II. neurologická klinika LF UK a UNB

O klinike

II. neurologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave patrí medzi najvýznamnejšie neurologické pracoviská na Slovensku.

Diagnostická a liečebno-preventívna činnosť

V rámci zdravotnej starostlivosti pracovisko zabezpečuje kompletné spektrum odboru neurológie. Poskytuje jednak základnú a špecializovanú neurologickú starostlivosť v rámci svojho spádového územia, jednak špecializované a konziliárne nadstavbové služby pre neurologické pracoviská z celého Slovenska. Preferenčne sa snaží zameriavať na

  • Parkinsonovu chorobu, Alzheimerovu demenciu a ostatné neurodegeneratívne a extrapyramídové ochorenia,
  • sclerosis multiplex a iné imunitne podmienené poruchy centrálneho aj periférneho nervového systému,
  • epilepsiu a ostatné záchvatové ochorenia,
  • neuroonkologickú problematiku.

V rámci interdiciplinárneho riešenia uvedených ochorení sa radí II. neurologická klinika medzi vysoko špecializované centrá -  zabezpečujúce najmodernejšie metódy diagnostiky a liečby.

 

Pedagogická a vedecko-výskumná činnosť


Klinika zabezpečuje kompletnú výučbu v predmete neurológia v slovenskom aj anglickom jazyku v rámci pregraduálnej výchovy  poslucháčov všeobecného lekárstva a kontinuálne sa venuje výchove doktorandov v dennej aj externej forme vysokoškolského štúdia tretieho stupňa.

Diplomanti, doktorandi aj vedeckí pracovníci dosahujú výborné domáce aj zahraničné úspechy. Klinika je úspešne zapojená do viacerých grantov, ako aj medzinárodných projektov a štúdií.

História

Zamestnanci, kontakty, publikačná činnosť

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
profesor
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Karin Gmitterová, PhD.

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
docent
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Zuzana Košutzká, PhD.

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
docent
Publikačná činnosť

MUDr. Alice Kušnírová, PhD.

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
odborný asistent
Publikačná činnosť

MUDr. Iveta Lisá, CSc.

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
odborný asistent
Telefón
02/595 42 501
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Michal Minár, PhD.

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
docent
Poznámka
___________________

P O U Ž Í V A N Ý E - M A I L:
mmminargmail.com
___________________
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Pochylá

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
dokumentarista

MUDr. Darina Slezáková, PhD.

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
odborný asistent
Publikačná činnosť

MUDr. Igor Straka, PhD.

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
odborný asistent
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Gabriela Timárová, PhD., MPH

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
docent
Publikačná činnosť

MUDr. Louise Mária Adamová

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
Doktorand (4.dNE, denný)

MUDr. Zuzana André

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
Doktorand (3.dNE, denný)

MUDr. Oľga Duraníková

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
Doktorand (5.dNE, denný)

PhDr. Martin Gábor

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
Doktorand (3.dLN, denný)

MUDr. Barbora Gaštanová

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
Doktorand (1.dNE, denný)

Mgr. Lenka Hapáková

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
Doktorand (4.dLN, denný)

MUDr. Simona Holkovičová

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
Doktorand (1.dNE, denný)

MUDr. Simona Horváthová

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
Doktorand (3.dNE, denný)

MUDr. Šimon Janovič

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
Doktorand (2.dNE, denný)

MUDr. Peter Marček

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
Doktorand (4.dNE, denný)
Publikačná činnosť

MUDr. Jaroslav Meluš

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
Doktorand (4.dNE, denný)

MUDr. Pavol Kadlic

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
asistent
Publikačná činnosť

MUDr. Martin Karlík, PhD.

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
odborný asistent
Publikačná činnosť

Mgr. Viktor Oliva, PhD.

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
VV zamestn. v biol. odboroch
Publikačná činnosť

MUDr. Marián Šaling, CSc.

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
VV zamestn. v biol. odboroch
Publikačná činnosť

Ing. Pavol Martiš

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
Doktorand (4.dLN, denný)

Vedecká činnosť

Riešené grantové úlohy:

Novartis: Wim Hofova metóda ako súčasť komplementárnej liečby sclerosis multiplex

PROMEGA 09/202

Roche: Vplyv pohybovo-nutričnej intervencie na črevnú mikrobiotu, funkčnú metabolomiku a klinické biomarkery  u pacientov s ochorením sclerosis multiplex

VEGA 1/0527/22 - Bradykinéza v diferenciálnej diagnostike neurologických ochorení

VEGA 1/0545/22 – Vplyv dopamínergickej liečby na impulzívne správanie pacientov s Parkinsonovou chorobou 

VEGA 1/0618/21 – Analýza subtypov neurofilamentových proteínov a vybraných biomarkerov a jej prínos do diferenciálnej diagnostiky vybraných neurodegeneratívnych ochorení 

 

Doktorandi:

denní:

Ing. Pavol Martiš

Mgr. Lenka Hapáková

Mgr. Michaela Konečná

MUDr. Jaroslav Meluš

MUDr. Louise Mária Adamová

MUDr. Oľga Duraníková

MUDr. Peter Marček

MUDr. Šimon Janovič

MUDr. Simona Horváthová

MUDr. Zuzana André

externí:

MUDr. Jana Surgošová

MUDr. Mojmír Lašák

MUDr. Bettina Renczésová

MUDr. Ján Necpál

MUDr. Pavol Kadlic

MUDr. Peter Matejička

PhDr. Martin Gábor

 

 

Diplomanti:

Anmoldeep Bhular

Anna Mara Margaret Massoudy Touiserkan

Clara Susanna Lauritzen

Ema Zeleňáková

Erik Filkasz 

Eva Lichá 

Jana Matejíková 

Katarína Mede

Katarína Pantoková

Keihan Zoughalchi

Martina Mikušiaková 

Matúš Pieš

Michaela Huráková

Michal Hovanjec

Mobin Akbar

Pinelopi Mylona

Tatiana Otiepková