady a pod.

Dva granty riešené na klinike sa zaoberajú tvorbou učebníc a implementácii výpočtovej techniky do organizácie liečebne-preventívnej činnosti a digitálnej diagnostiky čeľustnoortopedických anomálií.

K diagnostickej, liečebnej a výskumnej činnosti má pracovisko plne k dispozícii všetky klinické laboratória Onkologického ústavu a rovnako aj bohaté prístrojové a technické vybavenie ostatných kliník tohto ústavu.

</output>

<output>

Klinika vykonáva 85 % všetkej výučby klinických a predklinických stomatologických predmetov :

Predklinické zubné lekárstvo, Dentálne materiály a technológie, Konzervačné zubné lekárstvo, Preventívne zubné lekárstvo, Parodontológia, Pedostomatológia, Zubná protetika, Ortopedické zubné lekárstvo, Čeľustná ortopédia, Gerontostomatológia, Vedenie stomatologickej praxe, Dentoalveolárna chirurgia, Maxilofaciálna chirurgia.

Klinika má k dispozícii 40 stomatologických kresiel pre praktickú činnosť študentov, 2 fantómové praktikárne s 24 pracovnými miestami a 4 stomatologickými unitmi., lôžkové oddelenie s 18 posteľami, dve veľké a jednu malú operačnú sálu, rtg oddelenie, zubnú techniku s 18 zubnými technikmi.

Klinika disponuje posluchárňou pre 120 poslucháčov a dvoma seminárnymi miestnosťami, z ktorých každá je pre 15- 20 študentov. Má k dispozícii ústavnú knižnicu. Všetky ambulancie a seminárne miestnosti majú počítače s prístupom na internet. Všetky výučbové miestnosti sú vybavené potrebnou didaktickou technikou. 

Klinika ako výučbová báza všetkých stomatologických odborov a predmetov má široké zameranie v liečebne-diagnostickej a výskumnej práci. Poskytuje okrem základnej aj vysoko špecializovanú činnosť.ako je napr.: ošetrenie nespolupracujúcich  pacientov v premedikácii a v celkovej anestézii, implantácia dentálnych implantátov, endodontické ošetrenie mliečnych zubov, onkostomatológia, zhotovenie ekto- a endoprotéz, konzervačné a chirurgické riešenie čeľustno-ortopedických anomálií, ochorenia TMK a i.

Vo vedecko-výskumnej činnosti je zameraná na : epidemiológiu, diagnostiku, prevenciu a terapiu zubného kazu a ochorení parodontu, riešenie kostných a slizničných defektov pomocou kmeňových buniek, komplexnú dentálnu implantológiu, dentálne materiály, protetické náhrady a pod.

Dva granty riešené na klinike sa zaoberajú tvorbou učebníc a implementácii výpočtovej techniky do organizácie liečebne-preventívnej činnosti a digitálnej diagnostiky čeľustnoortopedických anomálií.

K diagnostickej, liečebnej a výskumnej činnosti má pracovisko plne k dispozícii všetky klinické laboratória Onkologického ústavu a rovnako aj bohaté prístrojové a technické vybavenie ostatných kliník tohto ústavu.

</output>

<output>

Klinika vykonáva 85 % všetkej výučby klinických a predklinických stomatologických predmetov :

Predklinické zubné lekárstvo, Dentálne materiály a technológie, Konzervačné zubné lekárstvo, Preventívne zubné lekárstvo, Parodontológia, Pedostomatológia, Zubná protetika, Ortopedické zubné lekárstvo, Čeľustná ortopédia, Gerontostomatológia, Vedenie stomatologickej praxe, Dentoalveolárna chirurgia, Maxilofaciálna chirurgia.

Klinika má k dispozícii 40 stomatologických kresiel pre praktickú činnosť študentov, 2 fantómové praktikárne s 24 pracovnými miestami a 4 stomatologickými unitmi., lôžkové oddelenie s 18 posteľami, dve veľké a jednu malú operačnú sálu, rtg oddelenie, zubnú techniku s 18 zubnými technikmi.

Klinika disponuje posluchárňou pre 120 poslucháčov a dvoma seminárnymi miestnosťami, z ktorých každá je pre 15- 20 študentov. Má k dispozícii ústavnú knižnicu. Všetky ambulancie a seminárne miestnosti majú počítače s prístupom na internet. Všetky výučbové miestnosti sú vybavené potrebnou didaktickou technikou. 

Klinika ako výučbová báza všetkých stomatologických odborov a predmetov má široké zameranie v liečebne-diagnostickej a výskumnej práci. Poskytuje okrem základnej aj vysoko špecializovanú činnosť.ako je napr.: ošetrenie nespolupracujúcich  pacientov v premedikácii a v celkovej anestézii, implantácia dentálnych implantátov, endodontické ošetrenie mliečnych zubov, onkostomatológia, zhotovenie ekto- a endoprotéz, konzervačné a chirurgické riešenie čeľustno-ortopedických anomálií, ochorenia TMK a i.

Vo vedecko-výskumnej činnosti je zameraná na : epidemiológiu, diagnostiku, prevenciu a terapiu zubného kazu a ochorení parodontu, riešenie kostných a slizničných defektov pomocou kmeňových buniek, komplexnú dentálnu implantológiu, dentálne materiály, protetické náhrady a pod.

Dva granty riešené na klinike sa zaoberajú tvorbou učebníc a implementácii výpočtovej techniky do organizácie liečebne-preventívnej činnosti a digitálnej diagnostiky čeľustnoortopedických anomálií.

