I. neurologická klinika LF UK a UNB

Informácie o pracovisku

História a súčasnosť: I. neurologická klinika LFUK a UNB je najstaršou neurologickou klinikou na Slovensku. Hneď po založení Univerzity Komenského v roku 1919 vtedy ešte Neuropsychiatrická klinika bola jednou z 9 kliník, ktoré položili základy novej lekárskej fakulty. Jej prvým prednostom bol profesor Zdeněk Mysliveček. V roku 1950 sa neuropsychiatria rozdelila na dva odbory a prvým prednostom samostatnej neurologickej kliniky sa stal profesor Jozef Černáček, ktorý bol autorom vynikajúcej a nadčasovej učebnice Neurologická propedeutika. Na I. neurologickej klinike boli položené základy slovenskej neurológie a odtiaľto vyšli aj najvýznamnejší neurológovia Slovenska. V súčasnosti po významných rekonštrukčných prácach I. neurologická klinika poskytuje najvyššie a najkvalitnejšie služby v odbore neurológia. Klinika sa radí medzi najvýznamnejšie vedecké pracoviská Univerzity Komenského Bratislava a získala štatút Centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody v rámci operačného programu EÚ. Poskytuje pregraduálnu a postgraduálnu výučbu vrátane III. stupňa vysokoškolského štúdia v slovenskom a anglickom jazyku. Pre študentov sú k dispozícii 4 stážové/prednáškové miestnosti s audiovizálnou technikou a s možnosťou on-line prezerania aktuálnych CT/MR snímkov, ako i zariadenie pre telekonferencie. Študenti majú k dispozícii 2 samostatné miestnosti pre vyšetrenie pacientov.

Ústavná starostlivosť: Celkový počet lôžok je 64, z toho: Jednotka intenzívnej starostlivosti 9 lôžok, Spánkové centrum 4 lôžka. V ústavnej starostlivosti sa klinika zaoberá diagnostikou a liečbou najmä ochorení cerebrovaskulárnych, demyelinizačných, záchvatových, neuromuskulárnych, degeneratívnych, vertebrogénnych, spánkových, nádorových, a poruchami periférneho nervového systému.

 

 

Fotografie kliniky

Pre študentov
Pre lekárov
Pre pacientov
Pre návštevy
Angiograf pre endovaskulárnu trombektómiu
Jednotka intenzívnej starostlivosti
Jedáleň pre pacientov
Izba pre pacientov

 

 

 

Zoznam zamestnancov

Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

Prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD.

Prof. MUDr. Marek Sýkora, PhD.

Doc. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.

Doc. MUDr. Pavel Šiarnik, PhD.

Doc. MUDr. Jaroslav Pancák, PhD.

Doc. MUDr. Katarína Klobučníková, PhD.

MUDr. Marián Kondáš, PhD.

MUDr. Zoltán Goldenberg, PhD.

MUDr. Jozef Szabó, PhD.

MUDr. Patrik Karapin

Alexandra Görcsová

Karin Garžíková

Mária Marejková

Mária Kaššáková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikačná činnosť

1. Kollár B, Blaho A, Valovičová K, Poddaný M, Valkovič P, Straka I, Turčáni P, Šiarnik P (2022) Impairment of endothelial function in Parkinson's disease. BMC research notes 15 (1):284. doi:10.1186/s13104-022-06176-z

 

2. Karapin P, Šiarnik P, Suchá B, Jurík M, Tedla M, Poddaný M, Klobučníková K, Šutovský S, Turčáni P, Kollár B (2022) Cognition in Patients with Sleep-Disordered Breathing: Can Obstructive and Central Apneic Pauses Play a Different Role in Cognitive Impairment? Life (Basel, Switzerland) 12 (8). doi:10.3390/life12081180

 

3. Šiarnik P, Jurík M, Valovičová K, Klobučníková K, Kollár B, Poddaný M, Rovňák M, Turčáni P, Sýkora M (2022) Adherence to positive airway pressure therapy initiated in the early subacute phase of ischemic stroke: a PRESS study follow-up. Sleep & breathing:1-8. doi:10.1007/s11325-022-02722-y

 

4. Klobučníková K, Kollár B, Jurík M, Valovičová K, Hardoňová M, Poddaný M, Tedla M, Riant M, Klail P, Turčáni P, Šiarnik P (2023) No Difference in Sleep Desaturations Severity between Patients with Wake-Up and Non-Wake-Up Stroke: A PRESS Study Results. Life (Basel, Switzerland) 13 (2). doi:10.3390/life13020517

 

5. Hlucháňová A, Kollár B, Klobučníková K, Hardoňová M, Poddaný M, Žitňanová I, Dvořáková M, Koňariková K, Tedla M, Urik M, Klail P, Škopek P, Turčáni P, Šiarnik P (2023) Lipoprotein Subfractions Associated with Endothelial Function in Previously Healthy Subjects with Newly Diagnosed Sleep Apnea-A Pilot Study. Life (Basel, Switzerland) 13 (2). doi:10.3390/life13020441

Kontakty na zamestnancov

Alexandra Görcsová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, I. neurologická klinika
odborný zamestnanec

MUDr. Patrik Karapin, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, I. neurologická klinika
odborný asistent

doc. MUDr. Katarína Klobučníková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, I. neurologická klinika
odborný asistent
[1] 2