Kardiologická klinika LF UK a NÚSCH

Prednostka kliniky

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.
Tel.: +421 2 59320241
Email: eva.goncalvesovanusch.sk

Sekretariát kliniky

Emília Walterová
Tel. č.: +421 2 59320565
Email: emilia.walterovanusch.sk

Asistenti

MUDr. Dominika Šimková
Tel.: +421 2 59320208
Email: dominika.simkovanusch.sk

MUDr. René Molnár
Tel.: +421 2 59320208
Email: rene.molnarnusch.sk

Pracovníci s čiastočným úväzkom

MUDr. Ondrej Beňačka, PhD., MBA
Tel.: +421 2 59320233
Email: ondrej.benackanusch.sk

MUDr. Marcela Danková, PhD.
Tel.: +421 2 59320267
Email: marcela.dankovanusch.sk

MUDr. Peter Lesný, PhD.
Tel.: +421 2 59320268
Email: peter.lesnynusch.sk

MUDr. Milan Luknár, PhD.
Tel.: +421 2 59320269
Email: milan.luknarnusch.sk

MUDr. Anna Vachulová, PhD.
Tel.: +421 2 59320285
Email: anna.vachulovanusch.sk

MUDr. Ivan Vranka, PhD.
Tel.: +421 2 59320441
Email: ivan.vrankanusch.sk

MUDr. Martin Chudý, PhD.
Tel.: +421 2 59320207
Email: martin.chudynusch.sk

MUDr. Elena Teringová, PhD.
Email: elena.teringovanusch.sk

Doktorandi

MUDr. Samuel Vysočanský
Tel.: +421 2 59320208
Email: samuel.vysocanskynusch.sk

MUDr. Lukáš Kučera
Tel.: +421 2 59320208
Email: lukas.kuceranusch.sk

Informácie pre študentov

Informácie pre študentov