K diagnostickej, liečebnej a výskumnej činnosti má pracovisko plne k dispozícii všetky klinické laboratória Onkologického ústavu a rovnako aj bohaté prístrojové a technické vybavenie ostatných kliník tohto ústavu.

</output>

<output>

Klinika vykonáva 85 % všetkej výučby klinických a predklinických stomatologických predmetov :

Predklinické zubné lekárstvo, Dentálne materiály a technológie, Konzervačné zubné lekárstvo, Preventívne zubné lekárstvo, Parodontológia, Pedostomatológia, Zubná protetika, Ortopedické zubné lekárstvo, Čeľustná ortopédia, Gerontostomatológia, Vedenie stomatologickej praxe, Dentoalveolárna chirurgia, Maxilofaciálna chirurgia.

Klinika má k dispozícii 40 stomatologických kresiel pre praktickú činnosť študentov, 2 fantómové praktikárne s 24 pracovnými miestami a 4 stomatologickými unitmi., lôžkové oddelenie s 18 posteľami, dve veľké a jednu malú operačnú sálu, rtg oddelenie, zubnú techniku s 18 zubnými technikmi.

Klinika disponuje posluchárňou pre 120 poslucháčov a dvoma seminárnymi miestnosťami, z ktorých každá je pre 15- 20 študentov. Má k dispozícii ústavnú knižnicu. Všetky ambulancie a seminárne miestnosti majú počítače s prístupom na internet. Všetky výučbové miestnosti sú vybavené potrebnou didaktickou technikou. 

Klinika ako výučbová báza všetkých stomatologických odborov a predmetov má široké zameranie v liečebne-diagnostickej a výskumnej práci. Poskytuje okrem základnej aj vysoko špecializovanú činnosť.ako je napr.: ošetrenie nespolupracujúcich  pacientov v premedikácii a v celkovej anestézii, implantácia dentálnych implantátov, endodontické ošetrenie mliečnych zubov, onkostomatológia, zhotovenie ekto- a endoprotéz, konzervačné a chirurgické riešenie čeľustno-ortopedických anomálií, ochorenia TMK a i.

Vo vedecko-výskumnej činnosti je zameraná na : epidemiológiu, diagnostiku, prevenciu a terapiu zubného kazu a ochorení parodontu, riešenie kostných a slizničných defektov pomocou kmeňových buniek, komplexnú dentálnu implantológiu, dentálne materiály, protetické náhrady a pod.

Dva granty riešené na klinike sa zaoberajú tvorbou učebníc a implementácii výpočtovej techniky do organizácie liečebne-preventívnej činnosti a digitálnej diagnostiky čeľustnoortopedických anomálií.

K diagnostickej, liečebnej a výskumnej činnosti má pracovisko plne k dispozícii všetky klinické laboratória Onkologického ústavu a rovnako aj bohaté prístrojové a technické vybavenie ostatných kliník tohto ústavu.

</output>

ZAMESTNANCI

Bc. Lea Csicsayová

Klinika stomatológie a maxilof. chirurg., Oddelenie predklinickej stomatológie
zubný technik, zubný laborant

MUDr. Rastislav Edelstein, PhD.

Klinika stomatológie a maxilof. chirurg.,
odborný asistent

MDDr. Silvia Hanáková

Klinika stomatológie a maxilof. chirurg.,
asistent

MDDr. Delara Jafarnezhad

Klinika stomatológie a maxilof. chirurg.,
asistent

MUDr. Klára Kocsisová

Klinika stomatológie a maxilof. chirurg.,
asistent

Emad Kosarieh

Klinika stomatológie a maxilof. chirurg.,
asistent

MUDr. Ľudmila Kučeráková

Klinika stomatológie a maxilof. chirurg.,
asistent

MDDr. Marek Matajs, PhD.

Klinika stomatológie a maxilof. chirurg.,
odborný asistent

doktor medicíny Halyna Pruts

Klinika stomatológie a maxilof. chirurg.,
odborný asistent

MUDr. Peter Rendek

Klinika stomatológie a maxilof. chirurg.,
asistent

MDDr. Adam Stebel, PhD.

Klinika stomatológie a maxilof. chirurg.,
odborný asistent

Aleksandar Uhrin

Klinika stomatológie a maxilof. chirurg.,
asistent

PARTNERI

AudaxCeph

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je vďačná AudaxCeph za ich priazeň a podporu v procese výučby pregraduálneho štúdia zubného lekárstva a špecializačného štúdia čeľustnej ortopédie, vo forme prístupu k vzdelávacej verzii kefalometrického softvéru AudaxCeph. Počas pregraduálneho štúdia je softvér využívaný na priamu výuku, tvorbu podkladov pre výuku a realizáciu záverečných - diplomových prác. Vďaka AudaxCeph naši postgraduálni študenti profitujú z možností, ktoré poskytuje umelá inteligencia (AI) v ortodoncii. 

AudaxCeph je založený na 15-ročnom výskume a skúsenostiach. Bohaté možnosti a široká škála funkcií im umožňuje vykonávať rýchlu a presnú diagnostiku, plánovať liečbu a simulovať  jej výsledok. Použitie umelej inteligencie na vyhľadanie kefalometrických bodov šetrí čas lekára.

AudaxCeph umožňuje prehľadnú organizáciu dokumentov súvisiacich s liečbou a prezentáciu pokroku pacientom v liečbe. Ak sa chcete dozvedieť viac o AudaxCeph, navštívte stránku www.audaxceph.com.