Klinika hematológie a transfúziológie LF UK a UNB

O klinike

Súčasti kliniky

Transplantačné centrum

- medzinárodne akreditovaný klinický program transplantácií všetkých typov vrátane nepríbuzenských transplantácií. 

Národný register dobrovoľných darcov kostnej drene

- sa zaoberá vyhľadávaním a náborom darcov krvotvorných buniek

- oficiálnu stránku registra nájdete tu

 Ambulantná činnosť

- kľúčové postavenie vo včasnej diagnostike a v liečebnopreventívnej starostlivosti

- rozvíja komplexnú ambulantnú liečebnopreventívu činnosť pre ďalšie chorobné procesy, respektíve fázy liečby

Nárdodné hemofilické centrum

- zdokonaľovanie diagnostiky a liečby krvácavých ochorení

- komplexná dispenzárna starostlivosť o vrodené koagulopatie

- riadenie komplikovaných operačných výkonov na chirurgických klinikách UNB

- imunotolerančná liečba inhibítorov

- aktualizovanie celoslovenského registra vrodených koagulopatií

- koordinácia centrálneho nákupu koncentrátov koagulačných faktorov pre SR

Laboratórna časť

- kontinuálny a komplexný rozvoj laboratórnych systémov kvality

- zavádza a rozvíja sofistikované diagnostické metódy (imunofenotypizácia, tkanivové kultúry, imunogenetika, hemostazeológia) s aplikáciou v morfologickej, imunohematologickej, imunologickej, hemostazeologickej a onkohematologickej diagnostike

Aferetická jednotka

- vykonáva liečebné aferézy a odbery periférnych krvotvorných buniek.

Úsek kryokonzervácie

- sa zamerieva na spracovávanie a uchovávanie krvotvorných buniek  

Nadačná činnosť

- link na stránku nadácie nájdete tu

Zamestnanci LFUK

prof. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.

Lekárska fakulta, Klinika hematológie a transfúziológie
profesor
Publikačná činnosť

MUDr. Firas Farkaš, PhD.

Lekárska fakulta, Klinika hematológie a transfúziológie
odborný asistent
Publikačná činnosť

MUDr. Antónia Hatalová, PhD.

Lekárska fakulta, Klinika hematológie a transfúziológie
odborný asistent
Publikačná činnosť

MUDr. Denisa Jankovičová, PhD.

Lekárska fakulta, Klinika hematológie a transfúziológie
odborný asistent
Publikačná činnosť

Mgr. Veronika Némethová, PhD., MPH

Lekárska fakulta, Klinika hematológie a transfúziológie
odborný zamestnanec vo výskume

Ing. Filip Razga, PhD., MPH

Lekárska fakulta, Klinika hematológie a transfúziológie
odborný zamestnanec vo výskume
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Sakalová

Lekárska fakulta, Klinika hematológie a transfúziológie
referent v administratíve

MUDr. Katarína Slezáková, PhD.

Lekárska fakulta, Klinika hematológie a transfúziológie
odborný asistent
Publikačná činnosť

MUDr. Ladislav Sopko, PhD., MPH

Lekárska fakulta, Klinika hematológie a transfúziológie
odborný asistent
Publikačná činnosť

Informácie pre študentov

Zóna pre študentov