IV. interná klinika LF UK a UN Bratislava

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka

Vedenie kliniky

Prednosta kliniky

prof. MUDr. Peter PONŤUCH, CSc

tel. 02/6867 2033, e-mail: pontuch(at)pe.unb.sk

 

sekretariát

Jarmila Sekérová

tel. 02/6867 2766, e-mail: int(at)pe.unb.sk

<output>int(at)pe.unb.sk</output>

<output>int(at)pe.unb.sk</output>

 

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť

 

Zástupkyňa prednostu pre liečebno-preventívnu činnosť

MUDr. Jana Mateovičová, MPH

 

Tajomník kliniky

MUDr. Svetlana BODÍKOVÁ, PhD, MPH

tel. 02/6867 2760, e-mail: bodikova.svetlana(at)gmail.com

Pedagogickí zamestnanci kliniky

MUDr. Svetlana BODÍKOVÁ, PhD., MPH

tel. 02/6867 2760, e-mail: bodikova.svetlana(at)gmail.com

 

MUDr. Miroslav BUDAJ, PhD.

tel. 02/6867 2761, e-mail: miroslav.budaj(at)uniba.sk

 

MUDr. Patrícia DRAGUNOVÁ

tel. 02/6867 2761, e-mail: dragunova.patricia(at)uniba.sk

 

MUDr. Nikoleta HULAJOVÁ.

tel. 02/6867 2765, e-mail: nikoleta.hulajova(at)uniba.sk

 

MUDr. Veronika POKORNÁ, PhD., MPH

tel. 02/6867 2760, e-mail: vpokorna(at)gmail.com

 

 

Pedagogická činnosť

Teoretická a praktická výučba predmetov interná propedeutika a interná medicína v študijných odboroch zubné lekárstvo (gestorské pracovisko), všeobecné lekárstvo. Na klinike prebiehajú štátne skúšky z internej medicíny (prednosta je predsedom komisie pre ŠS).

Elektronický učebný text: Úvod do nemocničnej medicíny. Kľúčové slová: nemocničná medicína, (hospital medicine, hospitalist) ISBN 978-80-223-4549-1.

Zdravotná starostlivosť

Ústavná liečebná starostlivosť pre pacientov s internými chorobami sa poskytuje na 53 lôžkach (z toho 4 na JIS – koronárnej jednotke). V  poliklinickej časti sú ambulancie kliniky: interná, kardiologická, angiologigcká, diabetologická, endokrinologická, nefrologická, reumatologická. Vyšetrovacie metódy vykonávané na klinike: echokardiografia, ultrasonografia (abdominálna, thyreoidea), farebná duplexná sonografia, ergometrický ekg test (bežiaci pás), 24-h monitorovanie EKG, 24-h monitorovanie krvného tlaku. Špecializácia kliniky: kardiológia, nefrológia, diabetológia.

Informácie o kontaktoch na jednotlivé pracoviská a o ordinačných hodinách sú k dispozícii na stránke Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Výskumná činnosť

Diabetická nefropatia (epidemiológia, diagnostika, liečba), stratifikácia a liečba pacientov s akútnym infarktom myokardu, liečba fibrilácie predsiení, artériová hypertenzia (diabetici, hemodialyzovaní pacienti).

História IV. Internej kliniky LFUK a UNB

Stručná história IV. Internej kliniky LFUK a UNB