Kardiologická klinika LF UK a NÚSCH

Kardiologická klinika LF UK a NÚSCH

Sídlo: Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Prednostka kliniky: doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.,

Tel.č. +421 2 59320241, e-mail: eva.goncalvesovanusch.sk

 

Sekretariát kliniky: Emília Walterová

Tel. č.: +421 2 59320565, e-mail: emilia.walterovanusch.sk

 

Odborní asistenti:

MUDr. Ondrej Beňačka, PhD., tel. č. +421 2 59320233, e-mail: ondrej.benackanusch.sk

MUDr. Peter Lesný, PhD., tel. č. +421 2 59320268, e-mail: peter.lesnynusch.sk

MUDr. Milan Luknár, PhD., tel. č. +421 2 59320269, e-mail: milan.luknarnusch.sk

MUDr. Ivan Vranka, PhD.,  tel. č. +421 2 59320441, e-mail: ivan.vrankanusch.sk

 

Asistent:

MUDr. Marek Orban,  tel. č. +421 2 59320405, e-mail: marek.orbannusch.sk

Informácie pre študentov

Informácie pre študentov