V. interná klinika LF UK a UNB

 

"Omnium artium medicina nobilissima est."

"Medicína je nepochybne najšľachetnejšie zo všetkých umení"

Hippokrates

 

"Dobrý lekár lieči chorobu;
výborný lekár lieči pacienta, ktorý má chorobu."

"The good physician treats the disease;
the great physician treats the patient who has the disease
"

Sir William Osler

Vstúpte na webovú stránku kliniky

 

Nájdete tu podrobné informácie pre študentov, lekárov a všetkých náštevníkov: 

  • o klinike a jej zamestnacoch
  • o pregraduálnej výučbe pre medikov LFUK
  • o postgraduálnom a špecializačnom štúdiu
  • štúdijné materiály pre medikov a lekárov