Klinika angiológie LF UK a NÚSCH, a.s.

Sídlo: Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Prednosta kliniky: doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH

Tel.: +421 2 59320276, 431, 480, mail: juraj.madaricnusch.sk 

Sekretariát kliniky: Mgr. Marta Hartonová

Tel. č.: +421 2 59320566, e-mail: marta.hartonovanusch.sk

Odborní asistenti:

MUDr. Fľak Ľubomír, PhD., tel. č. : +421 2 59320430, e-mail: lubomir.flaknusch.sk

MUDr. Ručka David, PhD., tel. č.: +421 2 59320296, e-mail: david.ruckanusch.sk

MUDr. Vařejka Petr, CSc., tel. č.: +421 2 59320296, e-mail: petr.varejkanusch.sk

Asistent:

MUDr. Džupina Andrej, tel. č.: +421 2 59320513, e-mail: andrej.dzupinanusch.sk