Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB

Úvod

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LFUK a UNB je vysokošpecializované pracovisko zamerané na liečenie popálenín, poranení a defektov kože a mäkkých tkanív rôzneho pôvodu – vrodených, akútnych aj chronických.  Okrem chirurgickej liečby popálenín, chronických rán a dekubitov na klinike vykonávame aj rekonštrukčné operácie jaziev po popáleninách, úrazoch, rozsiahlych stratách kože a mäkkých tkanív. Klinika disponuje vlastnou jednotkou intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti a pri klinike funguje aj Centrálna tkanivová banka.

Liečebno - preventívna činnosť

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, ktorá sa nachádza v Nemocnici Ružinov, poskytuje od roku 1986 vysokošpecializovanú starostlivosť dospelým aj detským pacientov.

Chirurgická starostlivosť sa poskytuje v OPERAČNOM TRAKTE, ktorý je priamo súčasťou kliniky. Vykonávajú sa tu operácie v celkovej, spinálnej, alebo lokálnej anestéze. Rovnako sa tu nachádzajú priestory na preväzy rán, hydroterapiu a prvotné ošetrenie pacientov s rozsiahlymi popáleninami. 

JEDNOTKA INTENZÍVNEJ A RESUSCITAČNEJ STAROSTLIVOSTI (JIRS) je určená na hospitalizáciu pacientov s ťažkými a kritickými popáleninami a pacientov s inhalačným poranením. Starostlivosť nepretržite zabezpečuje skúsený tím zdravotných pracovníkov pod vedením lekára - intenzivistu. 

Lôžkové oddelenie slúži na hospitalizáciu pacientov so stredne ťažkými popáleninami. Rovnako sa tu hospitalizujú aj pacienti s chronickými ranami či dekubitmi, ktoré si vyžadujú operačnú liečbu. Všetky izby pacientov sú vybavené kúpeľňou s WC. V prípade hospitalizácií malých detí je tak na oddelení ako aj JIRS možné prijať detského pacienta s doprevádzajúcim rodičom.

Ambulancia Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie sa nachádza na prízemí nemocničnej polikliniky (č.dv. 1074A) a poskytuje starostlivosť pacientom v pracovné dni v čase 11:00 - 15:00 hod.

CENTRÁLNA TKANIVOVÁ BANKA (CTB) pri Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie je tkanivové zariadenie, ktoré zabezpečuje odbery, spracovanie, uschovanie, balenie,  uskladnenie a distribúciu tkanív a buniek pre účely transplantácie. V CTB sa pripravujú transplantáty ľudskej a zvieracej kože, plodových obalov, kostí, šliach, srdcových chlopní a ciev. Súčasťou CTB je aj kultivačné laboratórium, v ktorom sa kultivujú rôzne typy ľudských buniek pre klinické využitie ako aj vedecko-výskumné účely.  

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie - JIRS

Pedagogická činnosť

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie zabezpečuje pregraduálne, postgraduálne vzdelávanie študentov a participuje na príprave lekárov školiacich sa v špecializačných odboroch plastická chirurgia a traumatológia.

Vedecko-výskumná činnosť

Vedecko-výskumné projekty realizované na KPaRCh sú zamerané na využitie dočasných biologických náhrad v liečbe rozsiahlych popálenín, kultiváciu buniek kože a ich aplikáciu s cieľom podpory prihojenia kožných transplantátov ako aj odberových miest, využitie enzymatického debridement popálenín, využitie podtlaku pri urýchlení hojenia rán, prevenciu a liečbu infekcie rán využitím lokálnych liečiv a iné. Cieľom vedeckých prác je čo najrýchlejšie a najefektívnejšie využitie získaných poznatkov v klinickej praxi. Pri riešení výskumných prác spolupracuje KPaRCh aj s domácimi a zahraničnými partnermi.

Kontakty

SEKRETARÁT Kliniky Po - Pi: 7:00 - 15:30hod

02/48234527

sekretariat.popru.unb.sk

NEPRETRŽITÁ SLUŽBA

02/48234540

AMBULANCIA

02/48234136

Ako nás nájdete

Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6,

82606 Bratislava

Spojenie MHD:

Električky 8,9 - zastávka Nemocnica Ružinov

Autobusy 50,75 - zastávka Nemocnica Ružinov

 

KPaRCh sa nachádza v pavilóne C,

vpravo od CPO.

Centrálna tkanivová banka sa nachádza

na prízemí pavilóna D.

 

 

schéma nemocnice ružinov